Vợ bạn toàn gái trung bình xấu, nên bớt tâm lý tiêu cực vì độc thân.

tino2046

New Member
Joined
Mar 3, 2018
Messages
198
Reaction score
0
Last Updated 07-02-2019 at 15:19
Thấy nhiều Thím trên này hay có cảm giác buồn bã, cô đơn mỗi độ Xuân sang Tết đến vì chưa có gia đình, chưa có người yêu và hay so bì, ganh tỵ với bạn bè cùng lứa.

Bạn bè tôi cũng lập gia đình khá nhiều, nhưng có điều vợ bạn toàn gái trung bình xấu, không hiểu sao chúng nó ăn nằm mỗi ngày được. Vậy mà lâu lâu còn tỏ ra tự hào và chăm chọc tôi vì chưa có vợ.

Thế nên tuy là độc thân nhưng nhìn xung quanh tôi cũng không có tâm lý tiêu cực và càng quý cái thời gian còn độc thân này. Buồn, cô đơn là chỉ đối với những thằng vừa FA, vừa loser chứ với những người có thu nhập thì có khi họ còn thích độc thân hơn.

Thử nghĩ nếu là đại gia, có tiền thì bao nhiêu tuổi cũng được, cứ gái 18-25t xinh tươi, ngọt nước mà phang, chán thì đổi, gái thì càng ngày càng đẹp, lứa 2k mới lên sóng ngon hơn lứa 9x là khỏi bàn và chỉ cần tầm 15m là dư sức đi 10 em sang chảnh nhất thiendia, kynu rồi. Bọn này chịch gái chán chê rồi và gặp người lý tưởng thì chúng nó mới cưới chứ chẳng bao giờ ưu buồn như một số Vozer trên này đâu.

Last Updated 06-02-2019 at 15:19
Thấy nhiều Thím trên này hay có cảm giác buồn bã, cô đơn mỗi độ Xuân sang Tết đến vì chưa có gia đình, chưa có người yêu và hay so bì, ganh tỵ với bạn bè cùng lứa.

Bạn bè tôi cũng lập gia đình khá nhiều, nhưng có điều vợ bạn toàn gái trung bình xấu, không hiểu sao chúng nó ăn nằm mỗi ngày được. Vậy mà lâu lâu còn tỏ ra tự hào và chăm chọc tôi vì chưa có vợ.

Thế nên tuy là độc thân nhưng nhìn xung quanh tôi cũng không có tâm lý tiêu cực và càng quý cái thời gian còn độc thân này. Buồn, cô đơn là chỉ đối với những thằng vừa FA, vừa loser chứ với những người có thu nhập thì có khi họ còn thích độc thân hơn.

Thử nghĩ nếu là đại gia, có tiền thì bao nhiêu tuổi cũng được, cứ gái 18-25t xinh tươi, ngọt nước mà phang, chán thì đổi, gái thì càng ngày càng đẹp, lứa 2k mới lên sóng ngon hơn lứa 9x là khỏi bàn và chỉ cần tầm 15m là dư sức đi 10 em sang chảnh nhất thiendia, kynu rồi. Bọn này chịch gái chán chê rồi và gặp người lý tưởng thì chúng nó mới cưới chứ chẳng bao giờ ưu buồn như một số Vozer trên này đâu.

Last Updated 07-02-2019 at 01:47
Thấy nhiều Thím trên này hay có cảm giác buồn bã, cô đơn mỗi độ Xuân sang Tết đến vì chưa có gia đình, chưa có người yêu và hay so bì, ganh tỵ với bạn bè cùng lứa.

Bạn bè tôi cũng lập gia đình khá nhiều, nhưng có điều vợ bạn toàn gái trung bình xấu, không hiểu sao chúng nó ăn nằm mỗi ngày được. Vậy mà lâu lâu còn tỏ ra tự hào và chăm chọc tôi vì chưa có vợ.

Thế nên tuy là độc thân nhưng nhìn xung quanh tôi cũng không có tâm lý tiêu cực và càng quý cái thời gian còn độc thân này. Buồn, cô đơn là chỉ đối với những thằng vừa FA, vừa loser chứ với những người có thu nhập thì có khi họ còn thích độc thân hơn.

Là đại gia thì bao nhiêu tuổi cũng được, cứ gái 18-25t xinh tươi, ngọt nước mà phang, chán thì đổi, gái thì càng ngày càng đẹp, lứa 2k mới lên sóng ngon hơn lứa 9x là khỏi bàn và chỉ cần tầm 15m là dư sức đi 10 em sang chảnh nhất thiendia, kynu rồi.

