[Virus Corona | Covid-19] Cập nhật tin tức - thảo luận tại đây - lập thread ngoài xóa và ban nick

solo55789

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,438
Reaction score
0
Last Updated 2020-05-09 ,21:38
Vì 1 số lý do, chủ thread Covid-19 F17 Live Update là Lenh Ho Dai Ca k còn cập nhật thread đó từ 18/2. Nên bắt đầu từ hnay 26/2 mình sẽ cập nhật thay ở thread mới này, số liệu tổng hợp 2-3 lần/ngày, tin nào lớn sẽ đưa lên #1, các tin vắn nhỏ lẻ sẽ cập nhật ở phần comment. Rất mong các bạn ủng hộ và đóng góp thông tin cho toàn thể vozer nắm bắt tình hình kịp thời

Thread tập trung cập nhật quốc tế, ai quan tâm tin nội địa & tin được dịch xin mời vào thread tổng hợp ở f33 xem các thím ga0145 và 1 nùi số 8 vài chuyên gia điểm báo cập nhật cho, họ nhanh hơn mình ở mảng đó.

P/S: Thread được bảo kê và hỗ trợ bởi tay to vOz, như title đã ghi, bất cứ thread nào khác đưa tin hoặc thảo luận về vấn đề Covid-19 tại f17 sẽ bị xóa không thương tiếc. Cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick cảnh cáo.

:go: link update live google sheets - ưu tiên theo Đông Nam Á trước với keyword phong cách voz - data nhảy là nó tự nhảy, ai hứng thú thì mời xài

tiny.cc/livozcor

:chaymau: ai cần chuẩn bị thì mời vào đây xem


thực nghiệm cho thấy sự lây lan của vi khuẩn/virus trong phòng ăn tại Nhật

https://www.youtube.com/watch?v=9cZTfUAYrF8

Danh sách tin phụ: do quá nhiều tin nên mình del link các tin phụ của trang 1-6, các bạn nào mới vào chịu khó lội 6 trang đầu nhé


https://vozforum.org/showthread.php...#post156558291
https://vozforum.org/showthread.php...#post156558989
https://vozforum.org/showthread.php...#post156559587
https://vozforum.org/showthread.php...#post156560169
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561368
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561782
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561850
https://vozforum.org/showthread.php...#post156568639
https://vozforum.org/showthread.php...#post156579738
https://vozforum.org/showthread.php...#post156595278
https://vozforum.org/showthread.php...#post156599264
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602867
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602984
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611689
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611796
https://vozforum.org/showthread.php...#post156612030
https://vozforum.org/showthread.php...#post156622584
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623089
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623244
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623428
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627944
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627982
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628033
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628069
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628286
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628310
https://vozforum.org/showthread.php...#post156631399
https://vozforum.org/showthread.php...#post156634058
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635423
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635832
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637477
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637537
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638061
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638616
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638776
https://vozforum.org/showthread.php...#post156641746
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642320
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642410
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645091
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645489
https://vozforum.org/showthread.php...#post156652224
https://vozforum.org/showthread.php...#post156656131
https://vozforum.org/showthread.php...#post156660401
https://vozforum.org/showthread.php...#post156661068
https://vozforum.org/showthread.php...#post156667876
Last Updated 2020-05-08 ,21:38
Vì 1 số lý do, chủ thread Covid-19 F17 Live Update là Lenh Ho Dai Ca k còn cập nhật thread đó từ 18/2. Nên bắt đầu từ hnay 26/2 mình sẽ cập nhật thay ở thread mới này, số liệu tổng hợp 2-3 lần/ngày, tin nào lớn sẽ đưa lên #1, các tin vắn nhỏ lẻ sẽ cập nhật ở phần comment. Rất mong các bạn ủng hộ và đóng góp thông tin cho toàn thể vozer nắm bắt tình hình kịp thời

Thread tập trung cập nhật quốc tế, ai quan tâm tin nội địa & tin được dịch xin mời vào thread tổng hợp ở f33 xem các thím ga0145 và 1 nùi số 8 vài chuyên gia điểm báo cập nhật cho, họ nhanh hơn mình ở mảng đó.

P/S: Thread được bảo kê và hỗ trợ bởi tay to vOz, như title đã ghi, bất cứ thread nào khác đưa tin hoặc thảo luận về vấn đề Covid-19 tại f17 sẽ bị xóa không thương tiếc. Cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick cảnh cáo.

:go: link update live google sheets - ưu tiên theo Đông Nam Á trước với keyword phong cách voz - data nhảy là nó tự nhảy, ai hứng thú thì mời xài

tiny.cc/livozcor

:chaymau: ai cần chuẩn bị thì mời vào đây xem


thực nghiệm cho thấy sự lây lan của vi khuẩn/virus trong phòng ăn tại Nhật

https://www.youtube.com/watch?v=9cZTfUAYrF8

Danh sách tin phụ: do quá nhiều tin nên mình del link các tin phụ của trang 1-6, các bạn nào mới vào chịu khó lội 6 trang đầu nhé


