zdismenoz

New Member
Joined
Oct 4, 2017
Messages
693
Reaction score
0
sáng giờ cứ maintenance in process, please retry try again later, sorry :( :stick:
 

X_Steiner_D

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
145
Reaction score
0
zdismenoz said:
sáng giờ cứ maintenance in process, please retry try again later, sorry :( :stick:
Hãy cảm thấy may mắn vì vẫn còn đọc được cái thông báo đấy đi mike frence
 

cr07rmd

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
473
Reaction score
0
Lại còn in process :lmao:
Mỗi lần nhìn lại thấy vui vì còn nhiều đứa OC hơn cả mình
 

cortana-siri

New Member
Joined
Oct 11, 2017
Messages
200
Reaction score
0
Sao các thím ko qua diễn đàn lâu đời tương tự như voz bàn tán cho bớt lag nhỉ như: tinhte, vn zoom, vforum chẳng hạn
 

cafe8

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
271
Reaction score
0
tính năng giúp mem giải lao giữa giờ lướt voz
 
Top