[Tâm sự] Mới chia tay gái vì chỉ mỗi chê gái đã quá lớn tuổi

vqh102

New Member
Joined
Sep 10, 2019
Messages
444
Reaction score
0
Last Updated 13-10-2019 at 01:17
Như tít. M thì năm nay bước sang 30, còn gái thì kém có 1 tuổi. Gái này dc 1 người thân giới thiệu cho do cùng quê. M hồi đầu mới đc giới thiệu đã thẩy nản lắm rồi vì tuổi gái như vậy là khá lớn.
Sau đó thì cũng thử add nick và chat thử coi sao, xong cố setup 1 buổi gặp mặt thử ngoài đời xem thế nào. Chiều cao cũng bình bình, nhan sắc thì cũng tạm, ko xấu mà cũng ko xinh mấy.
Về kinh tế nhà gái và thu nhập thì gái cũng bình thường, nhưng m ko quan tâm điều đó. nói chung mình quyết định vì chê gái mỗi cái là tuổi quá lớn. Em này hồi trẻ cũng có 1 vài mối tình nhưng m đoán kiểu chảnh, chê bai xong chờ xem có mối anh nào ngon hơn thì mới gật.
Hậu quả là ai dè chả tìm đc anh nào , anh nào ngon zai, có nhà cửa ô tô thì nó cũng kiếm gái trẻ măng, xinh xắn hơn chứ thèm gì em này.
Hậu quả là giờ sắp 30 rồi vẫn ko có anh nào để ý. Trong khi em này có cô em gái kém 3 tuổi đã lấy chồng, có con 2 tuổi rồi, Ba mẹ ở nhà ẻm cũng giục lắm, nên em này cũng vã lắm rồi. Lần nào chat cũng là em chủ động nhắn cho m trước, xong thậm chí còn chủ động rủ mình đi ăn và xem phim. M chỉ bảo chia tay vì ko hợp chứ hoàn toàn ko hề đề cập gì việc e ấy nhiều tuổi cả.

Last Updated 12-10-2019 at 01:17
Như tít. M thì năm nay bước sang 30, còn gái thì kém có 1 tuổi. Gái này dc 1 người thân giới thiệu cho do cùng quê. M hồi đầu mới đc giới thiệu đã thẩy nản lắm rồi vì tuổi gái như vậy là khá lớn.
Sau đó thì cũng thử add nick và chat thử coi sao, xong cố setup 1 buổi gặp mặt thử ngoài đời xem thế nào. Chiều cao cũng bình bình, nhan sắc thì cũng tạm, ko xấu mà cũng ko xinh mấy.
Về kinh tế nhà gái và thu nhập thì gái cũng bình thường, nhưng m ko quan tâm điều đó. nói chung mình quyết định vì chê gái mỗi cái là tuổi quá lớn. Em này hồi trẻ cũng có 1 vài mối tình nhưng m đoán kiểu chảnh, chê bai xong chờ xem có mối anh nào ngon hơn thì mới gật.
Hậu quả là ai dè chả tìm đc anh nào , anh nào ngon zai, có nhà cửa ô tô thì nó cũng kiếm gái trẻ măng, xinh xắn hơn chứ thèm gì em này.
Hậu quả là giờ sắp 30 rồi vẫn ko có anh nào để ý. Trong khi em này có cô em gái kém 3 tuổi đã lấy chồng, có con 2 tuổi rồi, Ba mẹ ở nhà ẻm cũng giục lắm, nên em này cũng vã lắm rồi. Lần nào chat cũng là em chủ động nhắn cho m trước, xong thậm chí còn chủ động rủ mình đi ăn và xem phim. M chỉ bảo chia tay vì ko hợp chứ hoàn toàn ko hề đề cập gì việc e ấy nhiều tuổi cả.

