TieuThien

New Member
Joined
Dec 21, 2019
Messages
48
Reaction score
0
Last Updated 28-12-2019 at 02:35
Mình làm sale ở 1 cty hàn có brand khá to ở đông lào, không dám kể thêm chi tiết vì sợ lộ info
Đợt rồi tuyển 1 bé người mới, mình dính ngay tiếng sét ái tình, điêu đứng luôn, mình mạnh dạn thể hiện mình thích gái luô n, nhưng tạch, biết là tạch rồi nên bỏ, không tán nửa, ngay sau đó phát hiện bé có quen biết 1 người cũ team mình, mình hỏi thử gái thì bị tay đấy nhắn tin dằn mặt, bảo để yên em nó làm việc, mình hơi cay cú nhưng sau đấy ngồi suy nghĩ, xâu chuổi 1 vài thứ lại rồi đưa ra 1 kết luận có khả năng gái vào làm để trộm data mang cho thằng kia, mình báo sếp ngay. Đoạn này sẽ có thím chửi mình sao lại báo sếp, nhưng sếp rất quý mình, muốn đề bạt mình lên, chưa kể việc đó nếu xãy ra mình là thằng ảnh hưởng rất nhiều. Sếp biết xuống đánh tiếng với gái là biết 2 đứa quen nhau, xong lòi thêm 2 đứa giờ là 1 cặp, mình chỉ biết wtf :surrender:. Xong tối nay mình điên điên thế nào lại ngồi nhắn lan man với gái, nói hết tâm tư trong lòng, phân tích chi ly từng cái cho gái, là tại sao mình đang nghi ngờ gái muốn trộm data cho lão kia, mình còn nghi ngờ lão kia lợi dụng gái, cái này mình éo dám nói, gái tự nghĩ đến. Gái bảo mai lên cty viết đơn nghĩ việc.
Giờ mình rối lên, nói cở nào gái cũng không thủng, cty mình sale mới nghĩ là sếp cũng ảnh hưởng ít nhiều. Giờ không dám ngủ, không biết ngày mai đi làm sẽ như thế nào :sosad:. Nếu mai đi làm không thấy gái sẽ tự book phòng họp nói chuyện riêng với sếp về sai trái của mình, sếp có giận đuổi mình thì mình cũng ký đơn thôi việc, còn gái mà đi làm mình không biết phải nói gì nửa :pudency:

Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp

Last Updated 27-12-2019 at 02:35
Mình làm sale ở 1 cty hàn có brand khá to ở đông lào, không dám kể thêm chi tiết vì sợ lộ info
Đợt rồi tuyển 1 bé người mới, mình dính ngay tiếng sét ái tình, điêu đứng luôn, mình mạnh dạn thể hiện mình thích gái luô n, nhưng tạch, biết là tạch rồi nên bỏ, không tán nửa, ngay sau đó phát hiện bé có quen biết 1 người cũ team mình, mình hỏi thử gái thì bị tay đấy nhắn tin dằn mặt, bảo để yên em nó làm việc, mình hơi cay cú nhưng sau đấy ngồi suy nghĩ, xâu chuổi 1 vài thứ lại rồi đưa ra 1 kết luận có khả năng gái vào làm để trộm data mang cho thằng kia, mình báo sếp ngay. Đoạn này sẽ có thím chửi mình sao lại báo sếp, nhưng sếp rất quý mình, muốn đề bạt mình lên, chưa kể việc đó nếu xãy ra mình là thằng ảnh hưởng rất nhiều. Sếp biết xuống đánh tiếng với gái là biết 2 đứa quen nhau, xong lòi thêm 2 đứa giờ là 1 cặp, mình chỉ biết wtf :surrender:. Xong tối nay mình điên điên thế nào lại ngồi nhắn lan man với gái, nói hết tâm tư trong lòng, phân tích chi ly từng cái cho gái, là tại sao mình đang nghi ngờ gái muốn trộm data cho lão kia, mình còn nghi ngờ lão kia lợi dụng gái, cái này mình éo dám nói, gái tự nghĩ đến. Gái bảo mai lên cty viết đơn nghĩ việc.
Giờ mình rối lên, nói cở nào gái cũng không thủng, cty mình sale mới nghĩ là sếp cũng ảnh hưởng ít nhiều. Giờ không dám ngủ, không biết ngày mai đi làm sẽ như thế nào :sosad:. Nếu mai đi làm không thấy gái sẽ tự book phòng họp nói chuyện riêng với sếp về sai trái của mình, sếp có giận đuổi mình thì mình cũng ký đơn thôi việc, còn gái mà đi làm mình không biết phải nói gì nửa :pudency:

Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp

Last Updated 27-12-2019 at 02:06
Mình làm sale ở 1 cty hàn có brand khá to ở đông lào, không dám kể thêm chi tiết vì sợ lộ info
Đợt rồi tuyển 1 bé người mới, mình dính ngay tiếng sét ái tình, điêu đứng luôn, mình mạnh dạn thể hiện mình thích gái luô n, nhưng tạch, biết là tạch rồi nên bỏ, không tán nửa, ngay sau đó phát hiện bé có quen biết 1 người cũ team mình, mình hỏi thử gái thì bị tay đấy nhắn tin dằn mặt, bảo để yên em nó làm việc, mình hơi cay cú nhưng sau đấy ngồi suy nghĩ, xâu chuổi 1 vài thứ lại rồi đưa ra 1 kết luận có khả năng gái vào làm để trộm data mang cho thằng kia, mình báo sếp ngay. Đoạn này sẽ có thím chửi mình sao lại báo sếp, nhưng sếp rất quý mình, muốn đề bạt mình lên, chưa kể việc đó nếu xãy ra mình là thằng ảnh hưởng rất nhiều. Sếp biết xuống đánh tiếng với gái là biết 2 đứa quen nhau, xong lòi thêm 2 đứa giờ là 1 cặp, mình chỉ biết wtf :surrender:. Xong tối nay mình điên điên thế nào lại ngồi nhắn lan man với gái, nói hết tâm tư trong lòng, phân tích chi ly từng cái cho gái, là tại sao mình đang nghi ngờ gái muốn trộm data cho lão kia, mình còn nghi ngờ lão kia lợi dụng gái, cái này mình éo dám nói, gái tự nghĩ đến. Gái bảo mai lên cty viết đơn nghĩ việc.
Giờ mình rối lên, nói cở nào gái cũng không thủng, cty mình sale mới nghĩ là sếp cũng ảnh hưởng ít nhiều. Giờ không dám ngủ, không biết ngày mai đi làm sẽ như thế nào :sosad:. Nếu mai đi làm không thấy gái sẽ tự book phòng họp nói chuyện riêng với sếp về sai trái của mình, sếp có giận đuổi mình thì mình cũng ký đơn thôi việc, còn gái mà đi làm mình không biết phải nói gì nửa :pudency:
Gái còn mẹ với chị đang bệnh, phải gồng gánh cả gia đình, nghĩ cuối năm này thì xem như mất cả tết, vì 1 phút máu chó mà mình làm cớ sự ra thế này :pudency:

Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp

Mình làm sale ở 1 cty hàn có brand khá to ở đông lào, không dám kể thêm chi tiết vì sợ lộ info Đợt rồi tuyển 1 bé người mới, mình dính ngay tiếng sét ái tình, điêu đứng luôn, mình mạnh dạn thể hiện mình thích gái luô n, nhưng tạch, biết là tạch rồi nên bỏ, không tán nửa, ngay sau đó phát hiện bé có quen biết 1 người cũ team mình, mình hỏi thử gái thì bị tay đấy nhắn tin dằn mặt, bảo để yên em nó làm việc, mình hơi cay cú nhưng sau đấy ngồi suy nghĩ, xâu chuổi 1 vài thứ lại rồi đưa ra 1 kết luận có khả năng gái vào làm để trộm data mang cho thằng kia, mình báo sếp ngay. Đoạn này sẽ có thím chửi mình sao lại báo sếp, nhưng sếp rất quý mình, muốn đề bạt mình lên, chưa kể việc đó nếu xãy ra mình là thằng ảnh hưởng rất nhiều. Sếp biết xuống đánh tiếng với gái là biết 2 đứa quen nhau, xong lòi thêm 2 đứa giờ là 1 cặp, mình chỉ biết wtf :surrender:. Xong tối nay mình điên điên thế nào lại ngồi nhắn lan man với gái, nói hết tâm tư trong lòng, phân tích chi ly từng cái cho gái, là tại sao mình đang nghi ngờ gái muốn trộm data cho lão kia, mình còn nghi ngờ lão kia lợi dụng gái, cái này mình éo dám nói, gái tự nghĩ đến. Gái bảo mai lên cty viết đơn nghĩ việc. Giờ mình rối lên, nói cở nào gái cũng không thủng, cty mình sale mới nghĩ là sếp cũng ảnh hưởng ít nhiều. Giờ không dám ngủ, không biết ngày mai đi làm sẽ như thế nào :sosad:. Nếu mai đi làm không thấy gái sẽ tự book phòng họp nói chuyện riêng với sếp về sai trái của mình, sếp có giận đuổi mình thì mình cũng ký đơn thôi việc, còn gái mà đi làm mình không biết phải nói gì nửa :pudency: Gái còn mẹ với chị đang bệnh, phải gồng gánh cả gia đình, nghĩ cuối năm này thì xem như mất cả tết, vì 1 phút máu chó mà mình làm cớ sự ra thế này :pudency:

Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp
 

banforever.