https://vozforum.org/showthread.php...#post156558291
https://vozforum.org/showthread.php...#post156558989
https://vozforum.org/showthread.php...#post156559587
https://vozforum.org/showthread.php...#post156560169
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561368
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561782
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561850
https://vozforum.org/showthread.php...#post156568639
https://vozforum.org/showthread.php...#post156579738
https://vozforum.org/showthread.php...#post156595278
https://vozforum.org/showthread.php...#post156599264
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602867
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602984
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611689
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611796
https://vozforum.org/showthread.php...#post156612030
https://vozforum.org/showthread.php...#post156622584
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623089
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623244
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623428
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627944
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627982
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628033
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628069
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628286
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628310
https://vozforum.org/showthread.php...#post156631399
https://vozforum.org/showthread.php...#post156634058
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635423
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635832
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637477
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637537
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638061
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638616
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638776
https://vozforum.org/showthread.php...#post156641746
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642320
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642410
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645091
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645489
https://vozforum.org/showthread.php...#post156652224
https://vozforum.org/showthread.php...#post156656131
https://vozforum.org/showthread.php...#post156660401
https://vozforum.org/showthread.php...#post156661068
https://vozforum.org/showthread.php...#post156667876
Last Updated 2020-05-09 ,21:38
Vì 1 số lý do, chủ thread Covid-19 F17 Live Update là Lenh Ho Dai Ca k còn cập nhật thread đó từ 18/2. Nên bắt đầu từ hnay 26/2 mình sẽ cập nhật thay ở thread mới này, số liệu tổng hợp 2-3 lần/ngày, tin nào lớn sẽ đưa lên #1, các tin vắn nhỏ lẻ sẽ cập nhật ở phần comment. Rất mong các bạn ủng hộ và đóng góp thông tin cho toàn thể vozer nắm bắt tình hình kịp thời

Thread tập trung cập nhật quốc tế, ai quan tâm tin nội địa & tin được dịch xin mời vào thread tổng hợp ở f33 xem các thím ga0145 và 1 nùi số 8 vài chuyên gia điểm báo cập nhật cho, họ nhanh hơn mình ở mảng đó.

P/S: Thread được bảo kê và hỗ trợ bởi tay to vOz, như title đã ghi, bất cứ thread nào khác đưa tin hoặc thảo luận về vấn đề Covid-19 tại f17 sẽ bị xóa không thương tiếc. Cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick cảnh cáo.

:go: link update live google sheets - ưu tiên theo Đông Nam Á trước với keyword phong cách voz - data nhảy là nó tự nhảy, ai hứng thú thì mời xài

tiny.cc/livozcor

:chaymau: ai cần chuẩn bị thì mời vào đây xem


thực nghiệm cho thấy sự lây lan của vi khuẩn/virus trong phòng ăn tại Nhật

https://www.youtube.com/watch?v=9cZTfUAYrF8

Danh sách tin phụ: do quá nhiều tin nên mình del link các tin phụ của trang 1-6, các bạn nào mới vào chịu khó lội 6 trang đầu nhé


https://vozforum.org/showthread.php...#post156558291
https://vozforum.org/showthread.php...#post156558989
https://vozforum.org/showthread.php...#post156559587
https://vozforum.org/showthread.php...#post156560169
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561368
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561782
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561850
https://vozforum.org/showthread.php...#post156568639
https://vozforum.org/showthread.php...#post156579738
https://vozforum.org/showthread.php...#post156595278
https://vozforum.org/showthread.php...#post156599264
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602867
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602984
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611689
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611796
https://vozforum.org/showthread.php...#post156612030
https://vozforum.org/showthread.php...#post156622584
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623089
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623244
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623428
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627944
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627982
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628033
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628069
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628286
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628310
https://vozforum.org/showthread.php...#post156631399
https://vozforum.org/showthread.php...#post156634058
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635423
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635832
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637477
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637537
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638061
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638616
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638776
https://vozforum.org/showthread.php...#post156641746
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642320
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642410
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645091
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645489
https://vozforum.org/showthread.php...#post156652224
https://vozforum.org/showthread.php...#post156656131
https://vozforum.org/showthread.php...#post156660401
https://vozforum.org/showthread.php...#post156661068
https://vozforum.org/showthread.php...#post156667876
Last Updated 2020-05-09 ,21:38
Vì 1 số lý do, chủ thread Covid-19 F17 Live Update là Lenh Ho Dai Ca k còn cập nhật thread đó từ 18/2. Nên bắt đầu từ hnay 26/2 mình sẽ cập nhật thay ở thread mới này, số liệu tổng hợp 2-3 lần/ngày, tin nào lớn sẽ đưa lên #1, các tin vắn nhỏ lẻ sẽ cập nhật ở phần comment. Rất mong các bạn ủng hộ và đóng góp thông tin cho toàn thể vozer nắm bắt tình hình kịp thời

Thread tập trung cập nhật quốc tế, ai quan tâm tin nội địa & tin được dịch xin mời vào thread tổng hợp ở f33 xem các thím ga0145 và 1 nùi số 8 vài chuyên gia điểm báo cập nhật cho, họ nhanh hơn mình ở mảng đó.

P/S: Thread được bảo kê và hỗ trợ bởi tay to vOz, như title đã ghi, bất cứ thread nào khác đưa tin hoặc thảo luận về vấn đề Covid-19 tại f17 sẽ bị xóa không thương tiếc. Cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick cảnh cáo.

:go: link update live google sheets - ưu tiên theo Đông Nam Á trước với keyword phong cách voz - data nhảy là nó tự nhảy, ai hứng thú thì mời xài

tiny.cc/livozcor

:chaymau: ai cần chuẩn bị thì mời vào đây xem


thực nghiệm cho thấy sự lây lan của vi khuẩn/virus trong phòng ăn tại Nhật

https://www.youtube.com/watch?v=9cZTfUAYrF8

Danh sách tin phụ: do quá nhiều tin nên mình del link các tin phụ của trang 1-6, các bạn nào mới vào chịu khó lội 6 trang đầu nhé