Last Updated 06-02-2019 at 01:47
Thấy nhiều Thím trên này hay có cảm giác buồn bã, cô đơn mỗi độ Xuân sang Tết đến vì chưa có gia đình, chưa có người yêu và hay so bì, ganh tỵ với bạn bè cùng lứa.

Bạn bè tôi cũng lập gia đình khá nhiều, nhưng có điều vợ bạn toàn gái trung bình xấu, không hiểu sao chúng nó ăn nằm mỗi ngày được. Vậy mà lâu lâu còn tỏ ra tự hào và chăm chọc tôi vì chưa có vợ.

Thế nên tuy là độc thân nhưng nhìn xung quanh tôi cũng không có tâm lý tiêu cực và càng quý cái thời gian còn độc thân này. Buồn, cô đơn là chỉ đối với những thằng vừa FA, vừa loser chứ với những người có thu nhập thì có khi họ còn thích độc thân hơn.

Là đại gia thì bao nhiêu tuổi cũng được, cứ gái 18-25t xinh tươi, ngọt nước mà phang, chán thì đổi, gái thì càng ngày càng đẹp, lứa 2k mới lên sóng ngon hơn lứa 9x là khỏi bàn và chỉ cần tầm 15m là dư sức đi 10 em sang chảnh nhất thiendia, kynu rồi.

Last Updated 06-02-2019 at 01:46
Thấy nhiều Thím trên này hay có cảm giác buồn bã, cô đơn mỗi độ Xuân sang Tết đến vì chưa có gia đình, chưa có người yêu và hay so bì, ganh tỵ với bạn bè cùng lứa.

Bạn bè tôi cũng lập gia đình khá nhiều, nhưng có điều vợ bạn toàn gái trung bình xấu, không hiểu sao chúng nó ăn nằm mỗi ngày được. Vậy mà lâu lâu còn tỏ ra tự hào và chăm chọc tôi vì chưa có vợ.

Thế nên tuy là độc thân nhưng nhìn xung quanh tôi cũng không có tâm lý tiêu cực và càng quý cái thời gian còn độc thân này. Buồn, cô đơn là chỉ đối với những thằng vừa FA, vừa loser chứ với những người có thu nhập thì có khi họ còn thích độc thân hơn.

Là đại gia thì bao nhiêu tuổi cũng được, cứ gái 18-25t xinh tươi, ngọt nước mà phang, chán thì đổi, gái thì càng ngày càng đẹp, lứa 2k mới lên sóng ngon hơn lứa 9x là khỏi bàn và chỉ cần tầm 15m là dư sức đi 10 em sang chảnh nhất thiendia và kynu rồi.

Last Updated 06-02-2019 at 01:34
Thấy nhiều Thím trên này hay có cảm giác buồn bã, cô đơn mỗi độ Xuân sang Tết đến vì chưa có gia đình, chưa có người yêu và hay so bì, ganh tỵ với bạn bè cùng lứa.

Bạn bè tôi cũng lập gia đình khá nhiều, nhưng có điều vợ bạn toàn gái trung bình xấu, không hiều sao mà chúng nó chịu nổi hằng ngày được. Vậy mà đm lâu lâu còn tỏ ra tự hào và chăm chọc tôi vì chưa có vợ.

Cho nên tuy là độc thân nhưng nhìn xung quanh tôi cũng không có tâm lý tiêu cực và càng quý cái thời gian còn độc thân này. Buồn, cô đơn là chỉ đối với những thằng vừa FA, vừa loser chứ với những người có thu nhập thì có khi họ còn thích độc thân hơn.

Là đại gia thì bao nhiêu tuổi cũng được, cứ gái 18-25t xinh tươi, ngọt nước mà phang, chán thì đổi, gái thì càng ngày càng đẹp, lứa 2k mới lên sóng ngon hơn lứa 9x là khỏi bàn và chỉ cần tầm 15m là dư sức đi 10 em sang chảnh nhất trên thiendia, kynu rồi.

Last Updated 06-02-2019 at 00:49
Thấy nhiều Thím trên này hay có cảm giác buồn bã, cô đơn mỗi độ Xuân sang Tết đến vì chưa có gia đình, chưa có người yêu và hay so bì, ganh tỵ với bạn bè cùng lứa.

Bạn bè tôi cũng lập gia đình khá nhiều, nhưng có điều vợ bạn toàn gái trung bình xấu. Không hiều làm sao mà chúng nó chịu nổi hằng ngày. Vậy mà đm lâu lâu còn tỏ ra tự hào và chọc ghẹo vì tôi chưa có vợ, tôi chỉ cười và ko nói gì.

