Windows 10 Enterprise LTSC v1903 Build 18362.207 x64 Lite - iso 1.41GB

dichvan

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
83
Reaction score
2
Last Updated 01-01-2020 at 20:45
Link download bản Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB x64 Hybrid :

* Nếu bạn đang xài Laptop với CPU 2C/4T và RAM từ 4GB trở xuống, hoặc các máy để bàn cấu hình yếu hoặc PC xài HDD thì mình khuyên nên cài bản Hybrid IoT LTSB vì nó có chức năng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn từ giải trí (bao gồm cả chơi game Offline hạng nặng hoặc game giải trí nhẹ nhàng được cài đặt qua ứng dụng Store) đến làm việc y như bản Full mà sử dụng lại nhẹ nhàng y như bản Lite.

Bản Hybrid IoT LTSB có 4 cải tiến lớn nhất mà bản Lite LTSB không có đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8, cho phép cài OneDrive và kết nối được với điện thoại smartphone. Bản Hybrid IoT LTSB sử dụng ít RAM tương đương như bản Lite.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 Version 1909 Build 18363.418 x64 :

Đây là bản Full đầy đủ giống như bao bản Windows khác của Microsoft (Không phải là bản Lite hay Hybrid nhé).

Trong khi chờ đợi phiên bản NextGen LTSC v1809 của Microsoft, hãy xài thử bản Win IoT LTSC v1909 do tôi bào chế. IoT LTSC v1909 có tất cả các đặc điểm của Windows LTSC.


Last Updated 31-12-2019 at 20:45
Link download bản Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB x64 Hybrid :

* Nếu bạn đang xài Laptop với CPU 2C/4T và RAM từ 4GB trở xuống, hoặc các máy để bàn cấu hình yếu hoặc PC xài HDD thì mình khuyên nên cài bản Hybrid IoT LTSB vì nó có chức năng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn từ giải trí (bao gồm cả chơi game Offline hạng nặng hoặc game giải trí nhẹ nhàng được cài đặt qua ứng dụng Store) đến làm việc y như bản Full mà sử dụng lại nhẹ nhàng y như bản Lite.

Bản Hybrid IoT LTSB có 4 cải tiến lớn nhất mà bản Lite LTSB không có đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8, cho phép cài OneDrive và kết nối được với điện thoại smartphone. Bản Hybrid IoT LTSB sử dụng ít RAM tương đương như bản Lite.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 Version 1909 Build 18363.418 x64 :

Đây là bản Full đầy đủ giống như bao bản Windows khác của Microsoft (Không phải là bản Lite hay Hybrid nhé).

Trong khi chờ đợi phiên bản NextGen LTSC v1809 của Microsoft, hãy xài thử bản Win IoT LTSC v1909 do tôi bào chế. IoT LTSC v1909 có tất cả các đặc điểm của Windows LTSC.


Last Updated 01-01-2020 at 20:45
Link download bản Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB x64 Hybrid :

* Nếu bạn đang xài Laptop với CPU 2C/4T và RAM từ 4GB trở xuống, hoặc các máy để bàn cấu hình yếu hoặc PC xài HDD thì mình khuyên nên cài bản Hybrid IoT LTSB vì nó có chức năng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn từ giải trí (bao gồm cả chơi game Offline hạng nặng hoặc game giải trí nhẹ nhàng được cài đặt qua ứng dụng Store) đến làm việc y như bản Full mà sử dụng lại nhẹ nhàng y như bản Lite.

Bản Hybrid IoT LTSB có 4 cải tiến lớn nhất mà bản Lite LTSB không có đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8, cho phép cài OneDrive và kết nối được với điện thoại smartphone. Bản Hybrid IoT LTSB sử dụng ít RAM tương đương như bản Lite.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 Version 1909 Build 18363.418 x64 :

Đây là bản Full đầy đủ giống như bao bản Windows khác của Microsoft (Không phải là bản Lite hay Hybrid nhé).