https://vozforum.org/showthread.php...#post156558291
https://vozforum.org/showthread.php...#post156558989
https://vozforum.org/showthread.php...#post156559587
https://vozforum.org/showthread.php...#post156560169
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561368
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561782
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561850
https://vozforum.org/showthread.php...#post156568639
https://vozforum.org/showthread.php...#post156579738
https://vozforum.org/showthread.php...#post156595278
https://vozforum.org/showthread.php...#post156599264
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602867
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602984
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611689
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611796
https://vozforum.org/showthread.php...#post156612030
https://vozforum.org/showthread.php...#post156622584
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623089
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623244
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623428
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627944
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627982
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628033
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628069
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628286
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628310
https://vozforum.org/showthread.php...#post156631399
https://vozforum.org/showthread.php...#post156634058
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635423
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635832
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637477
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637537
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638061
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638616
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638776
https://vozforum.org/showthread.php...#post156641746
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642320
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642410
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645091
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645489
https://vozforum.org/showthread.php...#post156652224
https://vozforum.org/showthread.php...#post156656131
https://vozforum.org/showthread.php...#post156660401
https://vozforum.org/showthread.php...#post156661068
https://vozforum.org/showthread.php...#post156667876
Last Updated 2020-05-03 ,23:40
Vì 1 số lý do, chủ thread Covid-19 F17 Live Update là Lenh Ho Dai Ca k còn cập nhật thread đó từ 18/2. Nên bắt đầu từ hnay 26/2 mình sẽ cập nhật thay ở thread mới này, số liệu tổng hợp 2-3 lần/ngày, tin nào lớn sẽ đưa lên #1, các tin vắn nhỏ lẻ sẽ cập nhật ở phần comment. Rất mong các bạn ủng hộ và đóng góp thông tin cho toàn thể vozer nắm bắt tình hình kịp thời

Thread tập trung cập nhật quốc tế, ai quan tâm tin nội địa & tin được dịch xin mời vào thread tổng hợp ở f33 xem các thím ga0145 và 1 nùi số 8 vài chuyên gia điểm báo cập nhật cho, họ nhanh hơn mình ở mảng đó.

P/S: Thread được bảo kê và hỗ trợ bởi tay to vOz, như title đã ghi, bất cứ thread nào khác đưa tin hoặc thảo luận về vấn đề Covid-19 tại f17 sẽ bị xóa không thương tiếc. Cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick cảnh cáo.

:go: link update live google sheets - ưu tiên theo Đông Nam Á trước với keyword phong cách voz - data nhảy là nó tự nhảy, ai hứng thú thì mời xài

tiny.cc/livozcor

:chaymau: ai cần chuẩn bị thì mời vào đây xem


căng - ai lướt vào xem đi nha

https://www.youtube.com/watch?v=nRmt78mAKfg


đề nghị bất cứ ai nghe hiểu được tiếng Anh thì vui lòng tải torrent phim tài liệu này xem và nghe - nó mới phát hành gần đây và engsub cũng chưa có đâu - nó nói về sự che đậy của chính quyền trước sự liên lạc với chủng khác ngoài không gian, và thực tế thứ mà giới cầm quyền đang xây dựng là chủng loài khác là xấu xa để hướng tất cả sang ác cảm và tạo kẻ thù chung để nhắm vào, trong khi thực tế giới cầm quyền mới là những kẻ với ý muốn chèn ép và sở hữu những công nghệ chiến tranh nguy hại cho chủng khácDanh sách tin phụ: do quá nhiều tin nên mình del link các tin phụ của trang 1-6, các bạn nào mới vào chịu khó lội 6 trang đầu nhé


https://vozforum.org/showthread.php...#post156558291
https://vozforum.org/showthread.php...#post156558989
https://vozforum.org/showthread.php...#post156559587
https://vozforum.org/showthread.php...#post156560169
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561368
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561782
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561850
https://vozforum.org/showthread.php...#post156568639
https://vozforum.org/showthread.php...#post156579738
https://vozforum.org/showthread.php...#post156595278
https://vozforum.org/showthread.php...#post156599264
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602867
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602984
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611689
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611796
https://vozforum.org/showthread.php...#post156612030
https://vozforum.org/showthread.php...#post156622584
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623089
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623244
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623428
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627944
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627982
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628033
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628069
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628286
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628310
https://vozforum.org/showthread.php...#post156631399
https://vozforum.org/showthread.php...#post156634058
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635423
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635832
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637477
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637537
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638061
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638616
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638776
https://vozforum.org/showthread.php...#post156641746
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642320
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642410
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645091
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645489
https://vozforum.org/showthread.php...#post156652224
https://vozforum.org/showthread.php...#post156656131
https://vozforum.org/showthread.php...#post156660401
https://vozforum.org/showthread.php...#post156661068
https://vozforum.org/showthread.php...#post156667876
Last Updated 2020-05-03 ,23:40
Vì 1 số lý do, chủ thread Covid-19 F17 Live Update là Lenh Ho Dai Ca k còn cập nhật thread đó từ 18/2. Nên bắt đầu từ hnay 26/2 mình sẽ cập nhật thay ở thread mới này, số liệu tổng hợp 2-3 lần/ngày, tin nào lớn sẽ đưa lên #1, các tin vắn nhỏ lẻ sẽ cập nhật ở phần comment. Rất mong các bạn ủng hộ và đóng góp thông tin cho toàn thể vozer nắm bắt tình hình kịp thời

Thread tập trung cập nhật quốc tế, ai quan tâm tin nội địa & tin được dịch xin mời vào thread tổng hợp ở f33 xem các thím ga0145 và 1 nùi số 8 vài chuyên gia điểm báo cập nhật cho, họ nhanh hơn mình ở mảng đó.

P/S: Thread được bảo kê và hỗ trợ bởi tay to vOz, như title đã ghi, bất cứ thread nào khác đưa tin hoặc thảo luận về vấn đề Covid-19 tại f17 sẽ bị xóa không thương tiếc. Cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick cảnh cáo.

