loncocavatoi

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
475
Reaction score
0
943NWX said:
mới xem video Phan quân vào tù bị thằng ranh con dọa dẫm chửi các kiểu, sau ông ý quay mặt lại thằng cu kia quỳ như cha chết :lmao:
Thằng bạn tù còn lại làm câu cũng chất: Chết cụ mày đi :lmao:
Làm gì có đoạn quỳ đâu?:amazed:
 
Joined
Sep 28, 2017
Messages
800
Reaction score
0
943NWX said:
mới xem video Phan quân vào tù bị thằng ranh con dọa dẫm chửi các kiểu, sau ông ý quay mặt lại thằng cu kia quỳ như cha chết :lmao:
Thằng bạn tù còn lại làm câu cũng chất: Chết cụ mày đi :lmao:
đâu ra thế. mình xem preview đến đoạn ông Phan Quân quay lại là hết mà
 
Joined
Sep 28, 2017
Messages
800
Reaction score
0
943NWX said:
mới xem video Phan quân vào tù bị thằng ranh con dọa dẫm chửi các kiểu, sau ông ý quay mặt lại thằng cu kia quỳ như cha chết :lmao:
Thằng bạn tù còn lại làm câu cũng chất: Chết cụ mày đi :lmao:
đâu ra thế. mình xem preview đến đoạn ông Phan Quân quay lại là hết mà
 
Joined
Sep 28, 2017
Messages
6,540
Reaction score
1
943NWX said:
mới xem video Phan quân vào tù bị thằng ranh con dọa dẫm chửi các kiểu, sau ông ý quay mặt lại thằng cu kia quỳ như cha chết :lmao:
Thằng bạn tù còn lại làm câu cũng chất: Chết cụ mày đi :lmao:
karaoke0_0 said:
Mình xem preview có đoạn "Chết cụ mày đi" đâu?
P/s: à hoá ra trên FB :byebye:
loncocavatoi said:
Làm gì có đoạn quỳ đâu?:amazed:
GreatTeacherOnizukaaa said:
đâu ra thế. mình xem preview đến đoạn ông Phan Quân quay lại là hết mà
Thằng 943 chính là thằng Tù đó chứ ai, rì viu chuẩn phết :gach::gach:
#1603381
 
Joined
Sep 28, 2017
Messages
6,540
Reaction score
1
943NWX said:
mới xem video Phan quân vào tù bị thằng ranh con dọa dẫm chửi các kiểu, sau ông ý quay mặt lại thằng cu kia quỳ như cha chết :lmao:
Thằng bạn tù còn lại làm câu cũng chất: Chết cụ mày đi :lmao:
karaoke0_0 said:
Mình xem preview có đoạn "Chết cụ mày đi" đâu?
P/s: à hoá ra trên FB :byebye:
loncocavatoi said:
Làm gì có đoạn quỳ đâu?:amazed:
GreatTeacherOnizukaaa said:
đâu ra thế. mình xem preview đến đoạn ông Phan Quân quay lại là hết mà
Thằng 943 chính là thằng Tù đó chứ ai, rì viu chuẩn phết :gach::gach:
#1603381
 
Top