[Thảo luận nghiêm túc- Có Hình ] Mạn đàm tam quốc - cho hết vào đây

zac raina

New Member
Joined
Apr 25, 2018
Messages
70
Reaction score
0
LumiaCatwalk said:
Huynh lâu lắm mới có time ngồi máy tính mà gõ phím, mọi lần toàn gõ kiến trên điện thoại:sosad::sosad::sosad::sosad:

Còn chuyện vì sao GCL chém Ngụy Diên mỗ cũng xin góp chút gọi là ý kiến riêng của mình, mong gạch đá nhẹ tay
Thứ nhất, là vì chính trị, dọn đường cho đệ tử ruột Khương Duy lên
Thứ hai, Ngụy Diên rất cứng đầu, nếu GCL chết Diên lên làm Đại tướng chắc chắn sẽ quay lại đánh nhau với TMY chứ không rút về Thục, mà lúc này khi GCL chết rồi, lòng quân tất sẽ xao động, sĩ khí giảm, cộng thêm nữa về mưu kế Diên tuyệt đối không phải là đối thủ của TMY( Có lần GCL bị Lưu Thiện gọi về Thục, ND đã không nghe lời Lượng dặn dò mà trúng kế của TMY ,may mà GCL cho quân đến cứu, trên đường trốn thoát Diên vẫn chém được mấy tướng, vừa có công lại vừa có tội, nên mới thoát tội chém đầu, nếu GCL muốn chém ND thì đã chém luôn lúc này rồi đâu cần phải đợi đến chết rồi mới chém, chỉ là Lượng tiếc tài của Diên thôi, Lượng chết thì không có ai bảo đươc Diên nữa)
Theo ý mình thì GCL biết ND là người tài, sợ không kìm hãm được ND nên quyết ý khử ND thôi, chứ lúc mới gặp ND đâu đã có KD và nước Thục.
 

zac raina

New Member
Joined
Apr 25, 2018
Messages
70
Reaction score
0
LumiaCatwalk said:
Huynh lâu lắm mới có time ngồi máy tính mà gõ phím, mọi lần toàn gõ kiến trên điện thoại:sosad::sosad::sosad::sosad:

Còn chuyện vì sao GCL chém Ngụy Diên mỗ cũng xin góp chút gọi là ý kiến riêng của mình, mong gạch đá nhẹ tay
Thứ nhất, là vì chính trị, dọn đường cho đệ tử ruột Khương Duy lên
Thứ hai, Ngụy Diên rất cứng đầu, nếu GCL chết Diên lên làm Đại tướng chắc chắn sẽ quay lại đánh nhau với TMY chứ không rút về Thục, mà lúc này khi GCL chết rồi, lòng quân tất sẽ xao động, sĩ khí giảm, cộng thêm nữa về mưu kế Diên tuyệt đối không phải là đối thủ của TMY( Có lần GCL bị Lưu Thiện gọi về Thục, ND đã không nghe lời Lượng dặn dò mà trúng kế của TMY ,may mà GCL cho quân đến cứu, trên đường trốn thoát Diên vẫn chém được mấy tướng, vừa có công lại vừa có tội, nên mới thoát tội chém đầu, nếu GCL muốn chém ND thì đã chém luôn lúc này rồi đâu cần phải đợi đến chết rồi mới chém, chỉ là Lượng tiếc tài của Diên thôi, Lượng chết thì không có ai bảo đươc Diên nữa)
Theo ý mình thì GCL biết ND là người tài, sợ không kìm hãm được ND nên quyết ý khử ND thôi, chứ lúc mới gặp ND đâu đã có KD và nước Thục.
 

Hannibal2050

New Member
Joined
Nov 25, 2019
Messages
35
Reaction score
0
zac raina said:
Theo ý mình thì GCL biết ND là người tài, sợ không kìm hãm được ND nên quyết ý khử ND thôi, chứ lúc mới gặp ND đâu đã có KD và nước Thục.
Nói chung là a Diên hỗn, tết nhất éo biết đường quà cáp biếu xén cấp trên, :surrender:
 

Hannibal2050

New Member
Joined
Nov 25, 2019
Messages
35
Reaction score
0
zac raina said:
Theo ý mình thì GCL biết ND là người tài, sợ không kìm hãm được ND nên quyết ý khử ND thôi, chứ lúc mới gặp ND đâu đã có KD và nước Thục.
Nói chung là a Diên hỗn, tết nhất éo biết đường quà cáp biếu xén cấp trên, :surrender:
 
Joined
Sep 29, 2017
Messages
52
Reaction score
0
zac raina said:
Theo ý mình thì GCL biết ND là người tài, sợ không kìm hãm được ND nên quyết ý khử ND thôi, chứ lúc mới gặp ND đâu đã có KD và nước Thục.
Diên là thằng tướng tài, nói về chức tước không hề kém GCL, mà tài cầm quân chỉ có hơn.
Ông GCL dụng binh kém nên toàn đánh kiểu cận thận, chắc chắn, ông Diên thì thích mạo hiểm, xuất kỳ chế thắng địch, mà tính Diên không nghe lời GCL, nên anh Lượng ghét! :D
 
Joined
Sep 29, 2017
Messages
52
Reaction score
0
zac raina said:
Theo ý mình thì GCL biết ND là người tài, sợ không kìm hãm được ND nên quyết ý khử ND thôi, chứ lúc mới gặp ND đâu đã có KD và nước Thục.
Diên là thằng tướng tài, nói về chức tước không hề kém GCL, mà tài cầm quân chỉ có hơn.
Ông GCL dụng binh kém nên toàn đánh kiểu cận thận, chắc chắn, ông Diên thì thích mạo hiểm, xuất kỳ chế thắng địch, mà tính Diên không nghe lời GCL, nên anh Lượng ghét! :D
 

Hannibal2050

New Member
Joined
Nov 25, 2019
Messages
35
Reaction score
0
Slendy of BlackCross said:
Diên là thằng tướng tài, nói về chức tước không hề kém GCL, mà tài cầm quân chỉ có hơn.
Ông GCL dụng binh kém nên toàn đánh kiểu cận thận, chắc chắn, ông Diên thì thích mạo hiểm, xuất kỳ chế thắng địch, mà tính Diên không nghe lời GCL, nên anh Lượng ghét! :D
A Diên cứ đòi khôn hơn cấp trên, song được thế là thọ rồi :gach:
 
Top