:go: link update live google sheets - ưu tiên theo Đông Nam Á trước với keyword phong cách voz - data nhảy là nó tự nhảy, ai hứng thú thì mời xài

tiny.cc/livozcor

:chaymau: ai cần chuẩn bị thì mời vào đây xem


căng - ai lướt vào xem đi nha

https://www.youtube.com/watch?v=nRmt78mAKfg


đề nghị bất cứ ai nghe hiểu được tiếng Anh thì vui lòng tải torrent phim tài liệu này xem và nghe - nó mới phát hành gần đây và engsub cũng chưa có đâu - nó nói về sự che đậy của chính quyền trước sự liên lạc với chủng khác ngoài không gian, và thực tế thứ mà giới cầm quyền đang xây dựng là chủng loài khác là xấu xa để hướng tất cả sang ác cảm và tạo kẻ thù chung để nhắm vào, trong khi thực tế giới cầm quyền mới là những kẻ với ý muốn chèn ép và sở hữu những công nghệ chiến tranh nguy hại cho chủng khácDanh sách tin phụ: do quá nhiều tin nên mình del link các tin phụ của trang 1-6, các bạn nào mới vào chịu khó lội 6 trang đầu nhé


https://vozforum.org/showthread.php...#post156558291
https://vozforum.org/showthread.php...#post156558989
https://vozforum.org/showthread.php...#post156559587
https://vozforum.org/showthread.php...#post156560169
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561368
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561782
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561850
https://vozforum.org/showthread.php...#post156568639
https://vozforum.org/showthread.php...#post156579738
https://vozforum.org/showthread.php...#post156595278
https://vozforum.org/showthread.php...#post156599264
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602867
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602984
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611689
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611796
https://vozforum.org/showthread.php...#post156612030
https://vozforum.org/showthread.php...#post156622584
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623089
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623244
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623428
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627944
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627982
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628033
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628069
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628286
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628310
https://vozforum.org/showthread.php...#post156631399
https://vozforum.org/showthread.php...#post156634058
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635423
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635832
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637477
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637537
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638061
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638616
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638776
https://vozforum.org/showthread.php...#post156641746
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642320
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642410
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645091
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645489
https://vozforum.org/showthread.php...#post156652224
https://vozforum.org/showthread.php...#post156656131
https://vozforum.org/showthread.php...#post156660401
https://vozforum.org/showthread.php...#post156661068
https://vozforum.org/showthread.php...#post156667876
Last Updated 2020-05-02 ,23:40
Vì 1 số lý do, chủ thread Covid-19 F17 Live Update là Lenh Ho Dai Ca k còn cập nhật thread đó từ 18/2. Nên bắt đầu từ hnay 26/2 mình sẽ cập nhật thay ở thread mới này, số liệu tổng hợp 2-3 lần/ngày, tin nào lớn sẽ đưa lên #1, các tin vắn nhỏ lẻ sẽ cập nhật ở phần comment. Rất mong các bạn ủng hộ và đóng góp thông tin cho toàn thể vozer nắm bắt tình hình kịp thời

Thread tập trung cập nhật quốc tế, ai quan tâm tin nội địa & tin được dịch xin mời vào thread tổng hợp ở f33 xem các thím ga0145 và 1 nùi số 8 vài chuyên gia điểm báo cập nhật cho, họ nhanh hơn mình ở mảng đó.

P/S: Thread được bảo kê và hỗ trợ bởi tay to vOz, như title đã ghi, bất cứ thread nào khác đưa tin hoặc thảo luận về vấn đề Covid-19 tại f17 sẽ bị xóa không thương tiếc. Cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick cảnh cáo.

:go: link update live google sheets - ưu tiên theo Đông Nam Á trước với keyword phong cách voz - data nhảy là nó tự nhảy, ai hứng thú thì mời xài

tiny.cc/livozcor

:chaymau: ai cần chuẩn bị thì mời vào đây xem


căng - ai lướt vào xem đi nha

https://www.youtube.com/watch?v=nRmt78mAKfg


đề nghị bất cứ ai nghe hiểu được tiếng Anh thì vui lòng tải torrent phim tài liệu này xem và nghe - nó mới phát hành gần đây và engsub cũng chưa có đâu - nó nói về sự che đậy của chính quyền trước sự liên lạc với chủng khác ngoài không gian, và thực tế thứ mà giới cầm quyền đang xây dựng là chủng loài khác là xấu xa để hướng tất cả sang ác cảm và tạo kẻ thù chung để nhắm vào, trong khi thực tế giới cầm quyền mới là những kẻ với ý muốn chèn ép và sở hữu những công nghệ chiến tranh nguy hại cho chủng khácDanh sách tin phụ: do quá nhiều tin nên mình del link các tin phụ của trang 1-6, các bạn nào mới vào chịu khó lội 6 trang đầu nhé


https://vozforum.org/showthread.php...#post156558291
https://vozforum.org/showthread.php...#post156558989
https://vozforum.org/showthread.php...#post156559587
https://vozforum.org/showthread.php...#post156560169
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561368
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561782
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561850
https://vozforum.org/showthread.php...#post156568639
https://vozforum.org/showthread.php...#post156579738
https://vozforum.org/showthread.php...#post156595278
https://vozforum.org/showthread.php...#post156599264
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602867
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602984
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611689
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611796
https://vozforum.org/showthread.php...#post156612030
https://vozforum.org/showthread.php...#post156622584
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623089
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623244
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623428
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627944
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627982
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628033
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628069
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628286
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628310
https://vozforum.org/showthread.php...#post156631399
https://vozforum.org/showthread.php...#post156634058
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635423
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635832
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637477
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637537
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638061
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638616
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638776
https://vozforum.org/showthread.php...#post156641746
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642320
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642410
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645091
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645489
https://vozforum.org/showthread.php...#post156652224
https://vozforum.org/showthread.php...#post156656131
https://vozforum.org/showthread.php...#post156660401
https://vozforum.org/showthread.php...#post156661068
https://vozforum.org/showthread.php...#post156667876
Last Updated 2020-05-02 ,20:49
Vì 1 số lý do, chủ thread Covid-19 F17 Live Update là Lenh Ho Dai Ca k còn cập nhật thread đó từ 18/2. Nên bắt đầu từ hnay 26/2 mình sẽ cập nhật thay ở thread mới này, số liệu tổng hợp 2-3 lần/ngày, tin nào lớn sẽ đưa lên #1, các tin vắn nhỏ lẻ sẽ cập nhật ở phần comment. Rất mong các bạn ủng hộ và đóng góp thông tin cho toàn thể vozer nắm bắt tình hình kịp thời

Thread tập trung cập nhật quốc tế, ai quan tâm tin nội địa & tin được dịch xin mời vào thread tổng hợp ở f33 xem các thím ga0145 và 1 nùi số 8 vài chuyên gia điểm báo cập nhật cho, họ nhanh hơn mình ở mảng đó.

