thương và yêu khác nhau chỗ nào ?

Discussion in 'Chuyện trò linh tinh™' started by jovetic, Jan 9, 2019.

 1. jovetic

  jovetic New Member

 2. Thương bao hàm cả yêu trong đó :gach:
   
 3. hoangvu2209

  hoangvu2209 New Member

  how do i know i love you?
  i know because every time i look at you i see everything i’ve ever wanted. i know because just the thought of you can bring a smile to my face and knowing that you’re mine makes even the shittiest days okay. i know because every time you smile at me i think of how amazing it would be to wake up to that smile every fucking day. i know because i see the absolute best in you even if you think there’s only bad. i know because you make me the happiest i’ve ever been just by being here. i know because i can’t go without talking to you and i can’t stay mad at you. I know because no matter what i do or where i go i always find pieces of you everywhere. my mind always finds itself thinking about you. and i swear to god i just look at you and it’s hard not to think “damn i really love you”
  Gửi từ :shame: bằng Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
   
 4. 3contho

  3contho New Member

  tình cảm thì phải tự cảm nhận chứ sao phân biệt rạch ròi được :gach: mà phân biệt để làm gì :go:
   
 5. Thương rồi mới yêu. Google xem đi

  Gửi từ HMD Global Nokia 7 Plus bằng Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
   
 6. rjnb0m

  rjnb0m New Member

  Thích là bạn ấn tượng về người khác về điểm tốt nào đó Yêu là bạn chấp nhận cả điểm xấu của người đó Thương ở giữa thích và yêu. Lùi xuống là thích, tiến lên là yêu, đứng lại là sự đồng cảm

  Gửi từ Samsung SM-N930F bằng Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
   
 7. rjnb0m

  rjnb0m New Member

  Thích là bạn ấn tượng về người khác về điểm tốt nào đó Yêu là bạn chấp nhận cả điểm xấu của người đó Thương ở giữa thích và yêu. Lùi xuống là thích, tiến lên là yêu, đứng lại là sự đồng cảm

  Gửi từ Samsung SM-N930F bằng Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
   
 8. rjnb0m

  rjnb0m New Member

  Thích là bạn ấn tượng về người khác về điểm tốt nào đó Yêu là bạn chấp nhận cả điểm xấu của người đó Thương ở giữa thích và yêu. Lùi xuống là thích, tiến lên là yêu, đứng lại là sự đồng cảm

  Gửi từ Samsung SM-N930F bằng Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
   
 9. Passenger0i0

  Passenger0i0 New Member

  Anh thương em như thương cây bàng non :sosad::sosad::sosad: uyên ơi :pudency::pudency::pudency:

  Gửi từ Samsung SM-J320G bằng Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
   
 10. nhokpham1995

  nhokpham1995 New Member

  Uyên sắp đẻ rồi.sinh đôi :chaymau:
  Gửi từ OPPO A1601 bằng Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
   
comments powered by Disqus

Share This Page

 1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
  By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
  Dismiss Notice