New Member
Joined
Dec 2, 2017
Messages
563
Reaction score
1
TieuThien said:
Mình làm sale ở 1 cty hàn có brand khá to ở đông lào, không dám kể thêm chi tiết vì sợ lộ info
Đợt rồi tuyển 1 bé người mới, mình dính ngay tiếng sét ái tình, điêu đứng luôn, mình mạnh dạn thể hiện mình thích gái luô n, nhưng tạch, biết là tạch rồi nên bỏ, không tán nửa, ngay sau đó phát hiện bé có quen biết 1 người cũ team mình, mình hỏi thử gái thì bị tay đấy nhắn tin dằn mặt, bảo để yên em nó làm việc, mình hơi cay cú nhưng sau đấy ngồi suy nghĩ, xâu chuổi 1 vài thứ lại rồi đưa ra 1 kết luận có khả năng gái vào làm để trộm data mang cho thằng kia, mình báo sếp ngay. Đoạn này sẽ có thím chửi mình sao lại báo sếp, nhưng sếp rất quý mình, muốn đề bạt mình lên, chưa kể việc đó nếu xãy ra mình là thằng ảnh hưởng rất nhiều. Sếp biết xuống đánh tiếng với gái là biết 2 đứa quen nhau, xong lòi thêm 2 đứa giờ là 1 cặp, mình chỉ biết wtf :surrender:. Xong tối nay mình điên điên thế nào lại ngồi nhắn lan man với gái, nói hết tâm tư trong lòng, phân tích chi ly từng cái cho gái, là tại sao mình đang nghi ngờ gái muốn trộm data cho lão kia, mình còn nghi ngờ lão kia lợi dụng gái. Gái tự ái nổi lên, bảo mai lên cty viết đơn nghĩ việc.
Giờ mình rối lên, nói cở nào gái cũng không thủng, cty mình sale nghĩ là sếp cũng ảnh hưởng. Giờ không dám ngủ, không biết ngày mai đi làm sẽ như thế nào :sosad:. Nếu mai đi làm không thấy gái sẽ tự book phòng họp nói chuyện riêng với sếp về sai trái của mình, còn gái mà đi làm mình không biết phải nói gì nửa :pudency:

Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp
atsm, việc mày mày làm, việc nó nó làm, trộm cắp thì có người xử, thể loại cầm đèn chạy trước ô tô mà làm sếp thì chỉ có giết nhân viên. Lại còn lấy cv đì đọt, đứa nào dính vào mày đến khổ :">:">:">
 

BOT

Administrator
Joined
Apr 10, 2018
Messages
25,686
Reaction score
4
TieuThien said:
Mình làm sale ở 1 cty hàn có brand khá to ở đông lào, không dám kể thêm chi tiết vì sợ lộ info
Đợt rồi tuyển 1 bé người mới, mình dính ngay tiếng sét ái tình, điêu đứng luôn, mình mạnh dạn thể hiện mình thích gái luô n, nhưng tạch, biết là tạch rồi nên bỏ, không tán nửa, ngay sau đó phát hiện bé có quen biết 1 người cũ team mình, mình hỏi thử gái thì bị tay đấy nhắn tin dằn mặt, bảo để yên em nó làm việc, mình hơi cay cú nhưng sau đấy ngồi suy nghĩ, xâu chuổi 1 vài thứ lại rồi đưa ra 1 kết luận có khả năng gái vào làm để trộm data mang cho thằng kia, mình báo sếp ngay. Đoạn này sẽ có thím chửi mình sao lại báo sếp, nhưng sếp rất quý mình, muốn đề bạt mình lên, chưa kể việc đó nếu xãy ra mình là thằng ảnh hưởng rất nhiều. Sếp biết xuống đánh tiếng với gái là biết 2 đứa quen nhau, xong lòi thêm 2 đứa giờ là 1 cặp, mình chỉ biết wtf :surrender:. Xong tối nay mình điên điên thế nào lại ngồi nhắn lan man với gái, nói hết tâm tư trong lòng, phân tích chi ly từng cái cho gái, là tại sao mình đang nghi ngờ gái muốn trộm data cho lão kia, mình còn nghi ngờ lão kia lợi dụng gái. Gái tự ái nổi lên, bảo mai lên cty viết đơn nghĩ việc.
Giờ mình rối lên, nói cở nào gái cũng không thủng, cty mình sale nghĩ là sếp cũng ảnh hưởng. Giờ không dám ngủ, không biết ngày mai đi làm sẽ như thế nào :sosad:. Nếu mai đi làm không thấy gái sẽ tự book phòng họp nói chuyện riêng với sếp về sai trái của mình, còn gái mà đi làm mình không biết phải nói gì nửa :pudency:

Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp
atsm, việc mày mày làm, việc nó nó làm, trộm cắp thì có người xử, thể loại cầm đèn chạy trước ô tô mà làm sếp thì chỉ có giết nhân viên. Lại còn lấy cv đì đọt, đứa nào dính vào mày đến khổ :">:">:">
 

TieuThien

New Member
Joined
Dec 21, 2019
Messages
48
Reaction score
0
banforever. said:
atsm, việc mày mày làm, việc nó nó làm, trộm cắp thì có người xử, thể loại cầm đèn chạy trước ô tô mà làm sếp thì chỉ có giết nhân viên. Lại còn lấy cv đì đọt, đứa nào dính vào mày đến khổ :">:">:">
Nếu gái trộm thật sẽ ảnh hưởng đến mình, nhẹ thì mất cơ hội thăng chức gần như vĩnh viễn ở cty hiện tại, mà làm sale thì ai cũng biết rồi, nhảy việc sang cty khác thì ngoài data khách hàng thì còn lại bắt đầu từ con số 0, nặng thì không làm sale mảng này ở cty nào nửa. Vậy có đủ để mình can thiệp chưa bạn
Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp
 

BOT

Administrator
Joined
Apr 10, 2018
Messages
25,686
Reaction score
4
banforever. said:
atsm, việc mày mày làm, việc nó nó làm, trộm cắp thì có người xử, thể loại cầm đèn chạy trước ô tô mà làm sếp thì chỉ có giết nhân viên. Lại còn lấy cv đì đọt, đứa nào dính vào mày đến khổ :">:">:">
Nếu gái trộm thật sẽ ảnh hưởng đến mình, nhẹ thì mất cơ hội thăng chức gần như vĩnh viễn ở cty hiện tại, mà làm sale thì ai cũng biết rồi, nhảy việc sang cty khác thì ngoài data khách hàng thì còn lại bắt đầu từ con số 0, nặng thì không làm sale mảng này ở cty nào nửa. Vậy có đủ để mình can thiệp chưa bạn
Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp
 

quynhhuong999

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
1,194
Reaction score
0
Ủa biết 2 đứa kia là 1 cặp rồi còn lan man với nó làm gì vậy, kệ mẹ nó đi.

Nếu nghi ngờ nó ăn cắp data thì báo vớ sếp để sếp xử lý, việc gì mà phải trình bày hay nói đạo lý với nó.

Nhảm lồng hết sức.
 

BOT

Administrator
Joined
Apr 10, 2018
Messages
25,686
Reaction score
4
Ủa biết 2 đứa kia là 1 cặp rồi còn lan man với nó làm gì vậy, kệ mẹ nó đi.

Nếu nghi ngờ nó ăn cắp data thì báo vớ sếp để sếp xử lý, việc gì mà phải trình bày hay nói đạo lý với nó.

Nhảm lồng hết sức.
 

TieuThien

New Member
Joined
Dec 21, 2019
Messages
48
Reaction score
0
quynhhuong999 said:
Ủa biết 2 đứa kia là 1 cặp rồi còn lan man với nó làm gì vậy, kệ mẹ nó đi.
Nếu nghi ngờ nó ăn cắp data thì báo vớ sếp để sếp xử lý, việc gì mà phải trình bày hay nói đạo lý với nó.
Nhảm lồng hết sức.
Vì máu chó nó nổi lên, không kìm chế được :sosad:
Giờ không biết mai đi làm sẽ ra sao, đang ngồi nốc bia :pudency:
Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp
 

BOT

Administrator
Joined
Apr 10, 2018
Messages
25,686
Reaction score
4
quynhhuong999 said:
Ủa biết 2 đứa kia là 1 cặp rồi còn lan man với nó làm gì vậy, kệ mẹ nó đi.
Nếu nghi ngờ nó ăn cắp data thì báo vớ sếp để sếp xử lý, việc gì mà phải trình bày hay nói đạo lý với nó.
Nhảm lồng hết sức.
Vì máu chó nó nổi lên, không kìm chế được :sosad:
Giờ không biết mai đi làm sẽ ra sao, đang ngồi nốc bia :pudency:
Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp
 

quynhhuong999

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
1,194
Reaction score
0
TieuThien said:
Vì máu chó nó nổi lên, không kìm chế được :sosad:
Giờ không biết mai đi làm sẽ ra sao, đang ngồi nốc bia :pudency:

Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp
KỆ MẸ NÓ ĐI
 
Top