P/S: Thread được bảo kê và hỗ trợ bởi tay to vOz, như title đã ghi, bất cứ thread nào khác đưa tin hoặc thảo luận về vấn đề Covid-19 tại f17 sẽ bị xóa không thương tiếc. Cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick cảnh cáo.

:go: link update live google sheets - ưu tiên theo Đông Nam Á trước với keyword phong cách voz - data nhảy là nó tự nhảy, ai hứng thú thì mời xài

tiny.cc/livozcor

:chaymau: ai cần chuẩn bị thì mời vào đây xem


căng - ai lướt vào xem đi nha

https://www.youtube.com/watch?v=nRmt78mAKfg

Danh sách tin phụ: do quá nhiều tin nên mình del link các tin phụ của trang 1-6, các bạn nào mới vào chịu khó lội 6 trang đầu nhé


https://vozforum.org/showthread.php...#post156558291
https://vozforum.org/showthread.php...#post156558989
https://vozforum.org/showthread.php...#post156559587
https://vozforum.org/showthread.php...#post156560169
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561368
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561782
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561850
https://vozforum.org/showthread.php...#post156568639
https://vozforum.org/showthread.php...#post156579738
https://vozforum.org/showthread.php...#post156595278
https://vozforum.org/showthread.php...#post156599264
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602867
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602984
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611689
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611796
https://vozforum.org/showthread.php...#post156612030
https://vozforum.org/showthread.php...#post156622584
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623089
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623244
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623428
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627944
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627982
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628033
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628069
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628286
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628310
https://vozforum.org/showthread.php...#post156631399
https://vozforum.org/showthread.php...#post156634058
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635423
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635832
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637477
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637537
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638061
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638616
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638776
https://vozforum.org/showthread.php...#post156641746
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642320
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642410
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645091
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645489
https://vozforum.org/showthread.php...#post156652224
https://vozforum.org/showthread.php...#post156656131
https://vozforum.org/showthread.php...#post156660401
https://vozforum.org/showthread.php...#post156661068
https://vozforum.org/showthread.php...#post156667876
Last Updated 2020-05-01 ,20:49
Vì 1 số lý do, chủ thread Covid-19 F17 Live Update là Lenh Ho Dai Ca k còn cập nhật thread đó từ 18/2. Nên bắt đầu từ hnay 26/2 mình sẽ cập nhật thay ở thread mới này, số liệu tổng hợp 2-3 lần/ngày, tin nào lớn sẽ đưa lên #1, các tin vắn nhỏ lẻ sẽ cập nhật ở phần comment. Rất mong các bạn ủng hộ và đóng góp thông tin cho toàn thể vozer nắm bắt tình hình kịp thời

Thread tập trung cập nhật quốc tế, ai quan tâm tin nội địa & tin được dịch xin mời vào thread tổng hợp ở f33 xem các thím ga0145 và 1 nùi số 8 vài chuyên gia điểm báo cập nhật cho, họ nhanh hơn mình ở mảng đó.

P/S: Thread được bảo kê và hỗ trợ bởi tay to vOz, như title đã ghi, bất cứ thread nào khác đưa tin hoặc thảo luận về vấn đề Covid-19 tại f17 sẽ bị xóa không thương tiếc. Cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick cảnh cáo.

:go: link update live google sheets - ưu tiên theo Đông Nam Á trước với keyword phong cách voz - data nhảy là nó tự nhảy, ai hứng thú thì mời xài

tiny.cc/livozcor

:chaymau: ai cần chuẩn bị thì mời vào đây xem


căng - ai lướt vào xem đi nha

https://www.youtube.com/watch?v=nRmt78mAKfg

Danh sách tin phụ: do quá nhiều tin nên mình del link các tin phụ của trang 1-6, các bạn nào mới vào chịu khó lội 6 trang đầu nhé


https://vozforum.org/showthread.php...#post156558291
https://vozforum.org/showthread.php...#post156558989
https://vozforum.org/showthread.php...#post156559587
https://vozforum.org/showthread.php...#post156560169
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561368
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561782
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561850
https://vozforum.org/showthread.php...#post156568639
https://vozforum.org/showthread.php...#post156579738
https://vozforum.org/showthread.php...#post156595278
https://vozforum.org/showthread.php...#post156599264
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602867
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602984
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611689
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611796
https://vozforum.org/showthread.php...#post156612030
https://vozforum.org/showthread.php...#post156622584
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623089
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623244
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623428
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627944
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627982
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628033
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628069
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628286
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628310
https://vozforum.org/showthread.php...#post156631399
https://vozforum.org/showthread.php...#post156634058
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635423
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635832
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637477
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637537
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638061
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638616
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638776
https://vozforum.org/showthread.php...#post156641746
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642320
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642410
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645091
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645489
https://vozforum.org/showthread.php...#post156652224
https://vozforum.org/showthread.php...#post156656131
https://vozforum.org/showthread.php...#post156660401
https://vozforum.org/showthread.php...#post156661068
https://vozforum.org/showthread.php...#post156667876
Last Updated 2020-05-02 ,20:49
Vì 1 số lý do, chủ thread Covid-19 F17 Live Update là Lenh Ho Dai Ca k còn cập nhật thread đó từ 18/2. Nên bắt đầu từ hnay 26/2 mình sẽ cập nhật thay ở thread mới này, số liệu tổng hợp 2-3 lần/ngày, tin nào lớn sẽ đưa lên #1, các tin vắn nhỏ lẻ sẽ cập nhật ở phần comment. Rất mong các bạn ủng hộ và đóng góp thông tin cho toàn thể vozer nắm bắt tình hình kịp thời

Thread tập trung cập nhật quốc tế, ai quan tâm tin nội địa & tin được dịch xin mời vào thread tổng hợp ở f33 xem các thím ga0145 và 1 nùi số 8 vài chuyên gia điểm báo cập nhật cho, họ nhanh hơn mình ở mảng đó.