Last Updated 11-10-2019 at 22:48
Như tít. M thì năm nay bước sang 30, còn gái thì kém có 1 tuổi. Gái này dc 1 người thân giới thiệu cho do cùng quê. M hồi đầu mới nghe đã thẩy nản lắm rồi vì tuổi gái như vậy là khá lớn.
Sau đó thì cũng thử add nick và chat, xong cố setup 1 buổi gặp mặt thử ngoài đời xem thế nào. Chiều cao cũng bình bình, nhan sắc thì cũng tạm, ko xấu mà cũng ko xinh mấy.
Về kinh tế nhà gái và thu nhập lương bổng thì gái cũng bình thường, nhưng m ko quan tâm điều đó. nói chung mình quyết định vì chi chê gái mỗi cái là tuổi quá lớn. Em này hồi trẻ cũng có 1 vài mối tình nhưng m đoán kiểu chảnh chó, chê bai xong chờ xem có mối anh nào ngon hơn thì mới gật.
Hậu quả là ai dè chả tìm đc anh nào , anh nào ngon zai, có nhà cửa ô tô thì nó cũng kiếm gái trẻ măng, xinh xắn hơn chứ thèm gì em này.
Đấy, hậu quả là giờ sắp 30 rồi vẫn ko có anh nào để ý. Trong khi em này có cô em gái kém 3 tuổi đã lấy chồng, có con 2 tuổi rồi, Ba mẹ ở nhà ẻm cũng giục lắm, nên em này cũng vã lắm rồi. Lần nào chat cũng là em chủ động nhắn cho m trước, xong thậm chí còn chủ động rủ mình đi ăn và xem phim. M chỉ bảo chia tay vì ko hợp chứ hoàn toàn ko hề đề cập gì việc e ấy nhiều tuổi cả.

Last Updated 12-10-2019 at 22:48
Như tít. M thì năm nay bước sang 30, còn gái thì kém có 1 tuổi. Gái này dc 1 người thân giới thiệu cho do cùng quê. M hồi đầu mới nghe đã thẩy nản lắm rồi vì tuổi gái như vậy là khá lớn.
Sau đó thì cũng thử add nick và chat, xong cố setup 1 buổi gặp mặt thử ngoài đời xem thế nào. Chiều cao cũng bình bình, nhan sắc thì cũng tạm, ko xấu mà cũng ko xinh mấy.
Về kinh tế nhà gái và thu nhập lương bổng thì gái cũng bình thường, nhưng m ko quan tâm điều đó. nói chung mình quyết định vì chi chê gái mỗi cái là tuổi quá lớn. Em này hồi trẻ cũng có 1 vài mối tình nhưng m đoán kiểu chảnh chó, chê bai xong chờ xem có mối anh nào ngon hơn thì mới gật.
Hậu quả là ai dè chả tìm đc anh nào , anh nào ngon zai, có nhà cửa ô tô thì nó cũng kiếm gái trẻ măng, xinh xắn hơn chứ thèm gì em này.
Đấy, hậu quả là giờ sắp 30 rồi vẫn ko có anh nào để ý. Trong khi em này có cô em gái kém 3 tuổi đã lấy chồng, có con 2 tuổi rồi, Ba mẹ ở nhà ẻm cũng giục lắm, nên em này cũng vã lắm rồi. Lần nào chat cũng là em chủ động nhắn cho m trước, xong thậm chí còn chủ động rủ mình đi ăn và xem phim. M chỉ bảo chia tay vì ko hợp chứ hoàn toàn ko hề đề cập gì việc e ấy nhiều tuổi cả.

