[Review] 24 tháng quân ngũ của 1 đời trai (Theo thread 18 tháng ngày xưa)

tatcavinang

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,383
Reaction score
1
Last Updated 08-10-2019 at 22:42
Chào các thím thân mến
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhập ngũ toàn quân rồi !. Chẳng biết có thím nào đi đợt này không, nhưng bản thân tự dưng nhớ lại thời tại ngũ quá nên quyết định làm đôi ba dòng cho mọi người biết đời lính nghĩa vụ nó như nào. Có gì sai xin mods bỏ qua cho sống vài ngày !
Có rất nhiều thread review về chủ đề này rồi, mấy thím đó chủ yếu đi lục quân rất khổ, mệt nhọc. Hôm nay em xin kể về đời lính của em, 1 thằng lính mang quân hàm xanh da trời. Quân chủng "Phòng không-Không quân" các thím ạ!.:):):)

Lặn lội các thread review, xin kinh nghiệm. Đó là trạng thái lúc em chuẩn bị nhập ngũ, t2 năm 2016 và cũng là năm đầu tiên mở bát chế độ tại ngũ 24 tháng luôn nhé. Lúc đó mơ hồ chả biết gì, chỉ chuẩn bị những món do các thím trước khuyên mang theo rồi xách balo lên đường.

- Xin cảm ơn thím HoangTuNhai có thread 18 tháng, trước khi đi đọc được thread đó nên giúp em rất nhiều giai đoạn đầu

Vì lý do viết gộp nó rất dài, dài lê thê. nên em sẽ post từng phần rồi dẫn link qua #1 để mọi người tiện xem cho nó đỡ bực ạ.có thể em sẽ bổ sung cho những phần trước bằng những mục con, sẽ up lên #1 luôn

trong quá trình viết sẽ bổ sung tiếp ở đây... Các mục đã viết có thể được bổ sung do em nhớ lại được. :)

Mục lục:

Phần 1- Tân Binh
Phần 2- Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không-Không quân
Phần 3: Trở về đơn vị chiến đấu
Mục 3.1: Nhiệm vụ của trung đoàn radar cảnh giới như nào ?
Mục 3.2: Trong sở chỉ huy có nghiêm không ?
Mục 3.3: Những chuyện đầy tiếng cười và nước mắt trên sở chỉ huy
Mục 3.4: Đi lính có bị đánh không ?
đang cập nhật...

Last Updated 21-09-2019 at 22:29
Chào các thím thân mến
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhập ngũ toàn quân rồi !. Chẳng biết có thím nào đi đợt này không, nhưng bản thân tự dưng nhớ lại thời tại ngũ quá nên quyết định làm đôi ba dòng cho mọi người biết đời lính nghĩa vụ nó như nào. Có gì sai xin mods bỏ qua cho sống vài ngày !
Có rất nhiều thread review về chủ đề này rồi, mấy thím đó chủ yếu đi lục quân rất khổ, mệt nhọc. Hôm nay em xin kể về đời lính của em, 1 thằng lính mang quân hàm xanh da trời. Quân chủng "Phòng không-Không quân" các thím ạ!.:):):)

Lặn lội các thread review, xin kinh nghiệm. Đó là trạng thái lúc em chuẩn bị nhập ngũ, t2 năm 2016 và cũng là năm đầu tiên mở bát chế độ tại ngũ 24 tháng luôn nhé. Lúc đó mơ hồ chả biết gì, chỉ chuẩn bị những món do các thím trước khuyên mang theo rồi xách balo lên đường.

- Xin cảm ơn thím HoangTuNhai có thread 18 tháng, trước khi đi đọc được thread đó nên giúp em rất nhiều giai đoạn đầu

Vì lý do viết gộp nó rất dài, dài lê thê. nên em sẽ post từng phần rồi dẫn link qua #1 để mọi người tiện xem cho nó đỡ bực ạ.có thể em sẽ bổ sung cho những phần trước bằng những mục con, sẽ up lên #1 luôn

trong quá trình viết sẽ bổ sung tiếp ở đây... Các mục đã viết có thể được bổ sung do em nhớ lại được. :)

Mục lục:

Phần 1- Tân Binh
Phần 2- Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không-Không quân
Phần 3: Trở về đơn vị chiến đấu
Mục 3.1: Nhiệm vụ của trung đoàn radar cảnh giới như nào ?
Mục 3.2:Trong sở chỉ huy có nghiêm không ?
Mục 3.3:Những chuyện đầy tiếng cười và nước mắt trên sở chỉ huy
đang cập nhật...

