virus corona ảnh hưởng tới công viêc nhiều quá

Tazy

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
2,425
Reaction score
0
Mình tạm dừng 2 Nhà hàng , 2 khách sạn trong tình trạng cầm hơi.
Doanh thu sụt tới gần 90% .
Nói chính xác là 2 tháng nay đúng chuẩn lương công chức . ::-j
 

Tazy

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
2,425
Reaction score
0
Mình tạm dừng 2 Nhà hàng , 2 khách sạn trong tình trạng cầm hơi.
Doanh thu sụt tới gần 90% .
Nói chính xác là 2 tháng nay đúng chuẩn lương công chức . ::-j
 

Baby | DieHard

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
1,068
Reaction score
0
Ngoài thất nghiệp ra thì còn thêm combo trông con ròng rã, nhiều lúc nản vđ :haha:
 

Baby | DieHard

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
1,068
Reaction score
0
Ngoài thất nghiệp ra thì còn thêm combo trông con ròng rã, nhiều lúc nản vđ :haha:
 

Phucnesta

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
2,387
Reaction score
0
Mới đóng tạm cái spa, đang deal với chủ nhà hỗ trợ tháng 4, bao giờ qua cái kiếp nạn này đây :sad:
 

Phucnesta

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
2,387
Reaction score
0
Mới đóng tạm cái spa, đang deal với chủ nhà hỗ trợ tháng 4, bao giờ qua cái kiếp nạn này đây :sad:
 

tadienceco

New Member
Joined
Nov 28, 2017
Messages
511
Reaction score
0
Xây dựng từ tháng 1 đến giờ không có xu nào cả,sắp được nghỉ không lương luôn:sosad::angry:
 

aura

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
2,302
Reaction score
0
Tháng 4 này review lương
covid oi là covid
73506
 
Top