P/S: Thread được bảo kê và hỗ trợ bởi tay to vOz, như title đã ghi, bất cứ thread nào khác đưa tin hoặc thảo luận về vấn đề Covid-19 tại f17 sẽ bị xóa không thương tiếc. Cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick cảnh cáo.

:go: link update live google sheets - ưu tiên theo Đông Nam Á trước với keyword phong cách voz - data nhảy là nó tự nhảy, ai hứng thú thì mời xài

tiny.cc/livozcor

:chaymau: ai cần chuẩn bị thì mời vào đây xem


căng - ai lướt vào xem đi nha

https://www.youtube.com/watch?v=nRmt78mAKfg

Danh sách tin phụ: do quá nhiều tin nên mình del link các tin phụ của trang 1-6, các bạn nào mới vào chịu khó lội 6 trang đầu nhé


https://vozforum.org/showthread.php...#post156558291
https://vozforum.org/showthread.php...#post156558989
https://vozforum.org/showthread.php...#post156559587
https://vozforum.org/showthread.php...#post156560169
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561368
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561782
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561850
https://vozforum.org/showthread.php...#post156568639
https://vozforum.org/showthread.php...#post156579738
https://vozforum.org/showthread.php...#post156595278
https://vozforum.org/showthread.php...#post156599264
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602867
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602984
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611689
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611796
https://vozforum.org/showthread.php...#post156612030
https://vozforum.org/showthread.php...#post156622584
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623089
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623244
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623428
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627944
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627982
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628033
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628069
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628286
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628310
https://vozforum.org/showthread.php...#post156631399
https://vozforum.org/showthread.php...#post156634058
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635423
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635832
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637477
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637537
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638061
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638616
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638776
https://vozforum.org/showthread.php...#post156641746
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642320
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642410
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645091
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645489
https://vozforum.org/showthread.php...#post156652224
https://vozforum.org/showthread.php...#post156656131
https://vozforum.org/showthread.php...#post156660401
https://vozforum.org/showthread.php...#post156661068
https://vozforum.org/showthread.php...#post156667876
Last Updated 2020-03-22 ,14:23
Vì 1 số lý do, chủ thread Covid-19 F17 Live Update là Lenh Ho Dai Ca k còn cập nhật thread đó từ 18/2. Nên bắt đầu từ hnay 26/2 mình sẽ cập nhật thay ở thread mới này, số liệu tổng hợp 2-3 lần/ngày, tin nào lớn sẽ đưa lên #1, các tin vắn nhỏ lẻ sẽ cập nhật ở phần comment. Rất mong các bạn ủng hộ và đóng góp thông tin cho toàn thể vozer nắm bắt tình hình kịp thời

Thread tập trung cập nhật quốc tế, ai quan tâm tin nội địa & tin được dịch xin mời vào thread tổng hợp ở f33 xem các thím ga0145 và 1 nùi số 8 vài chuyên gia điểm báo cập nhật cho, họ nhanh hơn mình ở mảng đó.

P/S: Thread được bảo kê và hỗ trợ bởi tay to vOz, như title đã ghi, bất cứ thread nào khác đưa tin hoặc thảo luận về vấn đề Covid-19 tại f17 sẽ bị xóa không thương tiếc. Cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick cảnh cáo.

:go: link update live google sheets - ưu tiên theo Đông Nam Á trước với keyword phong cách voz - data nhảy là nó tự nhảy, ai hứng thú thì mời xài

tiny.cc/livozcor:chaymau: ai cần chuẩn bị thì mời vào đây xem


Clip hướng dẫn khẩu trang tự chế của Hong Kong:
http://youtube.com/watch?v=aNjpH5lBZ8w

:matrix: hnay ông bác sĩ này có thông tin bổ ích khá lớn nên đăng luôn, ông là 1 trong những người nghiên cứu và chia sẻ thông tin về phòng chống con này sớm nhất lên quốc tế, các nguồn khác đều ủng hộ và theo dõi ông, bao gồm cả những y bác sĩ ở cả Mỹ, Canada, Anh, Úc, Ý, ai có rảnh thì nên xem video lần này, ai siêng thì xem những clip từ 1/3 đến h, mọi thứ rõ ràng và cụ thể hơn, còn ai ở không thì xem đủ hết càng tốt


Danh sách tin phụ: do quá nhiều tin nên mình del link các tin phụ của trang 1-6, các bạn nào mới vào chịu khó lội 6 trang đầu nhé


