Yaml2

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
217
Reaction score
0
Lâu rồi mới có phim nhìn chung diễn viên diễn hay thế này, nói chung toàn diễn viên gạo cội, phim này chỉ thấy Việt Anh là có phần hơi gồng thôi.
 

Phan Hai

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
49
Reaction score
0
Yaml2 said:
Lâu rồi mới có phim nhìn chung diễn viên diễn hay thế này, nói chung toàn diễn viên gạo cội, phim này chỉ thấy Việt Anh là có phần hơi gồng thôi.
Bố xiên chết cmm bh, bản tính tao thế rồi, gồmg coin card
 

Phan Hai

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
49
Reaction score
0
Yaml2 said:
Lâu rồi mới có phim nhìn chung diễn viên diễn hay thế này, nói chung toàn diễn viên gạo cội, phim này chỉ thấy Việt Anh là có phần hơi gồng thôi.
Bố xiên chết cmm bh, bản tính tao thế rồi, gồmg coin card
 
Top