Update một số thay đổi của diễn đàn

fRzzy

Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
1,931
Reaction score
0
1a. Hệ thống server mới đã triển khai được ½, hiện tại hoạt động tương đối tốt các tính năng DB Error hay là 502 theo dõi không thấy xuất hiện nữa. Một số thành phần như chức năng tìm kiếm và pik.vn hiện đang chạy với mức độ ưu tiên thấp hơn nên sẽ hơi chậm một chút.

1b. Nửa còn lại của hệ thống server mới sẽ được triển khai vào tầm cuối tháng 9/2015, sau đó tốc độ và độ ổn định sẽ được cải thiện nhiều.

2. Hệ thống xác nhận thành viên qua điện thoại do một số vướng mắc chưa thể chuyển về hoạt động ở Việt Nam được, xin phép dời lại một thời gian để kiếm đơn vị cung cấp đầu số khác.

3. Các mục trước đây hạn chế thành viên chưa xác nhận số điện thoại post bài hiện đã được mở lại tạm thời. Ngay khi hệ thống xác nhận hoạt động lại và ổn định sẽ lại đóng như cũ.

4. pik.vn đã được update backend mới, chất lượng ảnh resize cao hơn và kích thước ảnh sau khi resize cũng tăng từ 800px lên 1200px ngang tối đa.

5. Hệ thống website mới cho vOz hiện vẫn đang được gấp rút hoàn thành, sẽ cố gắng triển khai chạy thử sớm trong tháng.
 
Top