BaronNashor

New Member
Joined
Sep 18, 2018
Messages
673
Reaction score
2
Mình có 1 phần mềm thi, khi nó chạy nó bắt chạy = quyền Admin nên nó:

1. Làm cho không thể thoát ra ngoài desktop được
2. Nó đóng tất cả các phần mềm khác, không mở phần mềm khác được
3. Phần mềm này lấy câu hỏi từ server (Dùng mạng riêng nội bộ), mỗi khi thi phải kết nối wifi riêng mới vào được
4. Khi double click trong phần mềm thì nó sẽ tự động nhảy chuột sang góc trái.
5. Nó dùng reflector để tạo form thi (Create instance of form)
6. Chưa rõ cơ chế giao tiếp với server như nào (Nhưng thấy dùng Activitor.GetObject)
Hiện giờ mình có thể lấy bộ câu hỏi trong lúc thi, mình có file text đáp án ở ngoài nhưng mình đang bí ở đoạn:

1. Sau khi so sánh được câu hỏi với đáp án ở ngoài, làm sao để có thể click vào chính xác đáp án đó trong phần mềm thi? Cách show đáp án lên màn hình ko khả thi vì phần mềm này nó có chụp ảnh screen shot, nếu nghi ngờ là xem lại ảnh chụp màn hình ngay.

2. Nó cũng disable sự kiện double-click, khi double-click chuột sẽ auto vào góc trái màn hình
 

Watanabe You

New Member
Joined
Nov 20, 2017
Messages
906
Reaction score
0
BaronNashor said:
Mình có 1 phần mềm thi, khi nó chạy nó bắt chạy = quyền Admin nên nó:Hiện giờ mình có thể lấy bộ câu hỏi trong lúc thi, mình có file text đáp án ở ngoài nhưng mình đang bí ở đoạn:

1. Sau khi so sánh được câu hỏi với đáp án ở ngoài, làm sao để có thể click vào chính xác đáp án đó trong phần mềm thi? Cách show đáp án lên màn hình ko khả thi vì phần mềm này nó có chụp ảnh screen shot, nếu nghi ngờ là xem lại ảnh chụp màn hình ngay.

2. Nó cũng disable sự kiện double-click, khi double-click chuột sẽ auto vào góc trái màn hình
A wanderer isn’t always lost.
10 Latest thread of BaronNashor:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Sent from Voz.OS 6.9
________________________

Resource of Messii
 

Watanabe You

New Member
Joined
Nov 20, 2017
Messages
906
Reaction score
0
BaronNashor said:
Mình có 1 phần mềm thi, khi nó chạy nó bắt chạy = quyền Admin nên nó:Hiện giờ mình có thể lấy bộ câu hỏi trong lúc thi, mình có file text đáp án ở ngoài nhưng mình đang bí ở đoạn:

1. Sau khi so sánh được câu hỏi với đáp án ở ngoài, làm sao để có thể click vào chính xác đáp án đó trong phần mềm thi? Cách show đáp án lên màn hình ko khả thi vì phần mềm này nó có chụp ảnh screen shot, nếu nghi ngờ là xem lại ảnh chụp màn hình ngay.

2. Nó cũng disable sự kiện double-click, khi double-click chuột sẽ auto vào góc trái màn hình
A wanderer isn’t always lost.
10 Latest thread of BaronNashor:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Sent from Voz.OS 6.9
________________________

Resource of Messii
 

qkhanhpro

New Member
Joined
Oct 1, 2017
Messages
594
Reaction score
0
giống phần mềm thi của FU vậy
You must be registered for see images
 

uyenly

New Member
Joined
Aug 20, 2019
Messages
146
Reaction score
0
Vậy rốt cuộc m cần giúp cái gì
You must be registered for see images
 

Chaien at IS

New Member
Joined
Oct 1, 2017
Messages
48
Reaction score
0
Thì bạn chụp ảnh lại màn hình rồi so sánh thôi, rồi move con chuột đến cái đáp án bạn đã so sánh được xong trigger click
 

BaronNashor

New Member
Joined
Sep 18, 2018
Messages
673
Reaction score
2
Chaien at IS said:
Thì bạn chụp ảnh lại màn hình rồi so sánh thôi, rồi move con chuột đến cái đáp án bạn đã so sánh được xong trigger click
việc so sánh kiểu thế rồi lấy toạ đôj từ ảnh gần như k thể bác ạ
 

BaronNashor

New Member
Joined
Sep 18, 2018
Messages
673
Reaction score
2
uyenly said:
Vậy rốt cuộc m cần giúp cái gì :gach:
Là làm sao để click được đúng vào đáp án đã so sánh khi ở trong phần mềm thi ạ?
 
Top