Cho nên tuy là độc thân nhưng nhìn xung quanh tôi cũng không có tâm lý tiêu cực và càng quí cái thời gian còn độc thân này. Buồn bã là chỉ đối với những thằng vừa FA, vừa loser chứ với những người có thu nhập thì có khi họ còn thích độc thân hơn.

Last Updated 05-02-2019 at 21:55
Thấy nhiều Thím trên này hay có cảm giác buồn bã, cô đơn mỗi độ Xuân sang Tết đến vì chưa có gia đình, chưa có người yêu và hay so bì, ganh tỵ với bạn bè cùng lứa.

Bạn bè tôi cũng lập gia đình khá nhiều, nhưng có điều vợ bạn toàn gái trung bình xấu. Không hiều làm sao mà chúng nó chịu nổi hằng ngày. Vậy mà đm lâu lâu còn tỏ ra tự hào và chọc ghẹo vì tôi chưa có vợ, tôi chỉ cười và ko nói gì.

Cho nên tuy là độc thân nhưng nhìn xung quanh tôi cũng không có tâm lý tiêu cực và càng quí cái thời gian còn độc thân này. Buồn bã là chỉ đối với những thằng vừa FA, vừa loser chứ với những người có thu nhập thì có khi họ còn thích độc thân hơn.

Last Updated 06-02-2019 at 21:55
Thấy nhiều Thím trên này hay có cảm giác buồn bã, cô đơn mỗi độ Xuân sang Tết đến vì chưa có gia đình, chưa có người yêu và hay so bì, ganh tỵ với bạn bè cùng lứa.

Bạn bè tôi cũng lập gia đình khá nhiều, nhưng có điều vợ bạn toàn gái trung bình xấu. Không hiều làm sao mà chúng nó chịu nổi hằng ngày. Vậy mà đm lâu lâu còn tỏ ra tự hào và chọc ghẹo vì tôi chưa có vợ, tôi chỉ cười và ko nói gì.

Cho nên tuy là độc thân nhưng nhìn xung quanh tôi cũng không có tâm lý tiêu cực và càng quí cái thời gian còn độc thân này. Buồn bã là chỉ đối với những thằng vừa FA, vừa loser chứ với những người có thu nhập thì có khi họ còn thích độc thân hơn.

Last Updated 06-02-2019 at 21:30
Thấy nhiều Thím trên này hay có cảm giác buồn bã, cô đơn mỗi độ Xuân sang Tết đến vì chưa có gia đình, chưa có người yêu và hay so bì, ganh tỵ với bạn bè cùng lứa.

Bạn bè tôi cũng lập gia đình khá nhiều, nhưng có điều vợ bạn toàn gái trung bình xấu. Không hiều làm sao mà chúng nó chịu nổi hằng ngày. Vậy mà đm lâu lâu còn tỏ ra tự hào và chọc ghẹo vì tôi chưa có vợ, tôi chỉ cười và ko nói gì.

Cho nên tuy là độc thân nhưng nhìn xung quanh tôi cũng không có tâm lý tiêu cực và càng quí cái thời gian còn độc thân này. Buồn bã là chỉ đối với những thằng vừa FA, vừa loser chứ với những người có thu nhập thì có khi họ còn thích độc thân hơn, như tôi giờ chỉ muốn kiếm thêm thật nhiều tiền, ăn chơi cho đã còn chuyện vợ chồng thì coi như vạn sự tùy duyên.

Thấy nhiều Thím trên này hay có cảm giác buồn bã, cô đơn mỗi độ Xuân sang Tết đến vì chưa có gia đình, chưa có người yêu và hay so bì, ganh tỵ với bạn bè cùng lứa.

Bạn bè tôi cũng lập gia đình khá nhiều, nhưng có điều vợ bạn toàn gái trung bình xấu. Không hiều làm sao mà chúng nó chịu nổi hằng ngày. Vậy mà đm lâu lâu còn tỏ ra tự hào và chọc ghẹo vì tôi chưa có vợ, tôi chỉ cười và ko nói gì.

Cho nên tuy là độc thân nhưng nhìn xung quanh tôi cũng không có tâm lý tiêu cực và càng quí cái thời gian còn độc thân này. Buồn bã là chỉ đối với những thằng vừa FA, vừa loser chứ với những người có thu nhập thì có khi họ còn thích độc thân hơn.
 

hoangkan11

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
71
Reaction score
0
quan trọng tụi bạn có vk con oy nên rủ đi đâu cũng méo đi, 1 mih thì ăn chơi nhảy múa vô tư mà méo có bè nên mất vui
 

anh198

New Member
Joined
Oct 10, 2017
Messages
232
Reaction score
0
Lấy vợ xinh thì nhìn mãi cũng chán thôi.
Chưa kể vợ xinh thì bọn trai đồng nghiệp, bạn bè nó cứ đong đưa, ko nói là cắm sừng nhưng nhiều lúc bực mình chỉ ước nó xấu xấu tý :canny:
 

WENBIE

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
15,188
Reaction score
4
tino2046 said:
Thấy nhiều Thím trên này hay có cảm giác buồn bã, cô đơn mỗi độ Xuân sang Tết đến vì chưa có gia đình, chưa có người yêu và hay so bì, ganh tỵ với bạn bè cùng lứa.

