[Tái định nghĩa NO SEX] Vozer Nofap

Bubblesb2f

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
129
Reaction score
0
newbie95 said:
Người nói đạo lí thường :gach::gach::gach:
Day 6 :)
Lòng này đã hạ quyết tâm, thì cho dù là Rina Ishihara, emiri suzuhara hay kể cả là Yua Mikami có quỳ trước mặt, thì cũng sẽ dí bu** vào.

via vozForums for iPhone
 

newbie95

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
248
Reaction score
0
xinhgaidungdai said:
Đang day4 rồi ae. Đm vã lắm rồi. Đâu cũng thấy dục vọng. Suýt đi quá 4 lần rồiiii. Ahhh

via vozForums for iPhone
Đừng ở 1 mình, ở xung quanh nhiều người tự động sẽ không nghĩ đến nữa (hoặc nghĩ đến nhưng không có chỗ quay):byebye:
Cố gắng lên!
 

newbie95

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
248
Reaction score
0
xinhgaidungdai said:
Đang day4 rồi ae. Đm vã lắm rồi. Đâu cũng thấy dục vọng. Suýt đi quá 4 lần rồiiii. Ahhh

via vozForums for iPhone
Đừng ở 1 mình, ở xung quanh nhiều người tự động sẽ không nghĩ đến nữa (hoặc nghĩ đến nhưng không có chỗ quay):byebye:
Cố gắng lên!
 

newbie95

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
248
Reaction score
0
xinhgaidungdai said:
Đang day4 rồi ae. Đm vã lắm rồi. Đâu cũng thấy dục vọng. Suýt đi quá 4 lần rồiiii. Ahhh

via vozForums for iPhone
Đừng ở 1 mình, ở xung quanh nhiều người tự động sẽ không nghĩ đến nữa (hoặc nghĩ đến nhưng không có chỗ quay):byebye:
Cố gắng lên!
 

herrera10

New Member
Joined
Oct 4, 2017
Messages
29
Reaction score
0
Ngày 32 điểm danh. Review:

- Sức khỏe cũng chưa thấy đột phá gì lắm. Nhưng da mặt thấy đẹp hơn công việc thông suốt. Sáng dậy chào cờ khí thế.

- Tuy nhiên, khi sục sơ sơ thì vẫn thấy cảm giác hứng lắm. Chắc cái XTS chưa được cải thiện. Các thánh 90 days chia sẻ kinh nghiệm chỗ này với ạ.
 

herrera10

New Member
Joined
Oct 4, 2017
Messages
29
Reaction score
0
Ngày 32 điểm danh. Review:

- Sức khỏe cũng chưa thấy đột phá gì lắm. Nhưng da mặt thấy đẹp hơn công việc thông suốt. Sáng dậy chào cờ khí thế.

- Tuy nhiên, khi sục sơ sơ thì vẫn thấy cảm giác hứng lắm. Chắc cái XTS chưa được cải thiện. Các thánh 90 days chia sẻ kinh nghiệm chỗ này với ạ.
 

herrera10

New Member
Joined
Oct 4, 2017
Messages
29
Reaction score
0
Ngày 32 điểm danh. Review:

- Sức khỏe cũng chưa thấy đột phá gì lắm. Nhưng da mặt thấy đẹp hơn công việc thông suốt. Sáng dậy chào cờ khí thế.

- Tuy nhiên, khi sục sơ sơ thì vẫn thấy cảm giác hứng lắm. Chắc cái XTS chưa được cải thiện. Các thánh 90 days chia sẻ kinh nghiệm chỗ này với ạ.
 
Top