Last Updated 17-02-2019 at 12:19
Chào các thím thân mến
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhập ngũ toàn quân rồi !. Chẳng biết có thím nào đi đợt này không, nhưng bản thân tự dưng nhớ lại thời tại ngũ quá nên quyết định làm đôi ba dòng cho mọi người biết đời lính nghĩa vụ nó như nào. Có gì sai xin mods bỏ qua cho sống vài ngày !
Có rất nhiều thread review về chủ đề này rồi, mấy thím đó chủ yếu đi lục quân rất khổ, mệt nhọc. Hôm nay em xin kể về đời lính của em, 1 thằng lính mang quân hàm xanh da trời. Quân chủng "Phòng không-Không quân" các thím ạ!.:):):)

Lặn lội các thread review, xin kinh nghiệm. Đó là trạng thái lúc em chuẩn bị nhập ngũ, t2 năm 2016 và cũng là năm đầu tiên mở bát chế độ tại ngũ 24 tháng luôn nhé. Lúc đó mơ hồ chả biết gì, chỉ chuẩn bị những món do các thím trước khuyên mang theo rồi xách balo lên đường.

- Xin cảm ơn thím HoangTuNhai có thread 18 tháng, trước khi đi đọc được thread đó nên giúp em rất nhiều giai đoạn đầu

Vì lý do viết gộp nó rất dài, dài lê thê. nên em sẽ post từng phần rồi dẫn link qua #1 để mọi người tiện xem cho nó đỡ bực ạ.có thể em sẽ bổ sung cho những phần trước bằng những mục con, sẽ up lên #1 luôn

trong quá trình viết sẽ bổ sung tiếp ở đây... hôm nay tạm thế đã, đi ngủ phát :stick:

Mục lục:

Phần 1- Tân Binh
Phần 2- Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không-Không quân
Phần 3: Trở về đơn vị chiến đấu
Mục 3.1: Nhiệm vụ của trung đoàn radar cảnh giới như nào ?

đang cập nhật...

Last Updated 15-02-2019 at 18:47
Chào các thím thân mến
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhập ngũ toàn quân rồi !. Chẳng biết có thím nào đi đợt này không, nhưng bản thân tự dưng nhớ lại thời tại ngũ quá nên quyết định làm đôi ba dòng cho mọi người biết đời lính nghĩa vụ nó như nào. Có gì sai xin mods bỏ qua cho sống vài ngày !
Có rất nhiều thread review về chủ đề này rồi, mấy thím đó chủ yếu đi lục quân rất khổ, mệt nhọc. Hôm nay em xin kể về đời lính của em, 1 thằng lính mang quân hàm xanh da trời. Quân chủng "Phòng không-Không quân" các thím ạ!.:):):)

Lặn lội các thread review, xin kinh nghiệm. Đó là trạng thái lúc em chuẩn bị nhập ngũ, t2 năm 2016 và cũng là năm đầu tiên mở bát chế độ tại ngũ 24 tháng luôn nhé. Lúc đó mơ hồ chả biết gì, chỉ chuẩn bị những món do các thím trước khuyên mang theo rồi xách balo lên đường.

- Xin cảm ơn thím HoangTuNhai có thread 18 tháng, trước khi đi đọc được thread đó nên giúp em rất nhiều giai đoạn đầu

Vì lý do viết gộp nó rất dài, dài lê thê. nên em sẽ post từng phần rồi dẫn link qua #1 để mọi người tiện xem cho nó đỡ bực ạ.có thể em sẽ bổ sung cho những phần trước bằng những mục con, sẽ up lên #1 luôn

trong quá trình viết sẽ bổ sung tiếp ở đây... hôm nay tạm thế đã, đi ngủ phát :stick:

Mục lục:

Phần 1- Tân Binh
Phần 2- Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không-Không quân
Phần 3: Trở về đơn vị chiến đấu
đang cập nhật...

