Sao Voz chửi Hàn Chim Ngắn, Nhật Lùn trong khi cả 2 thứ đấy giờ họ còn hơn VN ?

Sertyyy

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
2,162
Reaction score
2
thì ngoài chửi trên mạng cho đỡ tự ti chứ còn làm đc gì nó nữa đâu mai fen
 

penguinvt.

New Member
Joined
Jun 7, 2019
Messages
797
Reaction score
0
truongvirtue said:
Còn đây là chiều dài Việt Nam, thuộc dạng khủng của châu Á mà @@

Targetmap.com/viewer.aspx?reportId=3073
Link éo vào đc
 

Nanamin

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
5,233
Reaction score
1
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_penis_size

A Korean study (published in 1971) of 702 men ages 21 to 31 identified the average erect penile length to be 12.70 cm (5.00 in).[13] Another study (from 1998) of 150 Koreans found the average erect penile length to be 13.42 cm (5.28 in).[14] A third study (published in 1999) of 279 Korean males found the average erect penile length to be 12.66 cm (4.98 in).[15] The most recent study (published in 2016) of 248 Korean men identified the average erect penile length to be 13.53 cm (5.33 in).[16]
 

sweet july

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
736
Reaction score
0
sunflower22 said:
Lấy số liệu sai nhé
thấy bảo Voz toàn 20 cm thì lấy đâu ra thua cái đó:sogood:

Gửi từ Chào Hành bằng vozFApp
này mới là đường kính của tôi thôi fence :sogood:
 
Top