Trong khi chờ đợi phiên bản NextGen LTSC v1809 của Microsoft, hãy xài thử bản Win IoT LTSC v1909 do tôi bào chế. IoT LTSC v1909 có tất cả các đặc điểm của Windows LTSC.


Last Updated 19-12-2019 at 13:45
Link download bản Windows 10 Enterprise 2016 LTSB x64 Lite :

Bản Lite LTSB có 1 số cải tiến so với bản Lite LTSC đó chính là Store và PowerShell.


------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSC có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSB có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive. So với bản Hybrid IoT LTSC thì bản Hybrid IoT LTSB nhẹ hơn nhiều.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 Version 1909 Build 18363.418 x64 :

Đây là bản Full đầy đủ giống như bao bản Windows khác của Microsoft (Không phải là bản Lite hay Hybrid nhé).

Trong khi chờ đợi phiên bản NextGen LTSC v1809 của Microsoft, hãy xài thử bản Win IoT LTSC v1909 do tôi bào chế. IoT LTSC v1909 có tất cả các đặc điểm của Windows LTSC.


Last Updated 28-11-2019 at 08:26
Link download bản Windows 10 Enterprise 2016 LTSB x64 Lite :

Bản Lite LTSB có 1 số cải tiến so với bản Lite LTSC đó chính là Store và PowerShell.


------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSC có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSB có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive. So với bản Hybrid IoT LTSC thì bản Hybrid IoT LTSB nhẹ hơn nhiều.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 Version 1909 Build 18363.418 x64 :

Đây là bản Full đầy đủ giống như bao bản Windows khác của Microsoft (Không phải là bản Lite hay Hybrid nhé).

Trong khi chờ đợi phiên bản NextGen LTSC v1809 của Microsoft, hãy xài thử bản Win IoT LTSC v1909 do tôi bào chế. IoT LTSC v1909 có tất cả các đặc điểm của Windows LTSC.


Last Updated 27-11-2019 at 08:26
Link download bản Windows 10 Enterprise 2016 LTSB x64 Lite :

Bản Lite LTSB có 1 số cải tiến so với bản Lite LTSC đó chính là Store và PowerShell.


------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSC có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSB có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive. So với bản Hybrid IoT LTSC thì bản Hybrid IoT LTSB nhẹ hơn nhiều.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 Version 1909 Build 18363.418 x64 :

Đây là bản Full đầy đủ giống như bao bản Windows khác của Microsoft (Không phải là bản Lite hay Hybrid nhé).

Trong khi chờ đợi phiên bản NextGen LTSC v1809 của Microsoft, hãy xài thử bản Win IoT LTSC v1909 do tôi bào chế. IoT LTSC v1909 có tất cả các đặc điểm của Windows LTSC.


Last Updated 28-11-2019 at 08:26
Link download bản Windows 10 Enterprise 2016 LTSB x64 Lite :

Bản Lite LTSB có 1 số cải tiến so với bản Lite LTSC đó chính là Store và PowerShell.


------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSC có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSB có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive. So với bản Hybrid IoT LTSC thì bản Hybrid IoT LTSB nhẹ hơn nhiều.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 Version 1909 Build 18363.418 x64 :

Đây là bản Full đầy đủ giống như bao bản Windows khác của Microsoft (Không phải là bản Lite hay Hybrid nhé).

Trong khi chờ đợi phiên bản NextGen LTSC v1809 của Microsoft, hãy xài thử bản Win IoT LTSC v1909 do tôi bào chế. IoT LTSC v1909 có tất cả các đặc điểm của Windows LTSC.


Last Updated 28-11-2019 at 08:06
Link download bản Windows 10 Enterprise 2016 LTSB x64 Lite :

Bản Lite LTSB có 1 số cải tiến so với bản Lite LTSC đó chính là Store và PowerShell.