Last Updated 12-10-2019 at 22:36
Như tít. M thì năm nay bước sang 30, còn gái thì kém có 1 tuổi. Gái này dc 1 người thân giới thiệu cho do cùng quê. M hồi đầu mới nghe đã thẩy nản lắm rồi vì tuổi gái như vậy là khá lớn.
Sau đó thì cũng thử add nick và chat, xong cố setup 1 buổi gặp mặt thử ngoài đời xem thế nào. Chiều cao cũng bình bình, nhan sắc thì cũng tạm, ko xấu mà cũng ko xinh mấy.
Về kinh tế nhà gái và thu nhập lương bổng thì gái cũng bình thường, nhưng m ko quan tâm điều đó. nói chung mình quyết định vì chi chê gái mỗi cái là tuổi quá lớn. Em này hồi trẻ cũng có 1 vài mối tình nhưng m đoán kiểu chảnh chó, chê bai xong chờ xem có mối anh nào ngon hơn thì mới gật.
Hậu quả là ai dè chả tìm đc anh nào , anh nào ngon zai, có nhà cửa ô tô thì nó cũng kiếm gái trẻ măng, xinh xắn hơn chứ thèm gì em này.
Đấy, hậu quả là giờ sắp 30 rồi vẫn ko có anh nào để ý. Trong khi em này có cô em gái kém 3 tuổi đã lấy chồng, có con 2 tuổi rồi, Ba mẹ ở nhà ẻm cũng giục lắm, nên em này cũng vã lắm rồi. Lần nào chat cũng là em chủ động nhắn cho m trước, xong thậm chí còn chủ động rủ mình đi ăn và xem phim.

Như tít. M thì năm nay bước sang 30, còn gái thì kém có 1 tuổi. Gái này dc 1 người thân giới thiệu cho do cùng quê. M hồi đầu mới nghe đã thẩy nản lắm rồi vì tuổi gái như vậy là khá lớn.
Sau đó thì cũng thử add nick và chat, xong cố setup 1 buổi gặp mặt thử ngoài đời xem thế nào. Chiều cao cũng bình bình, nhan sắc thì cũng tạm, ko xấu mà cũng ko xinh mấy.
Về kinh tế nhà gái và thu nhập lương bổng thì gái cũng bình thường, nhưng m ko quan tâm điều đó. nói chung mình quyết định vì chi chê gái mỗi cái là tuổi quá lớn. Em này hồi trẻ cũng có 1 vài mối tình nhưng m đoán kiểu chảnh chó, chê bai xong chờ xem có mối anh nào ngon hơn thì mới gật.
Hậu quả là ai dè chả tìm đc anh nào , anh nào ngon zai, có nhà cửa ô tô thì nó cũng kiếm gái trẻ măng, xinh xắn hơn chứ thèm gì em này.
Đấy, hậu quả là giờ sắp 30 rồi vẫn ko có anh nào để ý. Trong khi em này có cô em gái kém 3 tuổi đã lấy chồng, có con 2 tuổi rồi, Ba mẹ ở nhà ẻm cũng giục lắm, nên em này cũng vã lắm rồi. Lần nào chat cũng là em chủ động nhắn cho m trước, xong thậm chí còn chủ động rủ mình đi ăn và xem phim. M từ chối vì lí do bận này nọ hoặc về quê. Hôm rồi m nhắn tin bảo thôi, chắc em cũng buồn ghê gớm lắm.
 

dung96hy

New Member
Joined
Nov 23, 2017
Messages
874
Reaction score
0
vqh102 said:
Như tít. M thì năm nay bước sang 30, còn gái thì kém có 1 tuổi. Gái này dc 1 người thân giới thiệu cho do cùng quê. M hồi đầu mới nghe đã thẩy nản lắm rồi vì tuổi gái như vậy là khá lớn.
Sau đó thì cũng thử add nick và chat, xong cố setup 1 buổi gặp mặt thử ngoài đời xem thế nào. Chiều cao cũng bình bình, nhan sắc thì cũng tạm, ko xấu mà cũng ko xinh mấy.
Về kinh tế nhà gái và thu nhập lương bổng thì gái cũng bình thường, nhưng m ko quan tâm điều đó. nói chung mình quyết định vì chi chê gái mỗi cái là tuổi quá lớn. Em này hồi trẻ cũng có 1 vài mối tình nhưng m đoán kiểu chảnh chó, chê bai xong chờ xem có mối anh nào ngon hơn thì mới gật.
Hậu quả là ai dè chả tìm đc anh nào , anh nào ngon zai, có nhà cửa ô tô thì nó cũng kiếm gái trẻ măng, xinh xắn hơn chứ thèm gì em này.
Đấy, hậu quả là giờ sắp 30 rồi vẫn ko có anh nào để ý. Trong khi em này có cô em gái kém 3 tuổi đã lấy chồng, có con 2 tuổi rồi, Ba mẹ ở nhà ẻm cũng giục lắm, nên em này cũng vã lắm rồi. M nhắn tin bảo thôi, chắc em cũng buồn ghê gớm lắm.
Never could stay in one place.
8 Latest thread of vqh102:
-
-
-
-
-
-
-
-


