Depzai_dideplao

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
315
Reaction score
0
Last Updated 2019-08-25 ,06:43
Vợ của mình có con bạn thân chưa chồng. Thỉnh thoảng hai vợ chồng hay sang nhà nó chơi. Tính tình nó cũng vui vẻ thân thiện. Nhưng có một vấn đề nó là dân tập gym nên body rất ngon, ngực mông cứ gọi là khúc nào ra khúc đó, mỗi lần mình sang đều thấy nó mặc quần đùi hoặc váy ngắn, áo hai dây, ... nên rất bức xúc. Vợ chồng mình trước khi sang đều gọi điện thông báo trước chứ không sang kiểu bất ngờ nhé. Vậy mà biết có chồng bạn qua chung cũng éo mặc cho kín đáo lại một chút. Có lúc 2 đứa còn thử đồ trước mặt mình nữa mới vãi chứ. Nó thử váy ngắn xoay mông lại mình còn hỏi : anh thấy em với vợ anh ai mặc đẹp hơn ? Vợ mình cũng hùa theo anh nói công bằng nha ! Con lậy 2 mẹ :sweat:
Anh em tư vấn xem nên làm sao qua đó mà ko cần chở vợ theo :chaymau:

via vozForums for iPhone

Last Updated 25-08-2019 at 06:43
Vợ của mình có con bạn thân chưa chồng. Thỉnh thoảng hai vợ chồng hay sang nhà nó chơi. Tính tình nó cũng vui vẻ thân thiện. Nhưng có một vấn đề nó là dân tập gym nên body rất ngon, ngực mông cứ gọi là khúc nào ra khúc đó, mỗi lần mình sang đều thấy nó mặc quần đùi hoặc váy ngắn, áo hai dây, ... nên rất bức xúc. Vợ chồng mình trước khi sang đều gọi điện thông báo trước chứ không sang kiểu bất ngờ nhé. Vậy mà biết có chồng bạn qua chung cũng éo mặc cho kín đáo lại một chút. Có lúc 2 đứa còn thử đồ trước mặt mình nữa mới vãi chứ. Nó thử váy ngắn xoay mông lại mình còn hỏi : anh thấy em với vợ anh ai mặc đẹp hơn ? Vợ mình cũng hùa theo anh nói công bằng nha ! Con lậy 2 mẹ :sweat:
Anh em tư vấn xem nên làm sao qua đó mà ko cần chở vợ theo :chaymau:

via vozForums for iPhone

Last Updated 24-08-2019 at 09:14
Vợ của mình có con bạn thân chưa chồng. Thỉnh thoảng hai vợ chồng hay sang nhà nó chơi. Tính tình nó cũng vui vẻ thân thiện. Nhưng có một vấn đề nó là dân tập gym nên body rất ngon, ngực mông cứ gọi là khúc nào ra khúc đó, mỗi lần mình sang đều thấy nó mặc quần đùi hoặc váy ngắn, áo hai dây, ... nên rất bức xúc. Vợ chồng mình trước khi sang đều gọi điện thông báo trước chứ không sang kiểu bất ngờ nhé. Vậy mà biết có chồng bạn qua chung cũng éo mặc cho kín đáo lại một chút. Có lúc 2 đứa còn thử đồ trước mặt mình nữa mới vãi chứ. Nó thử váy ngắn xoay mông lại mình còn hỏi : anh thấy em với vợ anh ai mặc đẹp hơn ? Vợ mình cũng hùa theo anh nói công bằng nha ! Con lậy 2 mẹ :sweat:
Anh em tư vấn xem nên làm sao qua đó mà ko cần chở vợ theo :chaymau:

via vozForums for iPhone

Vợ của mình có con bạn thân chưa chồng. Thỉnh thoảng hai vợ chồng hay sang nhà nó chơi. Tính tình nó cũng vui vẻ thân thiện. Nhưng có một vấn đề nó là dân tập gym nên body rất ngon, ngực mông cứ gọi là khúc nào ra khúc đó, mỗi lần mình sang đều thấy nó mặc quần đùi hoặc váy ngắn, áo hai dây, ... nên rất bức xúc. Vợ chồng mình trước khi sang đều gọi điện thông báo trước chứ không sang kiểu bất ngờ nhé. Vậy mà biết có chồng bạn qua chung cũng éo mặc cho kín đáo lại một chút. Có lúc 2 đứa còn thử đồ trước mặt mình nữa mới vãi chứ. Nó thử váy ngắn xoay mông lại mình còn hỏi : anh thấy em với vợ anh ai mặc đẹp hơn ? Vợ mình cũng hùa theo anh nói công bằng nha ! Con lậy 2 mẹ :sweat: Anh em tư vấn xem nên làm sao qua đó mà ko cần chở vợ theo :chaymau:

via vozForums for iPhone
 
Last edited by a moderator:

