congchuabebong

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
4,093
Reaction score
0
Ma Sieu.. said:

Không liên quan nhưng thằng Trung Xe đứng sau Thế Chột chết rồi à :sosad:
Nhớ nó cầm cây súng bút cơ mà nhỉ:sosad:

Sent from IM-A870S using vozFApp
bị thằng kia cho ăn 1 blink dagger rồi :doubt:
 

congchuabebong

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
4,093
Reaction score
0
Ma Sieu.. said:

Không liên quan nhưng thằng Trung Xe đứng sau Thế Chột chết rồi à :sosad:
Nhớ nó cầm cây súng bút cơ mà nhỉ:sosad:

Sent from IM-A870S using vozFApp
bị thằng kia cho ăn 1 blink dagger rồi :doubt:
 
Top