------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSC có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSB có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive. So với bản Hybrid IoT LTSC thì bản Hybrid IoT LTSB nhẹ hơn nhiều.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 Version 1909 Build 18363.418 x64 :

Đây là bản đầy đủ giống như bao bản Windows khác của Microsoft (Không phải là bản Lite hay Hybrid nhé).

Trong khi chờ đợi phiên bản NextGen LTSC v1809 của Microsoft, hãy xài thử bản Win IoT LTSC v1909 do tôi bào chế. IoT LTSC v1909 có tất cả các đặc điểm của Windows LTSC.


Last Updated 14-11-2019 at 05:16
Link download bản Windows 10 Enterprise 2016 LTSB x64 Lite :

Bản Lite LTSB có 1 số cải tiến so với bản Lite LTSC đó chính là Store và PowerShell.


------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSC có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSB có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive. So với bản Hybrid IoT LTSC thì bản Hybrid IoT LTSB nhẹ hơn nhiều.

Last Updated 13-11-2019 at 05:16
Link download bản Windows 10 Enterprise 2016 LTSB x64 Lite :

Bản Lite LTSB có 1 số cải tiến so với bản Lite LTSC đó chính là Store và PowerShell.


------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSC có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSB có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive. So với bản Hybrid IoT LTSC thì bản Hybrid IoT LTSB nhẹ hơn nhiều.

Last Updated 14-11-2019 at 05:16
Link download bản Windows 10 Enterprise 2016 LTSB x64 Lite :

Bản Lite LTSB có 1 số cải tiến so với bản Lite LTSC đó chính là Store và PowerShell.


------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSC có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive.

------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSB có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive. So với bản Hybrid IoT LTSC thì bản Hybrid IoT LTSB nhẹ hơn nhiều.

Last Updated 04-11-2019 at 17:49
Link download bản Windows 10 Enterprise 2016 LTSB x64 Lite :

Bản Lite LTSB có 1 số cải tiến so với bản Lite LTSC đó chính là Store và PowerShell.


------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSC có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive.

Last Updated 03-11-2019 at 17:49
Link download bản Windows 10 Enterprise 2016 LTSB x64 Lite :

Bản Lite LTSB có 1 số cải tiến so với bản Lite LTSC đó chính là Store và PowerShell.


------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSC có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive.

Last Updated 04-11-2019 at 17:49
Link download bản Windows 10 Enterprise 2016 LTSB x64 Lite :

Bản Lite LTSB có 1 số cải tiến so với bản Lite LTSC đó chính là Store và PowerShell.


------------------------------------------------------------------------------------------

Link download bản Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 x64 Hybrid :

Bản Hybrid IoT LTSC có 3 cải tiến lớn nhất so với bản Lite LTSB đó chính là chơi được game Store, tích hợp sẵn NET Framework 4.8 và cho phép cài OneDrive.

Last Updated 18-08-2019 at 21:52
Vừa mới bào chế xong bản Lite LTSC v1903 anh em ai có nhu cầu dùng thử và cho biết ý kiến.

Bản Lite này mình đã lược bỏ hầu như tất cả chẳng hạn như Windows Defender, Store, Edge, PowerShell...... vì thế các bạn đừng thắc mắc tại sao ko có những software trên, các bạn cũng đừng đòi hỏi bản Lite phải update được Windows vì phần update windows sẽ ko chạy đâu, tuy nhiên phần auto update driver vẫn hoạt động bình thường nhé.

Một số hình ảnh của bản Lite, tất cả hình ảnh là test trên PC thật (chứ ko phải máy ảo) với HDD Western Digital Black 1TB, RAM 8GB, Core i5 3570K @ 4.5GHz, phân vùng cài win ổ C có dung lượng là 48.8GB.

