[tư vấn] Gặp lại cờ rút sao 4 năm

lovelovelbaby

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
248
Reaction score
1
Last Updated 14-09-2018 at 11:31
như tít các thím ạ, hôm qua đi bộ vô tình biết gái năm xưa e tán tạch giờ chuyển vào làm chung tòa nhà bên etown cộng hòa. :sweat:.

Bẵng đi 1 thời gian giờ tự nhiên gặp lại cảm giác có chút gì đó bồi hồi lắm nên alo em nó set ngày kèo highland liền. Gái đồng ý cái rụp :pudency:.

Nó vẫn dễ thương như ngày nào các thím ạ, cười xinh lắm, hỏi thăm vài câu thì biết hiện tại cũng có bồ rồi mà bồ đang ở xa (hình như có vẻ ko hạnh fuck lắm, cái này e đoán :shame:). Em thì chưa có bồ nhưng vẫn chém là có bồ rồi cho đỡ quê lol :shame:

Mà lạ một điều là 4,5 năm ko gặp rồi mà nhưng chi tiết nhỏ về em mà em nó vẫn nhớ các kiểu, còn hỏi thăm quan tâm này nọ về ba mẹ các thím ạ. Làm em thấy cảm động. :pudency:. Ngồi nói chuyện nhắc lại kỉ niệm rất nhiều. Trò chuyện rất vui các thím ạ. Như 2 người tri kỉ lâu năm gặp lại. :nosebleed:. Cafe xong em nó chủ động hẹn khi nào rãnh em mời lại , về nt fb các kiểu :sexy:

Giờ có cách nào tán lại em nó ko các thím. Mùa này đang là mùa gấu chó mà các thím :adore::adore: :pudency:

như tít các thím ạ, hôm qua đi bộ vô tình biết gái năm xưa e tán tạch giờ chuyển vào làm chung tòa nhà bên etown cộng hòa. :sweat:.

Bẵng đi 1 thời gian giờ tự nhiên gặp lại cảm giác có chút gì đó bồi hồi lắm nên alo em nó set ngày kèo highland liền. Gái đồng ý cái rụp :pudency:.

Nó vẫn dễ thương như ngày nào các thím ạ, cười xinh lắm, hỏi thăm vài câu thì biết hiện tại cũng có bồ rồi mà bồ đang ở xa (hình như có vẻ ko hạnh fuck lắm, cái này e đoán). Em thì chưa có bồ nhưng vẫn chém là có bồ rồi cho đỡ quê lol :shame:

Mà lạ một điều là 4,5 năm ko gặp rồi mà nhưng chi tiết nhỏ về em mà em nó vẫn nhớ các kiểu, còn hỏi thăm quan tâm này nọ về ba mẹ các thím ạ. Làm em thấy cảm động. :pudency:. Ngồi nói chuyện nhắc lại kỉ niệm rất nhiều. Trò chuyện rất vui các thím ạ. Như 2 người tri kỉ lâu năm gặp lại. :nosebleed:. Cafe xong em nó chủ động hẹn khi nào rãnh em mời lại , về nt fb các kiểu :sexy:

Giờ có cách nào tán lại em nó ko các thím. Mùa này đang là mùa gấu chó mà các thím :adore::adore: :pudency:
 

bexinhxinh

New Member
Joined
Sep 14, 2018
Messages
9
Reaction score
0
lovelovelbaby said:
như tít các thím ạ, hôm qua đi bộ vô tình biết gái năm xưa e tán tạch giờ chuyển vào làm chung tòa nhà bên etown cộng hòa. :sweat:.

Bẵng đi 1 thời gian giờ tự nhiên gặp lại cảm giác có chút gì đó bồi hồi lắm nên alo em nó set ngày kèo highland liền. Gái đồng ý cái rụp :pudency:.

Nó vẫn dễ thương như ngày nào các thím ạ, cười xinh lắm, hỏi thăm vài câu thì biết hiện tại cũng có bồ rồi mà bồ đang ở xa (hình như có vẻ ko hạnh fuck lắm, cái này e đoán). Em thì chưa có bồ nhưng vẫn chém là có bồ rồi cho đỡ quê lol :shame:

Mà lạ một điều là 4,5 năm ko gặp rồi mà nhưng chi tiết nhỏ về em mà em nó vẫn nhớ các kiểu, còn hỏi thăm quan tâm này nọ về ba mẹ các thím ạ. Làm em thấy cảm động. :pudency:. Ngồi nói chuyện nhắc lại kỉ niệm rất nhiều. Trò chuyện rất vui các thím ạ. Như 2 người tri kỉ lâu năm gặp lại. :chaymau:. Cafe xong em nó chủ động hẹn khi nào rãnh em mời lại , về nt fb các kiểu :sexy:

Giờ có cách nào tán lại em nó ko các thím. Mùa này đang là mùa gấu chó mà các thím :adore::adore: :pudency:
Thớt ác quá ah, cướp mất hạnh phúc của 1 vozer khác, tàn nhẫn quá đi, Bé hong chịu đâu :canny::pudency::sosad:
 

bich phuong

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
911
Reaction score
0
bexinhxinh said:
Thớt ác quá ah, cướp mất hạnh phúc của 1 vozer khác, tàn nhẫn quá đi, Bé hong chịu đâu :canny::pudency::sosad:
Đ!t nhau không bé:beauty::beauty::beauty:
Gửi bằng vozFApp
 

DarkSorento

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
166
Reaction score
0
lovelovelbaby said:
như tít các thím ạ, hôm qua đi bộ vô tình biết gái năm xưa e tán tạch giờ chuyển vào làm chung tòa nhà bên etown cộng hòa. :sweat:.

Bẵng đi 1 thời gian giờ tự nhiên gặp lại cảm giác có chút gì đó bồi hồi lắm nên alo em nó set ngày kèo highland liền. Gái đồng ý cái rụp :pudency:.

Nó vẫn dễ thương như ngày nào các thím ạ, cười xinh lắm, hỏi thăm vài câu thì biết hiện tại cũng có bồ rồi mà bồ đang ở xa (hình như có vẻ ko hạnh fuck lắm, cái này e đoán). Em thì chưa có bồ nhưng vẫn chém là có bồ rồi cho đỡ quê lol :shame:

Mà lạ một điều là 4,5 năm ko gặp rồi mà nhưng chi tiết nhỏ về em mà em nó vẫn nhớ các kiểu, còn hỏi thăm quan tâm này nọ về ba mẹ các thím ạ. Làm em thấy cảm động. :pudency:. Ngồi nói chuyện nhắc lại kỉ niệm rất nhiều. Trò chuyện rất vui các thím ạ. Như 2 người tri kỉ lâu năm gặp lại. :chaymau:. Cafe xong em nó chủ động hẹn khi nào rãnh em mời lại , về nt fb các kiểu :sexy:

Giờ có cách nào tán lại em nó ko các thím. Mùa này đang là mùa gấu chó mà các thím :adore::adore: :pudency:
Etown mấy vậy bác :))
Được gửi từ iPhone X - vozForums
 

tienyeuly2015

New Member
Joined
Nov 21, 2017
Messages
985
Reaction score
1
lovelovelbaby said:
như tít các thím ạ, hôm qua đi bộ vô tình biết gái năm xưa e tán tạch giờ chuyển vào làm chung tòa nhà bên etown cộng hòa. :sweat:.

Bẵng đi 1 thời gian giờ tự nhiên gặp lại cảm giác có chút gì đó bồi hồi lắm nên alo em nó set ngày kèo highland liền. Gái đồng ý cái rụp :pudency:.

Nó vẫn dễ thương như ngày nào các thím ạ, cười xinh lắm, hỏi thăm vài câu thì biết hiện tại cũng có bồ rồi mà bồ đang ở xa (hình như có vẻ ko hạnh fuck lắm, cái này e đoán). Em thì chưa có bồ nhưng vẫn chém là có bồ rồi cho đỡ quê lol :shame:

Mà lạ một điều là 4,5 năm ko gặp rồi mà nhưng chi tiết nhỏ về em mà em nó vẫn nhớ các kiểu, còn hỏi thăm quan tâm này nọ về ba mẹ các thím ạ. Làm em thấy cảm động. :pudency:. Ngồi nói chuyện nhắc lại kỉ niệm rất nhiều. Trò chuyện rất vui các thím ạ. Như 2 người tri kỉ lâu năm gặp lại. :chaymau:. Cafe xong em nó chủ động hẹn khi nào rãnh em mời lại , về nt fb các kiểu :sexy:

Giờ có cách nào tán lại em nó ko các thím. Mùa này đang là mùa gấu chó mà các thím :adore::adore: :pudency:
súc v...............:">
 

HuyLe_KH0AIT0

New Member
Joined
Dec 9, 2017
Messages
392
Reaction score
0
Tha cho n đi bạn, để n ở trong mình là những kỷ niệm tuổi thanh xuân thì hơn
 
Top