https://vozforum.org/showthread.php...#post156558291
https://vozforum.org/showthread.php...#post156558989
https://vozforum.org/showthread.php...#post156559587
https://vozforum.org/showthread.php...#post156560169
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561368
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561782
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561850
https://vozforum.org/showthread.php...#post156568639
https://vozforum.org/showthread.php...#post156579738
https://vozforum.org/showthread.php...#post156595278
https://vozforum.org/showthread.php...#post156599264
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602867
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602984
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611689
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611796
https://vozforum.org/showthread.php...#post156612030
https://vozforum.org/showthread.php...#post156622584
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623089
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623244
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623428
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627944
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627982
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628033
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628069
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628286
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628310
https://vozforum.org/showthread.php...#post156631399
https://vozforum.org/showthread.php...#post156634058
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635423
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635832
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637477
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637537
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638061
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638616
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638776
https://vozforum.org/showthread.php...#post156641746
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642320
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642410
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645091
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645489
https://vozforum.org/showthread.php...#post156652224
https://vozforum.org/showthread.php...#post156656131
https://vozforum.org/showthread.php...#post156660401
https://vozforum.org/showthread.php...#post156661068
https://vozforum.org/showthread.php...#post156667876
Last Updated 2020-03-14 ,16:18
Vì 1 số lý do, chủ thread Covid-19 F17 Live Update là Lenh Ho Dai Ca k còn cập nhật thread đó từ 18/2. Nên bắt đầu từ hnay 26/2 mình sẽ cập nhật thay ở thread mới này, số liệu tổng hợp 2-3 lần/ngày, tin nào lớn sẽ đưa lên #1, các tin vắn nhỏ lẻ sẽ cập nhật ở phần comment. Rất mong các bạn ủng hộ và đóng góp thông tin cho toàn thể vozer nắm bắt tình hình kịp thời

Thread tập trung cập nhật quốc tế, ai quan tâm tin nội địa & tin được dịch xin mời vào thread tổng hợp ở f33 xem các thím ga0145 và 1 nùi số 8 vài chuyên gia điểm báo cập nhật cho, họ nhanh hơn mình ở mảng đó.

P/S: Thread được bảo kê và hỗ trợ bởi tay to vOz, như title đã ghi, bất cứ thread nào khác đưa tin hoặc thảo luận về vấn đề Covid-19 tại f17 sẽ bị xóa không thương tiếc. Cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick cảnh cáo.

Note: từ giờ việc cập nhật tổng hợp số ca sẽ giảm còn 1-2 ngày/lần, do BNO News cập nhật bị giảm tốc độ rõ rệt vì họ đang tập trung cho ca ở Âu Mỹ và họ chia cột dài quá, xem mỏi mắt cho rất nhiều người, còn 1 số kênh khác cập nhật nhanh hơn, trình bày dễ nhìn hơn nhưng lại không đảm bảo độ chính xác, có những kênh gom cả số ca chờ kết quả vào, có những kênh cập nhật xong lại phải sửa số, gỡ số

:chaymau: ai cần chuẩn bị thì mời vào đây xem


Clip hướng dẫn khẩu trang tự chế của Hong Kong:

:matrix: hnay ông bác sĩ này có thông tin bổ ích khá lớn nên đăng luôn, ông là 1 trong những người nghiên cứu và chia sẻ thông tin về phòng chống con này sớm nhất lên quốc tế, các nguồn khác đều ủng hộ và theo dõi ông, bao gồm cả những y bác sĩ ở cả Mỹ, Canada, Anh, Úc, Ý, ai có rảnh thì nên xem video lần này, ai siêng thì xem những clip từ 1/3 đến h, mọi thứ rõ ràng và cụ thể hơn, còn ai ở không thì xem đủ hết càng tốt


Danh sách tin phụ: do quá nhiều tin nên mình del link các tin phụ của trang 1-6, các bạn nào mới vào chịu khó lội 6 trang đầu nhé


https://vozforum.org/showthread.php...#post156558291
https://vozforum.org/showthread.php...#post156558989
https://vozforum.org/showthread.php...#post156559587
https://vozforum.org/showthread.php...#post156560169
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561368
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561782
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561850
https://vozforum.org/showthread.php...#post156568639
https://vozforum.org/showthread.php...#post156579738
https://vozforum.org/showthread.php...#post156595278
https://vozforum.org/showthread.php...#post156599264
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602867
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602984
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611689
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611796
https://vozforum.org/showthread.php...#post156612030
https://vozforum.org/showthread.php...#post156622584
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623089
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623244
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623428
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627944
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627982
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628033
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628069
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628286
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628310
https://vozforum.org/showthread.php...#post156631399
https://vozforum.org/showthread.php...#post156634058
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635423
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635832
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637477
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637537
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638061
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638616
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638776
https://vozforum.org/showthread.php...#post156641746
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642320
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642410
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645091
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645489
https://vozforum.org/showthread.php...#post156652224
https://vozforum.org/showthread.php...#post156656131
https://vozforum.org/showthread.php...#post156660401
https://vozforum.org/showthread.php...#post156661068
https://vozforum.org/showthread.php...#post156667876
Vì 1 số lý do, chủ thread Covid-19 F17 Live Update là Lenh Ho Dai Ca k còn cập nhật thread đó từ 18/2. Nên bắt đầu từ hnay 26/2 mình sẽ cập nhật thay ở thread mới này, số liệu tổng hợp 2-3 lần/ngày, tin nào lớn sẽ đưa lên #1, các tin vắn nhỏ lẻ sẽ cập nhật ở phần comment. Rất mong các bạn ủng hộ và đóng góp thông tin cho toàn thể vozer nắm bắt tình hình kịp thời

Thread tập trung cập nhật quốc tế, ai quan tâm tin nội địa & tin được dịch xin mời vào thread tổng hợp ở f33 xem các thím ga0145 và 1 nùi số 8 vài chuyên gia điểm báo cập nhật cho, họ nhanh hơn mình ở mảng đó.

P/S: Thread được bảo kê và hỗ trợ bởi tay to vOz, như title đã ghi, bất cứ thread nào khác đưa tin hoặc thảo luận về vấn đề Covid-19 tại f17 sẽ bị xóa không thương tiếc. Cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị ban nick cảnh cáo.