Last Updated 16-02-2019 at 18:47
Chào các thím thân mến
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhập ngũ toàn quân rồi !. Chẳng biết có thím nào đi đợt này không, nhưng bản thân tự dưng nhớ lại thời tại ngũ quá nên quyết định làm đôi ba dòng cho mọi người biết đời lính nghĩa vụ nó như nào. Có gì sai xin mods bỏ qua cho sống vài ngày !
Có rất nhiều thread review về chủ đề này rồi, mấy thím đó chủ yếu đi lục quân rất khổ, mệt nhọc. Hôm nay em xin kể về đời lính của em, 1 thằng lính mang quân hàm xanh da trời. Quân chủng "Phòng không-Không quân" các thím ạ!.:):):)

Lặn lội các thread review, xin kinh nghiệm. Đó là trạng thái lúc em chuẩn bị nhập ngũ, t2 năm 2016 và cũng là năm đầu tiên mở bát chế độ tại ngũ 24 tháng luôn nhé. Lúc đó mơ hồ chả biết gì, chỉ chuẩn bị những món do các thím trước khuyên mang theo rồi xách balo lên đường.

- Xin cảm ơn thím HoangTuNhai có thread 18 tháng, trước khi đi đọc được thread đó nên giúp em rất nhiều giai đoạn đầu

Vì lý do viết gộp nó rất dài, dài lê thê. nên em sẽ post từng phần rồi dẫn link qua #1 để mọi người tiện xem cho nó đỡ bực ạ.có thể em sẽ bổ sung cho những phần trước bằng những mục con, sẽ up lên #1 luôn

trong quá trình viết sẽ bổ sung tiếp ở đây... hôm nay tạm thế đã, đi ngủ phát :stick:

Mục lục:

Phần 1- Tân Binh
Phần 2- Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không-Không quân
Phần 3: Trở về đơn vị chiến đấu
đang cập nhật...

Last Updated 16-02-2019 at 17:40
Chào các thím thân mến
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhập ngũ toàn quân rồi !. Chẳng biết có thím nào đi đợt này không, nhưng bản thân tự dưng nhớ lại thời tại ngũ quá nên quyết định làm đôi ba dòng cho mọi người biết đời lính nghĩa vụ nó như nào. Có gì sai xin mods bỏ qua cho sống vài ngày !
Có rất nhiều thread review về chủ đề này rồi, mấy thím đó chủ yếu đi lục quân rất khổ, mệt nhọc. Hôm nay em xin kể về đời lính của em, 1 thằng lính mang quân hàm xanh da trời. Quân chủng "Phòng không-Không quân" các thím ạ!.:):):)

Lặn lội các thread review, xin kinh nghiệm. Đó là trạng thái lúc em chuẩn bị nhập ngũ, t2 năm 2016 và cũng là năm đầu tiên mở bát chế độ tại ngũ 24 tháng luôn nhé. Lúc đó mơ hồ chả biết gì, chỉ chuẩn bị những món do các thím trước khuyên mang theo rồi xách balo lên đường.

- Xin cảm ơn thím HoangTuNhai có thread 18 tháng, trước khi đi đọc được thread đó nên giúp em rất nhiều giai đoạn đầu

Vì lý do viết gộp nó rất dài, dài lê thê. nên em sẽ post từng phần rồi dẫn link qua #1 để mọi người tiện xem cho nó đỡ bực ạ.có thể em sẽ bổ sung cho những phần trước bằng những mục con, sẽ up lên #1 luôn

trong quá trình viết sẽ bổ sung tiếp ở đây... hôm nay tạm thế đã, đi ngủ phát :stick:

Mục lục:

Phần 1- Tân Binh
Phần 2- Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không-Không quân
đang cập nhật...

Last Updated 16-02-2019 at 01:44
Chào các thím thân mến
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhập ngũ toàn quân rồi !. Chẳng biết có thím nào đi đợt này không, nhưng bản thân tự dưng nhớ lại thời tại ngũ quá nên quyết định làm đôi ba dòng cho mọi người biết đời lính nghĩa vụ nó như nào. Có gì sai xin mods bỏ qua cho sống vài ngày !
Có rất nhiều thread review về chủ đề này rồi, mấy thím đó chủ yếu đi lục quân rất khổ, mệt nhọc. Hôm nay em xin kể về đời lính của em, 1 thằng lính mang quân hàm xanh da trời. Quân chủng "Phòng không-Không quân" các thím ạ!.:):):)

Lặn lội các thread review, xin kinh nghiệm. Đó là trạng thái lúc em chuẩn bị nhập ngũ, t2 năm 2016 và cũng là năm đầu tiên mở bát chế độ tại ngũ 24 tháng luôn nhé. Lúc đó mơ hồ chả biết gì, chỉ chuẩn bị những món do các thím trước khuyên mang theo rồi xách balo lên đường.