Bản Lite ko cá nhân hóa quá trình cài đặt hoàn toàn tự động không phải khai báo chi hết. Khi setup win xong tự động đăng nhập bằng tài khoản Administrator. Sau khi cài xong bản Lite chiếm dùng lượng 6.18GB
You must be registered for see images


Menu Start của bản Lite
You must be registered for see images


Bản Windows 10 Enterprise LTSC v1903 Lite có Build 18362.207 chưa active, các bạn tự active hoặc xài công cụ có sẵn ở thư mục trong ổ C
You must be registered for see images


Bản Lite vẫn có hỗ trợ tính năng quan trọng nhất đối với máy tính tiệm net và máy văn phòng là File and printer sharing (đã nhờ ông bạn test phần này ở mạng máy tính ở cơ quan)
You must be registered for see images


Bản Lite vẫn hỗ trợ thiết bị Bluetooth (đã nhờ ông bạn test dùm OK)
You must be registered for see images


Tính năng search trong Start Menu vẫn giữ nguyên
You must be registered for see images


Bản Lite là bản NO SOFT nhưng đã kích hoạt sẵn NET Framework 3.5 và SMB 1.0 và Windows Photo Viewer, dịch vụ Remote Assistance được giữ nguyên nhưng chưa test vì ko biết xài tính năng này bạn nào biết xài nhờ test dùm
You must be registered for see images


Bản Lite có tính năng ẩn rất thú vị, chuột phải vào một thư mục sẽ xuất hiện tùy chọn Open cmd với quyền Admin luôn
You must be registered for see images


Cài đầy đủ driver chipset, driver VGA bộ Office 2019 và các soft giống hệt bản đầy đủ không lược bỏ FULL SOFT, RAM bản Lite ăn là 1.1GB
You must be registered for see images


Cài đầy đủ driver chipset, driver VGA bộ Office 2019 và các soft giống hệt bản đầy đủ không lược bỏ FULL SOFT thì dung lượng của bản Lite nhỏ hơn bản đầy đủ 8GB , Thời gian khởi động tính từ lúc xuất hiện màn hình logo Mainboard đến khi vào Windows đối với bản Lite đã cài đầy đủ driver và software là 30s (test trên HDD), trong khi bản đầy đủ phải mất trên 1 phút.

Bản Lite không bị disk 100% nhé dù cài trên HDD và SysMain mặc định là run Automatic.


Link down iso bản Lite dung lượng 1.41GB hỗ trợ SSD NVMe M2 :

Mã MD5 : 03F13A16FCC08A477A2D611548DDA8A7

Để sử dụng file iso cài Win này rất đơn giản, chỉ cần chép file iso vào USB có WinPE 64bit (Win 8 hay Win10 đều được), sau khi khởi động vào WinPE, chuột phải vào file iso để Mount file iso thành ổ đĩa ảo, rồi vào ổ đĩa ảo đó click đôi vào file setup và sau đó là tiến hành cài Windows bình thường.

File iso Win Lite tương thích cả 2 chuẩn Legacy_MBR và UEFI_GPT nhé.


Last Updated 19-08-2019 at 21:52
Vừa mới bào chế xong bản Lite LTSC v1903 anh em ai có nhu cầu dùng thử và cho biết ý kiến.

Bản Lite này mình đã lược bỏ hầu như tất cả chẳng hạn như Windows Defender, Store, Edge, PowerShell...... vì thế các bạn đừng thắc mắc tại sao ko có những software trên, các bạn cũng đừng đòi hỏi bản Lite phải update được Windows vì phần update windows sẽ ko chạy đâu, tuy nhiên phần auto update driver vẫn hoạt động bình thường nhé.

Một số hình ảnh của bản Lite, tất cả hình ảnh là test trên PC thật (chứ ko phải máy ảo) với HDD Western Digital Black 1TB, RAM 8GB, Core i5 3570K @ 4.5GHz, phân vùng cài win ổ C có dung lượng là 48.8GB.