nguyenhieu450

New Member
Joined
Dec 8, 2017
Messages
178
Reaction score
0
Depzai_dideplao said:
Vợ của mình có con bạn thân chưa chồng. Thỉnh thoảng hai vợ chồng hay sang nhà nó chơi. Tính tình nó cũng vui vẻ thân thiện. Nhưng có một vấn đề nó là dân tập gym nên body rất ngon, ngực mông cứ gọi là khúc nào ra khúc đó, mỗi lần mình sang đều thấy nó mặc quần đùi hoặc váy ngắn, áo hai dây, ... nên rất bức xúc. Vợ chồng mình trước khi sang đều gọi điện thông báo trước chứ không sang kiểu bất ngờ nhé. Vậy mà biết có chồng bạn qua chung cũng éo mặc cho kín đáo lại một chút. Có lúc 2 đứa còn thử đồ trước mặt mình nữa mới vãi chứ. Nó thử váy ngắn xoay mông lại mình còn hỏi : anh thấy em với vợ anh ai mặc đẹp hơn ? Vợ mình cũng hùa theo anh nói công bằng nha ! Con lậy 2 mẹ :sweat:
Anh em tư vấn xem nên làm sao qua đó mà ko cần chở vợ theo :chaymau:
via vozForums for iPhone
Hình đâu mậy

Gửi từ Galaxy Note9 bằng vozFApp
 

zitkolong

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
430
Reaction score
0


ko chồng mà đến tuổi đó thì muốn xả hàng lắm rồi
 

musicbox10

New Member
Joined
Dec 18, 2018
Messages
929
Reaction score
0
Depzai_dideplao said:
Vợ của mình có con bạn thân chưa chồng. Thỉnh thoảng hai vợ chồng hay sang nhà nó chơi. Tính tình nó cũng vui vẻ thân thiện. Nhưng có một vấn đề nó là dân tập gym nên body rất ngon, ngực mông cứ gọi là khúc nào ra khúc đó, mỗi lần mình sang đều thấy nó mặc quần đùi hoặc váy ngắn, áo hai dây, ... nên rất bức xúc. Vợ chồng mình trước khi sang đều gọi điện thông báo trước chứ không sang kiểu bất ngờ nhé. Vậy mà biết có chồng bạn qua chung cũng éo mặc cho kín đáo lại một chút. Có lúc 2 đứa còn thử đồ trước mặt mình nữa mới vãi chứ. Nó thử váy ngắn xoay mông lại mình còn hỏi : anh thấy em với vợ anh ai mặc đẹp hơn ? Vợ mình cũng hùa theo anh nói công bằng nha ! Con lậy 2 mẹ :sweat:
Anh em tư vấn xem nên làm sao qua đó mà ko cần chở vợ theo :chaymau:

via vozForums for iPhone
Cần cốt về câu chuyện này không tôi cho
Bảo đảm logic phim y chang như anh nói nhé
Chúc thớt sớm ngày húp được:byebye:
 

chuvitcon

New Member
Joined
Oct 9, 2017
Messages
163
Reaction score
0
Depzai_dideplao said:
Vợ của mình có con bạn thân chưa chồng. Thỉnh thoảng hai vợ chồng hay sang nhà nó chơi. Tính tình nó cũng vui vẻ thân thiện. Nhưng có một vấn đề nó là dân tập gym nên body rất ngon, ngực mông cứ gọi là khúc nào ra khúc đó, mỗi lần mình sang đều thấy nó mặc quần đùi hoặc váy ngắn, áo hai dây, ... nên rất bức xúc. Vợ chồng mình trước khi sang đều gọi điện thông báo trước chứ không sang kiểu bất ngờ nhé. Vậy mà biết có chồng bạn qua chung cũng éo mặc cho kín đáo lại một chút. Có lúc 2 đứa còn thử đồ trước mặt mình nữa mới vãi chứ. Nó thử váy ngắn xoay mông lại mình còn hỏi : anh thấy em với vợ anh ai mặc đẹp hơn ? Vợ mình cũng hùa theo anh nói công bằng nha ! Con lậy 2 mẹ :sweat:
Anh em tư vấn xem nên làm sao qua đó mà ko cần chở vợ theo :chaymau:
via vozForums for iPhone
Đức đã tính sau
via vozForums for iPhone
 

Trâu đàng hoàng

New Member
Joined
Oct 5, 2017
Messages
88
Reaction score
0
Depzai_dideplao said:
Anh em tư vấn xem nên làm sao qua đó mà ko cần chở vợ theo :chaymau:
Bác hỏi vợ bác thử xem, có khi được bữa some.
Rồi từ từ tiến tới swing luôn khi con bé đấy nó có chồng
 

hntek123

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
2,109
Reaction score
0
Nó muốn some đó mày

Gửi từ Nơi nào có em mà anh chẳng biết bằng vozFApp
 

Lonely Wolf.11 huhu

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
266
Reaction score
0
Ông phải thạo các ngón nghề điện, nước, mạng, máy tính đảm bảo sẽ có lúc gặp thiên thời.
 
Top