- Xin cảm ơn thím HoangTuNhai có thread 18 tháng, trước khi đi đọc được thread đó nên giúp em rất nhiều giai đoạn đầu

Vì lý do viết gộp nó rất dài, dài lê thê. nên em sẽ post từng phần rồi dẫn link qua #1 để mọi người tiện xem cho nó đỡ bực ạ.

Một số từ viết tắt, ký hiệu hay gặp trong bài:
- a: tiểu đội........- T : trưởng................................-SQCL : sỹ quan chỉnh lý
- b: trung đội......- P : phó....................................-TCH : trực chỉ huy
- c : đại đội........- NVSCH : nhân viên sở chỉ huy
- d : tiểu đoàn... - BV15W : báo vụ 15 watt
- e : trung đoàn..- TĐ9x9, 5x5 : tiêu đồ 9x9, 5x5
- f : sư đoàn.......-QSM : quan sát mắt
- Txx : trạm xx
trong quá trình viết sẽ bổ sung tiếp ở đây... hôm nay tạm thế đã, đi ngủ phát :stick:

Mục lục:

Phần 1- Tân Binh
Phần 2- Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không-Không quân
đang cập nhật...

Last Updated 15-02-2019 at 01:44
Chào các thím thân mến
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhập ngũ toàn quân rồi !. Chẳng biết có thím nào đi đợt này không, nhưng bản thân tự dưng nhớ lại thời tại ngũ quá nên quyết định làm đôi ba dòng cho mọi người biết đời lính nghĩa vụ nó như nào. Có gì sai xin mods bỏ qua cho sống vài ngày !
Có rất nhiều thread review về chủ đề này rồi, mấy thím đó chủ yếu đi lục quân rất khổ, mệt nhọc. Hôm nay em xin kể về đời lính của em, 1 thằng lính mang quân hàm xanh da trời. Quân chủng "Phòng không-Không quân" các thím ạ!.:):):)

Lặn lội các thread review, xin kinh nghiệm. Đó là trạng thái lúc em chuẩn bị nhập ngũ, t2 năm 2016 và cũng là năm đầu tiên mở bát chế độ tại ngũ 24 tháng luôn nhé. Lúc đó mơ hồ chả biết gì, chỉ chuẩn bị những món do các thím trước khuyên mang theo rồi xách balo lên đường.

- Xin cảm ơn thím HoangTuNhai có thread 18 tháng, trước khi đi đọc được thread đó nên giúp em rất nhiều giai đoạn đầu

Vì lý do viết gộp nó rất dài, dài lê thê. nên em sẽ post từng phần rồi dẫn link qua #1 để mọi người tiện xem cho nó đỡ bực ạ.

Một số từ viết tắt, ký hiệu hay gặp trong bài:
- a: tiểu đội........- T : trưởng................................-SQCL : sỹ quan chỉnh lý
- b: trung đội......- P : phó....................................-TCH : trực chỉ huy
- c : đại đội........- NVSCH : nhân viên sở chỉ huy
- d : tiểu đoàn... - BV15W : báo vụ 15 watt
- e : trung đoàn..- TĐ9x9, 5x5 : tiêu đồ 9x9, 5x5
- f : sư đoàn.......-QSM : quan sát mắt
- Txx : trạm xx
trong quá trình viết sẽ bổ sung tiếp ở đây... hôm nay tạm thế đã, đi ngủ phát :stick:

Mục lục:

Phần 1- Tân Binh
Phần 2- Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không-Không quân
đang cập nhật...