Bản Lite ko cá nhân hóa quá trình cài đặt hoàn toàn tự động không phải khai báo chi hết. Khi setup win xong tự động đăng nhập bằng tài khoản Administrator. Sau khi cài xong bản Lite chiếm dùng lượng 6.18GB
You must be registered for see images


Menu Start của bản Lite
You must be registered for see images


Bản Windows 10 Enterprise LTSC v1903 Lite có Build 18362.207 chưa active, các bạn tự active hoặc xài công cụ có sẵn ở thư mục trong ổ C
You must be registered for see images


Bản Lite vẫn có hỗ trợ tính năng quan trọng nhất đối với máy tính tiệm net và máy văn phòng là File and printer sharing (đã nhờ ông bạn test phần này ở mạng máy tính ở cơ quan)
You must be registered for see images


Bản Lite vẫn hỗ trợ thiết bị Bluetooth (đã nhờ ông bạn test dùm OK)
You must be registered for see images


Tính năng search trong Start Menu vẫn giữ nguyên
You must be registered for see images


Bản Lite là bản NO SOFT nhưng đã kích hoạt sẵn NET Framework 3.5 và SMB 1.0 và Windows Photo Viewer, dịch vụ Remote Assistance được giữ nguyên nhưng chưa test vì ko biết xài tính năng này bạn nào biết xài nhờ test dùm
You must be registered for see images


Bản Lite có tính năng ẩn rất thú vị, chuột phải vào một thư mục sẽ xuất hiện tùy chọn Open cmd với quyền Admin luôn
You must be registered for see images


Cài đầy đủ driver chipset, driver VGA bộ Office 2019 và các soft giống hệt bản đầy đủ không lược bỏ FULL SOFT, RAM bản Lite ăn là 1.1GB
You must be registered for see images


Cài đầy đủ driver chipset, driver VGA bộ Office 2019 và các soft giống hệt bản đầy đủ không lược bỏ FULL SOFT thì dung lượng của bản Lite nhỏ hơn bản đầy đủ 8GB , Thời gian khởi động tính từ lúc xuất hiện màn hình logo Mainboard đến khi vào Windows đối với bản Lite đã cài đầy đủ driver và software là 30s (test trên HDD), trong khi bản đầy đủ phải mất trên 1 phút.

Bản Lite không bị disk 100% nhé dù cài trên HDD và SysMain mặc định là run Automatic.


Link down iso bản Lite dung lượng 1.41GB hỗ trợ SSD NVMe M2 :

Mã MD5 : 03F13A16FCC08A477A2D611548DDA8A7

Để sử dụng file iso cài Win này rất đơn giản, chỉ cần chép file iso vào USB có WinPE 64bit (Win 8 hay Win10 đều được), sau khi khởi động vào WinPE, chuột phải vào file iso để Mount file iso thành ổ đĩa ảo, rồi vào ổ đĩa ảo đó click đôi vào file setup và sau đó là tiến hành cài Windows bình thường.

File iso Win Lite tương thích cả 2 chuẩn Legacy_MBR và UEFI_GPT nhé.


Vừa mới bào chế xong bản Lite LTSC v1903 anh em ai có nhu cầu dùng thử và cho biết ý kiến.

Bản Lite này mình đã lược bỏ hầu như tất cả chẳng hạn như Windows Defender, Store, Edge, PowerShell...... vì thế các bạn đừng thắc mắc tại sao ko có những software trên, các bạn cũng đừng đòi hỏi bản Lite phải update được Windows vì phần update windows sẽ ko chạy đâu, tuy nhiên phần auto update driver vẫn hoạt động bình thường nhé.

Một số hình ảnh của bản Lite, tất cả hình ảnh là test trên PC thật (chứ ko phải máy ảo) với HDD Western Digital Black 1TB, RAM 8GB, Core i5 3570K @ 4.5GHz, phân vùng cài win ổ C có dung lượng là 48.8GB.