Bạn bè tôi cũng lập gia đình khá nhiều, nhưng có điều vợ bạn toàn gái trung bình xấu. Không hiều làm sao mà chúng nó chịu nổi hằng ngày. Vậy mà đm lâu lâu còn tỏ ra tự hào và chọc ghẹo vì tôi chưa có vợ, tôi chỉ cười và ko nói gì.

Cho nên tuy là độc thân nhưng nhìn xung quanh tôi cũng không có tâm lý tiêu cực và càng quí cái thời gian còn độc thân này. Buồn bã là chỉ đối với những thằng vừa FA, vừa loser chứ với những người có thu nhập thì có khi họ còn thích độc thân hơn, như tôi giờ chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, ăn chơi cho đã còn chuyện vợ chồng thì coi như vạn sự tùy duyên.
Xin phép đc Đức lại chờ mấy năm nữa bạn lấy vợ nhé

Gửi từ Grab Phone bằng vozFApp
 

halasatthu9x

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
372
Reaction score
0
anh198 said:
Lấy vợ xinh thì nhìn mãi cũng chán thôi.
Chưa kể vợ xinh thì bọn trai đồng nghiệp, bạn bè nó cứ đong đưa, ko nói là cắm sừng nhưng nhiều lúc bực mình chỉ ước nó xấu xấu tý :canny:
chốt lại kiểu lol gì cũng mệt , thôi thì sau này ước gì cuộc đời ngao du chịch gái 5 châu 4 biển cả đời cũng đc:beauty:
 
Joined
Sep 28, 2017
Messages
738
Reaction score
1
đéo hiểu lấy vợ để làm gì? có người nói để vui vẻ không khí những ngày tết :eek:ps: có người bảo để con người cảm thấy yêu đời hơn :stick: người thì lại nói đó là nghĩa vụ, lấy vợ sinh con đẻ cái cho bằng người ta, sau này có con bồng cháu bế, rồi sau nữa thì có con cái hầu hạ :doubt:

nghe những lời đó quả thật đéo muốn lấy vợ tí nào :doubt: với tôi hiện tại mỗi tuần bỏ khoảng 5 củ chơi gái cao cấp cho cảm giác rất thanh lịch, yêu đời :doubt:
 

Storyofmylife1997

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
184
Reaction score
0
anh198 said:
Lấy vợ xinh thì nhìn mãi cũng chán thôi.
Chưa kể vợ xinh thì bọn trai đồng nghiệp, bạn bè nó cứ đong đưa, ko nói là cắm sừng nhưng nhiều lúc bực mình chỉ ước nó xấu xấu tý :canny:
em có ny xinh cũng thế , nhiều lúc cũng bực mình lắm
Gửi từ Asus ASUS_X00ID bằng vozFApp
 

kiemkhachanhai

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
315
Reaction score
0
mercedes_GLE63_BRABUS said:
đéo hiểu lấy vợ để làm gì? có người nói để vui vẻ không khí những ngày tết :eek:ps: có người bảo để con người cảm thấy yêu đời hơn :stick: người thì lại nói đó là nghĩa vụ, lấy vợ sinh con đẻ cái cho bằng người ta, sau này có con bồng cháu bế, rồi sau nữa thì có con cái hầu hạ :doubt:

nghe những lời đó quả thật đéo muốn lấy vợ tí nào :doubt: với tôi hiện tại mỗi tuần bỏ khoảng 5 củ chơi gái cao cấp cho cảm giác rất thanh lịch, yêu đời :doubt:
Sao không làm từ thiện? Mà thôi mobi viettel cũng đc hết nha, và mình chỉ lấy card 500k thôi nha.
 

vitcoihg

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
126
Reaction score
0
có NY xấu nhiều lúc cũng ngại giới thiệu gia đình, chẳng nhẽ cho đi PTTM
 
Joined
Sep 27, 2017
Messages
700
Reaction score
0
Có mấy đứa friend fb cũng đẹp gái mà éo hiểu có thằng chồng /bồ nó như hoa lài cắm bãi cức trâu. An ủi hết sức

Gửi từ HMD Global Nokia 7 Plus bằng vozFApp
 
Top