Sent from Voz.OS 6.9
________________________

Resource of Messii
 

galadian

New Member
Joined
Oct 3, 2017
Messages
69
Reaction score
0
Bởi vậy,không yêu không thích đừng nói lời cay đắng.
 

HiroEGDE

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
1,314
Reaction score
0
Không thích thì cứ im lặng không nhắn nữa ngta tự hiểu, nói ra chi vậy, óc chó

Sent from Xiaomi Redmi Note 4 using
 

masoi912

New Member
Joined
Nov 21, 2017
Messages
236
Reaction score
0
nói ko phải chứ chủ thớt tính đàn bà vcl. ko thích thì next việc gì phải so đo quá khứ của người ta rồi suy diễn ra mà bới mốc, chắc gì mình đã tốt đẹp hơn người ta, thấy hợp thì tới, ko thì next. khỏi phải phán xét, đàn ông nó khác đàn bà ở chỗ đó đó ạ.
 

masoi912

New Member
Joined
Nov 21, 2017
Messages
236
Reaction score
0
nói ko phải chứ chủ thớt tính đàn bà vcl. ko thích thì next việc gì phải so đo quá khứ của người ta rồi suy diễn ra mà bới mốc, chắc gì mình đã tốt đẹp hơn người ta, thấy hợp thì tới, ko thì next. khỏi phải phán xét, đàn ông nó khác đàn bà ở chỗ đó đó ạ.
 

Radamel.Falcao

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
301
Reaction score
0
gái độ tuổi hoàng kim là từ 22-26, cùng lắm là 27 lấy chồng. Ngoài khoảng này đều là có vấn đề ngầm k bình thường
You must be registered for see images

via for iPhone
 

chuoichien1102

New Member
Joined
Oct 3, 2017
Messages
645
Reaction score
0
masoi912 said:
nói ko phải chứ chủ thớt tính đàn bà vcl. ko thích thì next việc gì phải so đo quá khứ của người ta rồi suy diễn ra mà bới mốc, chắc gì mình đã tốt đẹp hơn người ta, thấy hợp thì tới, ko thì next. khỏi phải phán xét, đàn ông nó khác đàn bà ở chỗ đó đó ạ.
Giọng đầy cà khịa mấy già chảnh chó =))
 

vqh102

New Member
Joined
Sep 10, 2019
Messages
444
Reaction score
0
Radamel.Falcao said:
gái độ tuổi hoàng kim là từ 22-26, cùng lắm là 27 lấy chồng. Ngoài khoảng này đều là có vấn đề ngầm k bình thường
You must be registered for see images


via for iPhone
Chuẩn, gái > 27 chưa chồng toàn tính dẩm cả.
Bởi thế nên đàn ông mới thích lấy gái trẻ. Gái > 27 bắt đầu tã và nhan sắc tàn phai nhiều rồi.
Bữa rồi Xemesis cưới con Phạm Trang, con người yêu Xemesis mới có 18 tuổi. Tính ra lấy được vợ từ 18-22 tuổi là quá đẹp, chứ gái > 25 là giá trị giảm đi rất nhiều rồi.
 
Top