Bản Lite ko cá nhân hóa quá trình cài đặt hoàn toàn tự động không phải khai báo chi hết. Khi setup win xong tự động đăng nhập bằng tài khoản Administrator. Sau khi cài xong bản Lite chiếm dùng lượng 6.18GB
You must be registered for see images


Menu Start của bản Lite
You must be registered for see images


Bản Windows 10 Enterprise LTSC v1903 Lite có Build 18362.207 chưa active, các bạn tự active hoặc xài công cụ có sẵn ở thư mục trong ổ C
You must be registered for see images


Bản Lite vẫn có hỗ trợ tính năng quan trọng nhất đối với máy tính tiệm net và máy văn phòng là File and printer sharing (đã nhờ ông bạn test phần này ở mạng máy tính ở cơ quan)
You must be registered for see images


Bản Lite vẫn hỗ trợ thiết bị Bluetooth (đã nhờ ông bạn test dùm OK)
You must be registered for see images


Tính năng search trong Start Menu vẫn giữ nguyên
You must be registered for see images


Bản Lite là bản NO SOFT nhưng đã kích hoạt sẵn NET Framework 3.5 và SMB 1.0 và Windows Photo Viewer, dịch vụ Remote Assistance được giữ nguyên nhưng chưa test vì ko biết xài tính năng này bạn nào biết xài nhờ test dùm
You must be registered for see images


Bản Lite có tính năng ẩn rất thú vị, chuột phải vào một thư mục sẽ xuất hiện tùy chọn Open cmd với quyền Admin luôn
You must be registered for see images


Cài đầy đủ driver chipset, driver VGA bộ Office 2019 và các soft giống hệt bản đầy đủ không lược bỏ FULL SOFT, RAM bản Lite ăn là 1.1GB
You must be registered for see images


Cài đầy đủ driver chipset, driver VGA bộ Office 2019 và các soft giống hệt bản đầy đủ không lược bỏ FULL SOFT thì dung lượng của bản Lite nhỏ hơn bản đầy đủ 8GB , Thời gian khởi động tính từ lúc xuất hiện màn hình logo Mainboard đến khi vào Windows đối với bản Lite đã cài đầy đủ driver và software là 30s (test trên HDD), trong khi bản đầy đủ phải mất trên 1 phút.

Bản Lite không bị disk 100% nhé dù cài trên HDD và SysMain mặc định là run Automatic.


Link down iso bản Lite dung lượng 1.41GB :

Mã MD5 : 4DB65DAA479E0D80FCF1F1B92E231A47

Để sử dụng file iso cài Win này rất đơn giản, chỉ cần chép file iso vào USB có WinPE 64bit (Win 8 hay Win10 đều được), sau khi khởi động vào WinPE, chuột phải vào file iso để Mount file iso thành ổ đĩa ảo, rồi vào ổ đĩa ảo đó click đôi vào file setup và sau đó là tiến hành cài Windows bình thường.

File iso Win Lite tương thích cả 2 chuẩn Legacy_MBR và UEFI_GPT nhé.
 

ryajautb

New Member
Joined
Nov 21, 2017
Messages
53,950
Reaction score
26
Chạy tốt, cài trên ssd wd 120GB boot vào win khoản 4s - 6s, ram load tầm 1,1GB, cài full office 2016 + font + soft linh tinh tầm 11GB ổ cứng, sysprep windows rồi tạo file Tib trên 6GB. Đang thử tạo bản WinRam chạy trực tiếp trên Ram 16GB xem tốt độ đến cỡ nào.
 

dichvan

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
83
Reaction score
2
khoainuong80 said:
Chạy tốt, cài trên ssd wd 120GB boot vào win khoản 4s - 6s, ram load tầm 1,1GB, cài full office 2016 font soft linh tinh tầm 11GB ổ cứng, sysprep windows rồi tạo file Tib trên 6GB. Đang thử tạo bản WinRam chạy trực tiếp trên Ram 16GB xem tốt độ đến cỡ nào.
bạn test thử game online đi, mình đã test game offline chạy tốt gồm Far Cry 5, Resident Evil 2 Remake 2019, Metro Exodus, Crysis 3 và Rise of Tomb Raider.
 