Chào các thím thân mến
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày nhập ngũ toàn quân rồi !. Chẳng biết có thím nào đi đợt này không, nhưng bản thân tự dưng nhớ lại thời tại ngũ quá nên quyết định làm đôi ba dòng cho mọi người biết đời lính nghĩa vụ nó như nào. Có gì sai xin mods bỏ qua cho sống vài ngày !
Có rất nhiều thread review về chủ đề này rồi, mấy thím đó chủ yếu đi lục quân rất khổ, mệt nhọc. Hôm nay em xin kể về đời lính của em, 1 thằng lính mang quân hàm xanh da trời. Quân chủng "Phòng không-Không quân" các thím ạ!.:):):)

Lặn lội các thread review, xin kinh nghiệm. Đó là trạng thái lúc em chuẩn bị nhập ngũ, t2 năm 2016 và cũng là năm đầu tiên mở bát chế độ tại ngũ 24 tháng luôn nhé. Lúc đó mơ hồ chả biết gì, chỉ chuẩn bị những món do các thím trước khuyên mang theo rồi xách balo lên đường.

- Xin cảm ơn thím HoangTuNhai có thread 18 tháng, trước khi đi đọc được thread đó nên giúp em rất nhiều giai đoạn đầu

Vì lý do viết gộp nó rất dài, dài lê thê. nên em sẽ post từng phần rồi dẫn link qua #1 để mọi người tiện xem cho nó đỡ bực ạ.

Một số từ viết tắt, ký hiệu hay gặp trong bài:
- a: tiểu đội........- T : trưởng................................-SQCL : sỹ quan chỉnh lý
- b: trung đội......- P : phó....................................-TCH : trực chỉ huy
- c : đại đội........- NVSCH : nhân viên sở chỉ huy
- d : tiểu đoàn... - BV15W : báo vụ 15 watt
- e : trung đoàn..- TĐ9x9, 5x5 : tiêu đồ 9x9, 5x5
- f : sư đoàn.......-QSM : quan sát mắt
- Txx : trạm xx
trong quá trình viết sẽ bổ sung tiếp ở đây... hôm nay tạm thế đã, đi ngủ phát :stick:

Mục lục:

Phần 1- Tân Binh
Phần 2- Trường Trung cấp kỹ thuật Phòng không-Không quân
đang cập nhật...
 

coi

New Member
Joined
Sep 17, 2018
Messages
628
Reaction score
2
Khám xong vòng 2, có giấy trúng tuyển mà nó đếch gọi vì mình cứng quá hê hê. Đừng viết tắt kiểu abc thím, cụm nào dài chứ tiểu đội, trung đội viết tắt làm gì


Được gửi từ Một Vozer Nào Đó - vozForums
 

tatcavinang

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,383
Reaction score
1
Phần 1: Tân Binh
Đơn vị em là d11 f365
mỗi sư đoàn pk đều có 1 tiểu đoàn huấn luyện là d11, và huấn luyện lẻ tẻ ở các e dưới nữa vì d11 không đủ chỗ ở :tire::tire::tire:


Huấn luyện tân binh hay còn gọi là huấn luyện chiến sỹ mới, nhìn chung khung huấn luyện toàn quân giống nhau hết cả. các thím sẽ được huấn luyện (bắn súng AK bài 1, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ, điều lệnh đội ngũ, các tư thế vận động chiến trường, 4 bài thể dục, 16 động tác võ, 8 thế đứng, đào công sự, học chính trị...)


Thời gian huấn luyện là 3 tháng, tầm cuối tháng 5 là xong rồi đầu tháng 6 sẽ chuyển quân.

