[Tái định nghĩa NO SEX] Vozer Nofap

Yoo Si Jin

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
230
Reaction score
0
Tôi hôm nay đã reset vì không kiềm chế được, dù sao tôi vẫn tự hào vì đã đi được 30 ngày, hi vọng sẽ đi cùng anh em nhiều hơn nữa trong lần tới
Tôi nhận thức được cũng không hẳn là rõ ràng sự thay đổi khi không thủ dâm và thủ dâm thường, vẫn còn mơ hồ nhưng cũng có vài dấu hiệu mập mờ để tôi nhận ra, chưa đủ để kết luận
 

Yoo Si Jin

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
230
Reaction score
0
Tôi hôm nay đã reset vì không kiềm chế được, dù sao tôi vẫn tự hào vì đã đi được 30 ngày, hi vọng sẽ đi cùng anh em nhiều hơn nữa trong lần tới
Tôi nhận thức được cũng không hẳn là rõ ràng sự thay đổi khi không thủ dâm và thủ dâm thường, vẫn còn mơ hồ nhưng cũng có vài dấu hiệu mập mờ để tôi nhận ra, chưa đủ để kết luận
 

Yoo Si Jin

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
230
Reaction score
0
Tôi hôm nay đã reset vì không kiềm chế được, dù sao tôi vẫn tự hào vì đã đi được 30 ngày, hi vọng sẽ đi cùng anh em nhiều hơn nữa trong lần tới
Tôi nhận thức được cũng không hẳn là rõ ràng sự thay đổi khi không thủ dâm và thủ dâm thường, vẫn còn mơ hồ nhưng cũng có vài dấu hiệu mập mờ để tôi nhận ra, chưa đủ để kết luận
 

newbie95

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
248
Reaction score
0
Yoo Si Jin said:
Tôi hôm nay đã reset vì không kiềm chế được, dù sao tôi vẫn tự hào vì đã đi được 30 ngày, hi vọng sẽ đi cùng anh em nhiều hơn nữa trong lần tới
Tôi nhận thức được cũng không hẳn là rõ ràng sự thay đổi khi không thủ dâm và thủ dâm thường, vẫn còn mơ hồ nhưng cũng có vài dấu hiệu mập mờ để tôi nhận ra, chưa đủ để kết luận
Thím lên reddit có cái r/nofap có khá nhiều người post bài động viên hàng ngày, đọc để lấy khí thế :beauty:
 

newbie95

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
248
Reaction score
0
Yoo Si Jin said:
Tôi hôm nay đã reset vì không kiềm chế được, dù sao tôi vẫn tự hào vì đã đi được 30 ngày, hi vọng sẽ đi cùng anh em nhiều hơn nữa trong lần tới
Tôi nhận thức được cũng không hẳn là rõ ràng sự thay đổi khi không thủ dâm và thủ dâm thường, vẫn còn mơ hồ nhưng cũng có vài dấu hiệu mập mờ để tôi nhận ra, chưa đủ để kết luận
Thím lên reddit có cái r/nofap có khá nhiều người post bài động viên hàng ngày, đọc để lấy khí thế :beauty:
 

newbie95

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
248
Reaction score
0
Yoo Si Jin said:
Tôi hôm nay đã reset vì không kiềm chế được, dù sao tôi vẫn tự hào vì đã đi được 30 ngày, hi vọng sẽ đi cùng anh em nhiều hơn nữa trong lần tới
Tôi nhận thức được cũng không hẳn là rõ ràng sự thay đổi khi không thủ dâm và thủ dâm thường, vẫn còn mơ hồ nhưng cũng có vài dấu hiệu mập mờ để tôi nhận ra, chưa đủ để kết luận
Thím lên reddit có cái r/nofap có khá nhiều người post bài động viên hàng ngày, đọc để lấy khí thế :beauty:
 

Bubblesb2f

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
129
Reaction score
0
Day 10. Đã 7 năm rồi tôi mới nhịn lâu như vầy. Hu hu

via vozForums for iPhone
 

Bubblesb2f

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
129
Reaction score
0
Day 10. Đã 7 năm rồi tôi mới nhịn lâu như vầy. Hu hu

via vozForums for iPhone
 

Bubblesb2f

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
129
Reaction score
0
Day 10. Đã 7 năm rồi tôi mới nhịn lâu như vầy. Hu hu

via vozForums for iPhone
 
Top