vicam

New Member
Joined
Dec 25, 2017
Messages
281
Reaction score
0
Nhẹ như windows 7 không chủ thớt, không auto update như windows 10 là ngon rồi. Mà không có Edge thì lấy gì để tải về trình duyệt khác?
 

moelogxam

New Member
Joined
Nov 20, 2017
Messages
1,912
Reaction score
0
Góp ý chủ thớt nên thêm cái store vào. Có đáng bn đâu mà nhiều khi tải app linh tinh khá tiện :look_down:

vicam said:
Nhẹ như windows 7 không chủ thớt, không auto update như windows 10 là ngon rồi. Mà không có Edge thì lấy gì để tải về trình duyệt khác?
Ko có Edge thì dùng IE :gach:
 

dichvan

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
83
Reaction score
2
vicam said:
Mà không có Edge thì lấy gì để tải về trình duyệt khác?
You must be registered for see images

kbum266 said:
Lite mà bỏ Defender là thấy hết ham rồi.
ko có Defender thì xài malwarebytes :byebye:
moelogxam said:
Góp ý chủ thớt nên thêm cái store vào. Có đáng bn đâu mà nhiều khi tải app linh tinh khá tiện :look_down:Ko có Edge thì dùng IE :gach:
một câu hỏi khá thú vị và mình đã lường trước chắc chắn sẽ gặp thắc mắc này.

Đúng Store chả đáng bao nhiêu cả và thật ra ngay từ lúc đầu có ý định làm bản Lite mình đã quyết định sẽ để lại Store vì mình thường chơi game Modern Combat 5 được cài đặt thông qua Store, nhưng cái quan trọng nhất Store của bản Lite có để cũng như không vì khi cài đặt Modern Combat 5 qua Store của bản Lite thì nó vẫn install được nhưng khi cài xong thì game Modern Combat 5 không chạy.

Mình cũng đã tải về bản Lite của nước ngoài có dung lượng file iso trên 2GB có cả Store cũng gặp tình trạng y hệt install được Modern Combat 5 nhưng game ko chạy, thậm chí mình đã dùng Store của bản Lite trên để cài đặt ứng dụng XNote Stopwatch dung lượng cực bé 2.4MB thì cũng vậy install thì được nhưng XNote Stopwatch ko chạy.

Nếu mà Lite bản Win vừa vừa để Store hoạt động bình thường thì dung lượng bản iso Lite khi đó chả kém bản full là bao thì thôi xài bản full luôn cho lành.

Như vậy là bro đã hiểu là tại sao mình lại tháo luôn Store ra khỏi bản Lite rồi há, vì có Store mà ko xài được thì tháo luôn cho nhẹ.

Mình có làm bản full Windows 10 Enterprise LTSC v1903 x64 trong đó mình cũng đã tắt windows defender, windows security, action center, telemetry nên ram nó ăn nhỏ hơn bản windows nguyên gốc cài mới của microsoft khá nhiều, bro có thể sử dụng thử nó xem có vừa ý ko.
 

moelogxam

New Member
Joined
Nov 20, 2017
Messages
1,912
Reaction score
0
^ Nghe có vẻ hợp lý
You must be registered for see images
 

dichvan

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
83
Reaction score
2
moelogxam said:
^ Nghe có vẻ hợp lý :shame:
P/s: có bộ Lite 32bit k thím :sexy:
ko có vì hiện nay hầu như 99% PC đều có 4GB RAM mà win 32 bit 4GB RAM nó chỉ nhận ra 3.3GB RAM nên mình ko làm bản 32 bit.:sogood:
 
Top