Sử dụng MATLAB kết hợp với các ngôn ngữ lập trình khác

quypv203

Member
Joined
Dec 14, 2023
Messages
60
Reaction score
0
Với MATLAB , bạn có thể sử dụng lại mã cũ được viết bằng ngôn ngữ lập trình khác, tạo các trang web phản hồi dựa trên MATLAB hoặc lập trình phần cứng bằng mã C nhúng không có lỗi được tạo trực tiếp từ MATLAB. Các nhóm sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau có thể làm việc cùng nhau, dành nhiều thời gian hơn để phát triển sản phẩm và mất ít thời gian hơn để viết mã bằng ngôn ngữ khác.


Gọi MATLAB từ ngôn ngữ khác
Với API MATLAB Engine, bạn có thể sử dụng MATLAB từ trong môi trường lập trình khác. Các API cho phép thực thi các lệnh MATLAB từ bên trong ngôn ngữ lập trình của bạn mà không cần bắt đầu phiên MATLAB trên máy tính để bàn. API công cụ MATLAB có sẵn cho:

  • C/C++
  • Fortran
  • Java
  • Python
  • Các thành phần và ứng dụng COM bao gồm nhiều chương trình được viết bằng các ngôn ngữ như Visual C# ® .NET và Visual Basic ® .NET
Xem thêm: Hướng dẫn phần mềm MATLAB: Mẹo và thủ thuật phần mềm MATLAB để lập trình thành công

.
Gọi MATLAB từ ngôn ngữ khác


Gọi thư viện được viết bằng ngôn ngữ khác từ MATLAB
Nếu bạn có các hàm và đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình khác , bạn có thể gọi chúng từ MATLAB. Tài liệu MATLAB Gọi Giao diện Bên ngoài giải thích cách gọi các thành phần này.ĐỌC TIẾP TẠI ĐÂY
 
Top