Hi I'm TuD

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
613
Reaction score
0
Bluemc said:
Sạn cái l, công an mới chỉ dự đoán và Phan Quân vẫn chưa công khai, vẫn đang giả chết.
acquyknight said:
KH từ đầu là đối với xã hội và CA thì nghĩ PQ đi chữa bệnh còn với bên Thế chột nghĩ PQ chết r. CA cũng mới chỉ suy đoán PQ vẫn ở trong nước và chưa chết như đám tang đã làm thôi:sogood:
crimetimeqn#8 said:
Vậy là ông không xem kĩ rồi. Mấy tập trước có nói là cho 1 ng giả phan quân ra nước ngoài chữa bệnh để công an thấy. Còn vụ chết là thông báo với giang hồ thôi k thông báo với chính quyền

Sent from Nokia 1202 using vozFApp
okay t sai rồi :pudency:

Sent from \:sure:/ using vozFApp
 

Hi I'm TuD

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
613
Reaction score
0
Bluemc said:
Sạn cái l, công an mới chỉ dự đoán và Phan Quân vẫn chưa công khai, vẫn đang giả chết.
acquyknight said:
KH từ đầu là đối với xã hội và CA thì nghĩ PQ đi chữa bệnh còn với bên Thế chột nghĩ PQ chết r. CA cũng mới chỉ suy đoán PQ vẫn ở trong nước và chưa chết như đám tang đã làm thôi:sogood:
crimetimeqn#8 said:
Vậy là ông không xem kĩ rồi. Mấy tập trước có nói là cho 1 ng giả phan quân ra nước ngoài chữa bệnh để công an thấy. Còn vụ chết là thông báo với giang hồ thôi k thông báo với chính quyền

Sent from Nokia 1202 using vozFApp
okay t sai rồi :pudency:

Sent from \:sure:/ using vozFApp
 

quyet306

New Member
Joined
Oct 1, 2017
Messages
104
Reaction score
0
:misdoubt: Bảo Ngậu có chiêu cầm lựu đạn mà mang ra xài hoài :boss:
 

quyet306

New Member
Joined
Oct 1, 2017
Messages
104
Reaction score
0
:misdoubt: Bảo Ngậu có chiêu cầm lựu đạn mà mang ra xài hoài :boss:
 
Top