Moi_Lay_Vo

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,053
Reaction score
2
DM bọn củ l vtv, dm thằng chó nào nghĩ ra cái ý tưởng chuyển giọng phân theo sóng truyền hình. Dm giọng thế nào thì để như thế đi, thay cái giọng phim nghe như cc. Làm t từ chối hết mọi việc chỉ để ở nhà xem NPX mà nghe cái giọng tắt luôn tv. Dm thằng nhà đài, dm thằng lồng tiếng. Nghỉ !
Mai xem online nghe giọng gốc
 

Moi_Lay_Vo

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,053
Reaction score
2
DM bọn củ l vtv, dm thằng chó nào nghĩ ra cái ý tưởng chuyển giọng phân theo sóng truyền hình. Dm giọng thế nào thì để như thế đi, thay cái giọng phim nghe như cc. Làm t từ chối hết mọi việc chỉ để ở nhà xem NPX mà nghe cái giọng tắt luôn tv. Dm thằng nhà đài, dm thằng lồng tiếng. Nghỉ !
Mai xem online nghe giọng gốc
 
Top