Hôm nay là một ngày đẹp trời và mình là một bệnh nhân ung thư.

Top