- Ngày đầu nhập ngũ, sau khi chia tay ở địa phương các thím sẽ được xe chở thẳng đến đơn vị huấn luyện, đường xa các thím sẽ được vào quán ăn trưa rồi đi tiếp. em thì đóng quân cách nhà 70km nên đi một mạch tới luôn. Vào đơn vị xuống xe rồi tập trung ra sân chia về các c. rồi tập trung c thành các hàng ngang để chia về các b (1 tip nhỏ cho các thím là lúc này vẫn đang láo ngáo chưa biết gì thì cứ lép lép ở cuối hoặc đầu hàng ngang ấy, nên thím quen ai muốn về ở cùng nhau thì rủ nhau đứng cùng thành hàng dọc ở ngoài cùng các hàng ấy, nghĩa là các hàng xếp như xác xuất về cùng b rất cao nhé. đứng vị trí như nào thì em bôi đỏ 2 cặp chữ dòng trên nhé, xanh hay đỏ tùy ý nhưng đỏ thì ăn chắc luôn). chia xong quân về các b thì sẽ chia giường, giường thì tự chọn. gường dưới thì hay bị ngồi đánh cờ nát chăn chiếu, chân bẩn tha cát lên, đi lại dễ. giường trên thì gấp chăn khó, đi lại leo trèo bất tiện, không gian thoải mái cảm giác không bó buộc. thích chọn cái nào thì chọn thôi nhé !
Mới vào sẽ được ăn chơi nhảy múa khoảng 2 tuần có thể ít hơn, nhưng trong giai đoạn này chỉ có ăn với quét dọn rồi tập gấp chăn. nhập ngũ giờ toàn vào mùa lạnh nên nó phát chăn + ruột bông, tập gấp rồi dùng kim băng to ghim lại cho có nếp sau này gấp đỡ cực nhé. chăn mùa đông màn gấp láo nháo ok, nhưng chăn mùa hè đẹp hay không quyết định ở cái gấp màn thế nên cố gấp cái màn nó ngon vào, và chăn mùa hè lúc ngủ em khuyên giũ hết ra nhé vì để im tuy tiết kiệm time nhưng nó bị nát cạnh (rất khó chỉnh cạnh được đẹp nên mất thời gian gấp) :):):)


lúc này là lúc chuẩn bị vào huấn luyện, bắt đầu phát thêm quân trang và in tên lên quân trang, lúc này cái balo nhét đầy quần áo nên là lòi ra biết bao nhiêu bánh kẹo sữa hộp thủ sãn từ nhà nhé. tốt nhất mang ít thôi, không có chỗ nhét đâu. rồi kiểm tra quân trang, điện thoại bị tạm giữ hết 3 tháng lại trả (đừng dùng đt giai đoạn tân binh, thằng aT nó mà ghét thì cả tiểu đội khổ vì mình đấy), dao rựa hay các vật kim loại nhọn bị thu hết.

Thời gian đầu chưa in tên thì cố mà giữ, dùng bút xóa đánh dấu kín kín sao cho nhìn ngoài không thấy, nhất là quần đùi rất hay mất ( tốt nhất dùng bút xóa ghi chữ hắc lào vào bên trong cái gấu quần đùi, đảm bảo bọn nó nhìn thấy cũng rợn rồi, đánh đòn tâm lý thôi). sau đó phát xô chậu cho các phòng (lấy que sắt hơ nóng rồi châm vào xô, ghi bút xóa chúng nó hack xô rồi cạo sạch đấy, thiếu cái nào lúc hết tân binh góp tiền mà đền đấy, lúc gần hết tân binh khoảng 2 tuần anh em chịu khó thống kê các tài sản như ghế nhựa, xô chậu. thiếu cái nào là phải hack bổ sung ngay, không càng về cuối càng khó hack nhé)


Bắt đầu vào huấn luyện:


Thời gian biểu tân binh thì nó theo cái bảng treo trong phòng ở ấy, giờ nào việc ấy thôi.
sáng nghe còi báo thức phát là bổ nhào hết ra cửa xếp hàng hô tác phong. Thằng aT nó đứng trước hàng khẩu lệnh "Tiểu đội X" chiến sỹ hô to hết cỡ "Xong" (làm 3 lần như thế). xong phát mặc quần dài vào xỏ giày xuống tập thể dục luôn ( mưa dầm rề cũng phải làm 3 vòng đồi rồi về nhé) về sau học thể dục thì nó bắt tập theo các bài, còn chạy dài thì thứ 3 với thứ 5 thôi.
Thể dục xong về phòng gấp chăn màn, đánh răng rửa mặt (làm vệ sinh cá nhân khẩn trương rồi về mà ăn cơm, chăn gấp 85% thôi tý ăn cơm xong về chỉnh tiếp) vệ sinh lâu là cả phòng cầm bát đũa đứng đợi xong mới được đi ăn đấy. thằng cuối cùng xuống nhớ tắt quạt tắt điện (không là cả phòng xếp hàng dưới sân rồi lần lượt từng thằng chạy lên bật lên rồi tắt xong xuống đến thằng tiếp theo chạy lên làm như thế đến hết thì thôi đấy). cơm thì vô biên, món ăn thì mặc định 1 đĩa lạc rang muối, 1 bát thịt băm sốt cà chua, đĩa rau luộc, nồi nước chan... ăn nhanh rồi về mà quét dọn khu vực vệ sinh, chưa kể ăn xong còn phải xếp hàng trước cửa nhà ăn đếm đủ người mới được về phòng. Về chỉnh lại cái chăn, balo gọn gàng rồi cùng anh em quét dọn nhà cửa, chỉnh dây phơi (phơi sai hướng dẫn là vào thùng rác đấy), xong thì mặc tác phong vào đứng nhìn lại nội vụ 1 lần nữa cho "chắc cú" đồng thời hỗ trợ mấy thằng gấp chăn "ngu" (không là 1 thằng chăn xấu là kéo theo 2 thằng khác trong nhóm đi gấp chăn trưa đấy), (mà 3 hôm liên tiếp chăn xấu là cả tiểu đội ra gấp chăn trưa đấy), (mà khủng khiếp hơn nữa khi chăn xấu liên lục dù đã gấp chăn trưa thì 4 thằng mặc tác phong đầy đủ khênh cái phản đứng giữa sân cho thằng chăn xấu đứng lên trên gấp khi nào vuông thì thôi đấy, đừng để bị ntn khổ lắm) :stick::stick:

Hút thuốc hứng lên bị bắt thì cả phòng chuyền tay nhau tóp thuốc xuống hố rác, hoặc nếu 2 thằng hút thì 2 thằng mỗi thằng cầm 1 que tăm chìa // nhau rồi cán bộ nó đặt cái tóp thuốc lên trên, nếu đi được đến hố rác mà tóp thuốc không rơi là được tha (ko ai đi quá 5 bước chân), bình thường cán bộ biết thuốc rất thèm nên vẫn cho hút kín, xuống nvs hút rồi vứt kín vào, vứt bồn cầu bắt được là cả phòng xuống móc đấy, kể cả đi ỉa xong ko dội nước là cả phòng xuống bốc tay. :plaster:

Huấn luyện chiến sỹ mới:


Đầu tiên là điều lệnh đội ngũ, ngán nhất học đi nghiêm (ke chân tay max mỏi, về ko nhấc được chân lên giường, đau đùi cực kỳ) mỗi lần ke 5p, ai hạ xuống trước thì cả team cộng thêm 30s, nặng hơn nữa nếu bị soi thì còn bị đặt hòn đá lên mu bàn chân, làm rơi là ăn 1 roi vào bắp chân. (tip ở đây là cúi xuống xem thế đất chỗ ke chân, chỗ nào nhô cao thì chạy ra mà đứng thì dây nó thấp, tuyệt đối không đứng 2 đầu cọc vì dây chô này là cao nhất, ke thì sml đấy. thậm chí lúc giải lao lựa lựa cúi xuống chỉnh dây tụt xuống 2-3cm thôi, chỉnh nhiều nó nhìn phát ra ngay là ăn tát luôn đấy) huấn luyện cái này phục vụ cho lễ tuyên thệ lúc hết tân binh và chào cờ đầu tuần sau này đều phải đi nghiêm qua lễ đài.:ah:


Huấn luyện bắn súng, ngại nhất tư thế quỳ bắn (đau hết cả bàn chân) lắm lúc phải ngắm bắn đến 30p. thằng nào láo nháo lười học là bị buộc nửa hòn gạch vào đầu nòng súng mà học nhé (súng càng thêm nặng):baffle::baffle::baffle:. ngắm nhiều thành quen thôi, thằng aT nó sẽ lắp lăng kính vào kiểm tra đường ngắm các thím nhé nên là ngắm đàng hoàng vào không sau này đi bắn súng toàn giã chân bia, hòn đá, ngọn cây... lắm hôm đi học trời nắng to thì khiếp lắm, nằm xuống đất nó hấp hơi lên mồ hôi đẫm người (à mà lúc này vứt sịp đi nhé, hắc lào đấy)...được chọn đi báo bia thì ngồi thật sâu vào trong cùng sát vách hướng bệ bắn ấy (có thằng ở quân khu 1 ngồi giữa hầm bị viên đạn AK bắn cày đất vào đá cuội đổi hướng xuyên thẳng ngực chết luôn tại chỗ đấy, tân binh nhiều thằng bắn ngu nên phải đề phòng) :hang:

ném lựu đạn thì học cực nhàn, thôi không mô tả nữa. đại khái là 3 tư thế ném (đứng, nằm, quỳ) mà thím nào tâm lý yếu nên báo thẳng nhé, không lúc thực hành lại banh xác cả thầy lẫn trò (1 thằng ở sư đoàn 367 lúc rút chốt xong còn xoay xoay quả lựu làm nó bung búa nhưng ko biết gì thế là đại úy với binh nhì chầu diêm vương)

đánh thuốc nổ thì cái kíp nổ nó rất nhạy nổ, đút dây cháy chậm cọ cọ mạnh là mất tay ngay. nên người ta sẽ lắp hết cho mình, chỉ việc mang ra bờ lô cốt giật đánh lửa rồi chạy nhanh núp thôi, chú ý lúc giật đánh lửa tay tránh cái lỗ thoát lửa ra nhé không là bỏng tay đấy. thuốc nổ nó cho có 1 tý C4 bằng 2 ngón tay à, nổ uỳnh cái thôi chứ có phá hủy khỉ mẹ gì đâu. lúc học thì bắt phải tự gói thuốc nổ, tự tra kíp... làm qua loa thôi.

huấn luyện đến hết sáng thứ 7 là được nghỉ, chiều t7 CN người nhà lên thăm đông vãi chưởng (sau này về đơn vị ko có đâu nhé). ngồi ngắm gái các kiểu sướng hết cả mắt...


Kết thúc huấn luyện:


sau khi tuyên thệ xong, các thím sẽ chính thức trở thành quân nhân tại ngũ và được phát thêm quân hàm binh nhất(nhưng chưa được đeo). lúc này sẽ có hội thao vớ vẩn (em dính đúng hội thao nội dung đào công sự, mẹ nó lúc huấn luyện nó bắt em đào hết gần 1 quả đồi. hôm nay học đào chỗ này, mai đào chỗ khác. mà được ngồi đào đâu, toàn phải nằm đào vì lý do địch phát hiện. Mưa xuống quần áo nhuộm đỏ ngầu đất đỏ nhếch nhác dell chịu được).


Giờ phút chia ly sẽ bắt đầu vào ngày chuyển quân. Anh em ở cùng nhau 3 tháng sẽ bị chia linh tinh về các e, các kho, các d, các cơ quan lẻ, các trường học.... linh tinh cả :sosad:. Lúc này buồn lắm các thím ạ, anh em ngồi nghe loa đọc tên thì đi thôi. chỉ mong bạn thân mình về cùng đơn vị với mình cho nó đỡ tủi thân. Cán bộ đã nói "anh em ở với nhau thì cố gắng tốt đẹp, không khéo sau khi chuyển quân đến lúc chết cũng chẳng bao giờ gặp nhau nữa đâu", đúng thế thật các thím ạ... em ngồi ôm balo nhìn anh em lần lượt bị gọi hết trật lại mình (lúc đó hoang mang ko biết đi về đâu nữa) rồi cái loa nó cũng réo tên mình, đọc biên chế về "Trường Trung cấp kỹ thuật phòng không-không quân. em xách balo lên tập trung vào hàng đã gọi tên, có 60 thằng các thím ạ, đếch quen ai luôn. Nó cho quay lại ở luôn d11 2 hôm đợi xe ô tô đưa về đơn vị mới, trong 2 ngày này tranh thủ làm quen mấy đồng chí mới luôn :byebye:.
Các thím đợi đọc tiếp phần 2 nhé. hứa sẽ viết đến ra quân thì thôi
 

tatcavinang

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,383
Reaction score
1
vì những phần sau toàn những thứ khó diễn tả bằng văn bản được, với lại làm sao cho các thím hiểu rõ ràng nhất. nên em phải đi kèm hình ảnh mô tả luôn.
tìm mấy cái ảnh đó thì khó hơn lên giời, nhưng em sẽ cố gắng (không tìm được thì vẽ ra) sẽ hơi xấu ạ. các thím thông cảm nhé !:byebye:
 
Top