Note: từ giờ việc cập nhật tổng hợp số ca sẽ giảm còn 1-2 ngày/lần, do BNO News cập nhật bị giảm tốc độ rõ rệt vì họ đang tập trung cho ca ở Âu Mỹ và họ chia cột dài quá, xem mỏi mắt cho rất nhiều người, còn 1 số kênh khác cập nhật nhanh hơn, trình bày dễ nhìn hơn nhưng lại không đảm bảo độ chính xác, có những kênh gom cả số ca chờ kết quả vào, có những kênh cập nhật xong lại phải sửa số, gỡ số

:chaymau: ai cần chuẩn bị thì mời vào đây xem


Update theo BNO News, cập nhật 4h40 chiều 6/3Clip hướng dẫn khẩu trang tự chế của Hong Kong:

:chaymau: mới làm 1 bản Singable Engsub [Chuyển ngữ khớp lời] chèn CC cho cái clip Ghen Cô Vy, có thím nào hay hát hò thì cover rồi quăng lên youtube đê, t đem lên reddit quảng bá phát


Lyric chay:

Danh sách tin phụ: do quá nhiều tin nên mình del link các tin phụ của trang 1-6, các bạn nào mới vào chịu khó lội 6 trang đầu nhé


https://vozforum.org/showthread.php...#post156558291
https://vozforum.org/showthread.php...#post156558989
https://vozforum.org/showthread.php...#post156559587
https://vozforum.org/showthread.php...#post156560169
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561368
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561782
https://vozforum.org/showthread.php...#post156561850
https://vozforum.org/showthread.php...#post156568639
https://vozforum.org/showthread.php...#post156579738
https://vozforum.org/showthread.php...#post156595278
https://vozforum.org/showthread.php...#post156599264
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602867
https://vozforum.org/showthread.php...#post156602984
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611689
https://vozforum.org/showthread.php...#post156611796
https://vozforum.org/showthread.php...#post156612030
https://vozforum.org/showthread.php...#post156622584
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623089
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623244
https://vozforum.org/showthread.php...#post156623428
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627944
https://vozforum.org/showthread.php...#post156627982
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628033
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628069
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628286
https://vozforum.org/showthread.php...#post156628310
https://vozforum.org/showthread.php...#post156631399
https://vozforum.org/showthread.php...#post156634058
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635423
https://vozforum.org/showthread.php...#post156635832
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637477
https://vozforum.org/showthread.php...#post156637537
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638061
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638616
https://vozforum.org/showthread.php...#post156638776
https://vozforum.org/showthread.php...#post156641746
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642320
https://vozforum.org/showthread.php...#post156642410
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645091
https://vozforum.org/showthread.php...#post156645489
https://vozforum.org/showthread.php...#post156652224
https://vozforum.org/showthread.php...#post156656131
https://vozforum.org/showthread.php...#post156660401
https://vozforum.org/showthread.php...#post156661068
https://vozforum.org/showthread.php...#post156667876
 
Last edited by a moderator:

arsenal_thanh

New Member
Joined
Oct 1, 2017
Messages
10
Reaction score
0
Ủng hộ thím. Đều đều nhé

Gửi từ HMD Global Nokia 8.1 bằng vozFApp
 

solo55789

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,438
Reaction score
0
:go: bản tin phụ:

Hồng Kông mở gói trợ cấp, tặng người dân 10.000 đô mỗi người (gần 1.300USd)

.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3052405/hong-kong-budget-hk120-billion-relief-package-includes

Quan chức Y tế Mỹ nói rằng, họ cần thêm 270 triệu khẩu trang N95 cho y tế để phục vụ việc chống dịch

.nypost.com/2020/02/25/health-officials-say-us-needs-270m-more-face-masks-to-battle-coronavirus/

Một nghiên cứu ước tính Iran hiện có hơn 18.000 ca nhiễm, các quốc gia liên đới nguy cơ cao có UAE, Thổ, Iraq

.twitter.com/mugecevik/status/1232392940074545154

Berlin cân nhắc lock down nếu tình hình xấu

.welt.de/vermischtes/live205334991/Coronavirus-NRW-und-Baden-Wuerttemberg-melden-erste-Infektionen.html
 

solo55789

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,438
Reaction score
0
:go: ca số 32 của Đài Loan, là người chăm sóc y tế cho ca số 27

.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/ra20bYUzTRZoZGSg9LbpeA?typeid=9

:go: Thái Lan có 3 ca nhiễm mới, người trong cùng gia đình

người lây chính là ông, 6x tuổi, về từ Nhật nhưng chối không nhận cho đến khi có triệu chứng, xét nghiệm dương tính, và bị bên hàng không khui ra, hiện đã khiến gần 30 nhân viên y tế chăm sóc cho ông ta phải tự cách ly, văn phòng của người con trai hiện đã bị cách ly, đứa cháu 8 tuổi thì đang có kế hoạch cách ly 50 bạn học cùng lớp

.channelnewsasia.com/news/asia/thailand-reports-3-new-covid-19-cases-total-infections-at-40-12471608

:go: Nhật Bản thêm 1 ca tử vong

.twitter.com/BNODesk/status/1232548514145742848
 

solo55789

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,438
Reaction score
0
phamphong34 said:
chỗ này khác gì chỗ ở f33 vậy
:chaymau: t sẽ updater trước ở đây r` update thớt f33, và tập trung tin thế giới

:go: HK có thêm ít nhất 6 ca, tức 91
.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3052452/coronavirus-six-more-test-positive-hong-kong
:go: từ The Lancet: lực lượng y tế của Trung Quốc kêu gọi viện trợ toàn cầu
.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30065-6/fulltext
 

lanha92

New Member
Joined
Nov 25, 2019
Messages
7
Reaction score
0
Hàn Quốc đã cập nhật số liệu rồi cụ Solo: 1261 ca
Tốc độ phi như Bạch Mã:stick:
 

solo55789

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,438
Reaction score
0
lanha92 said:
Hàn Quốc đã cập nhật số liệu rồi cụ Solo: 1261 ca
Tốc độ phi như Bạch Mã:stick:
:surrender: thì số của t là số đó mà, k dòm à???
 

solo55789

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,438
Reaction score
0
:go: TBN có ca thứ 2 ở Madrid
:go: Pháp chết 1 ca, là t trong 3 ca mới báo nhiễm


 
Top