[Tái định nghĩa NO SEX] Vozer Nofap

newbie95

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
248
Reaction score
0
Xấu quá tôi không thèm :gach:
À quên, bớ mod vào KIA nó này :byebye:
 

thichthiiu

New Member
Joined
Nov 21, 2017
Messages
108
Reaction score
0
crazyboyk said:
Ngày 4.
Tuần nay mình làm việc liên tục nên quên luôn chuyện quay tay.
Ông bà xưa nói cấm có sai: "Nhàn cư vi bất thiện"
Giờ phải duy trì cường độ làm việc và học tập cao. Rảnh thì vô group fb thảo luận và giải đáp chuyên môn cho đồng nghiệp.
Lao động hăng say, Quay tay sẽ hết :byebye:
Lao động hăng say ,quay tay dễ ngủ:pudency::pudency::pudency:
 

thichthiiu

New Member
Joined
Nov 21, 2017
Messages
108
Reaction score
0
crazyboyk said:
Ngày 4.
Tuần nay mình làm việc liên tục nên quên luôn chuyện quay tay.
Ông bà xưa nói cấm có sai: "Nhàn cư vi bất thiện"
Giờ phải duy trì cường độ làm việc và học tập cao. Rảnh thì vô group fb thảo luận và giải đáp chuyên môn cho đồng nghiệp.
Lao động hăng say, Quay tay sẽ hết :byebye:
Lao động hăng say ,quay tay dễ ngủ:pudency::pudency::pudency:
 

thichthiiu

New Member
Joined
Nov 21, 2017
Messages
108
Reaction score
0
crazyboyk said:
Ngày 4.
Tuần nay mình làm việc liên tục nên quên luôn chuyện quay tay.
Ông bà xưa nói cấm có sai: "Nhàn cư vi bất thiện"
Giờ phải duy trì cường độ làm việc và học tập cao. Rảnh thì vô group fb thảo luận và giải đáp chuyên môn cho đồng nghiệp.
Lao động hăng say, Quay tay sẽ hết :byebye:
Lao động hăng say ,quay tay dễ ngủ:pudency::pudency::pudency:
 

kellyluv

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
334
Reaction score
0
hix, lạm dụng quay tay để cho dễ ngủ thì tôi thua rồi, đồng chí nào khó ngủ, mất ngủ thì inbox tôi chỉ chỗ lấy thuốc uống nhé :(
 

kellyluv

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
334
Reaction score
0
hix, lạm dụng quay tay để cho dễ ngủ thì tôi thua rồi, đồng chí nào khó ngủ, mất ngủ thì inbox tôi chỉ chỗ lấy thuốc uống nhé :(
 

kellyluv

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
334
Reaction score
0
hix, lạm dụng quay tay để cho dễ ngủ thì tôi thua rồi, đồng chí nào khó ngủ, mất ngủ thì inbox tôi chỉ chỗ lấy thuốc uống nhé :(
 
Top