[Quick] Bàn chải đánh răng - Xiaomi Soocare X3

The Sentinel

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,755
Reaction score
1
Last Updated 14-03-2019 at 08:27
[Tham khảo tổng hợp các dòng]

Vậy là từ thớt review đã thành thớt thảo luận :lmao:

Dài quá các bác lười lội, thôi thì em đưa lên mặt tiền, đẩy review gốc xuống vậy

Update 17-Jan-19

Vậy là đã sử dụng hơn 1 năm

Thân bàn chải vẫn OK - nhưng cục sạc 1 tháng mới sạc 1 lần nhưng lăn ra chết.

Buộc mình phải ... mua thêm 1 cái bàn chải nữa cho vợ để xài ké cục sạc.

Cục sạc nó không chết hẳn mà là sạc không vào pin, làm mình nghi ngờ thân bàn chải hư - tìm cách bung ra mà không được :stick::stick:

Sau 1 năm:

Mình đã thay 3 đầu bản chải - 1 đầu đi kèm -> 1 đầu mini mua nhầm -> 1 đầu thường


Link mua free về VN cho bác nào cần

https://www.gearbest.com/tooth-care/pp_009137026373.html?wid=1433363

Hiện tại đang chờ ship thêm 1 bộ 2 cái bên Gearbest về nữa (mình thích mua bên này vì rẻ hơn và Tiếng Anh)

- Sáng tạo 1 chút:

Mình thử dùng thêm 1 đầu bàn chải để rửa mặt, những chỗ như cánh mũi các kiểu - nhưng đánh nhẹ thôi, vì nó rung mạnh, rát :stick:

--smilies cũng tính là img - được 20 hình quá nản

//Update 05-July-18

Sau 7 tháng sử dụng thì em đánh giá lại như sau:


- Về độ sạch: Hoàn toàn hài lòng, mình đang sử dụng Kem Aquafresh Extreme, combo này với mình như vậy là ổn.
- Đầu bàn chải: Tới thời điểm này vẫn chưa tưa lông sợi nào, để đảm bảo vệ sinh thì mình ngâm với nước sôi, dùng bàn chải kẽ răng (mua mà không xài) để chải phần chân của bàn chải, sau đó rửa sạch. -> Như vậy không cần phải thay thế nhiều như khuyến cáo là 3 tháng :gach:
- Về pin: Thực tế là khoảng 1 tháng 1 lần sạc, mình chải sáng, tối (2 phút). Vì mình cũng quên luôn vấn đề pin, cứ chải bình thường, tối thấy pin nháy còn 1 cục thì mình mang ra để sạc, sáng mai đầy pin lại dùng tiếp (cứ như vậy)
- Phần mềm đi kèm: Sau 1 tháng sử dụng ban đầu hào hứng và sau khi config hợp ý, thì mình chưa mở lại lần nào.
- Phụ kiện thay thế: Tới giờ này đầu bàn chải vẫn còn được bán tại nơi mình mua, vì thế vẫn yên tâm sau khi hết khấu hao hoặc hư pin mới cần thay cái mới :) không phải bỏ giữa chừng vì không có đầu bàn chải :sweat:

##
Review dưới #3

Last Updated 13-03-2019 at 08:27
[Tham khảo tổng hợp các dòng]

Vậy là từ thớt review đã thành thớt thảo luận :lmao:

Dài quá các bác lười lội, thôi thì em đưa lên mặt tiền, đẩy review gốc xuống vậy

Update 17-Jan-19

Vậy là đã sử dụng hơn 1 năm

Thân bàn chải vẫn OK - nhưng cục sạc 1 tháng mới sạc 1 lần nhưng lăn ra chết.

Buộc mình phải ... mua thêm 1 cái bàn chải nữa cho vợ để xài ké cục sạc.

Cục sạc nó không chết hẳn mà là sạc không vào pin, làm mình nghi ngờ thân bàn chải hư - tìm cách bung ra mà không được :stick::stick:

Sau 1 năm:

Mình đã thay 3 đầu bản chải - 1 đầu đi kèm -> 1 đầu mini mua nhầm -> 1 đầu thường


Link mua free về VN cho bác nào cần

https://www.gearbest.com/tooth-care/pp_009137026373.html?wid=1433363

Hiện tại đang chờ ship thêm 1 bộ 2 cái bên Gearbest về nữa (mình thích mua bên này vì rẻ hơn và Tiếng Anh)

- Sáng tạo 1 chút:

Mình thử dùng thêm 1 đầu bàn chải để rửa mặt, những chỗ như cánh mũi các kiểu - nhưng đánh nhẹ thôi, vì nó rung mạnh, rát :stick:

--smilies cũng tính là img - được 20 hình quá nản

//Update 05-July-18

Sau 7 tháng sử dụng thì em đánh giá lại như sau:


- Về độ sạch: Hoàn toàn hài lòng, mình đang sử dụng Kem Aquafresh Extreme, combo này với mình như vậy là ổn.
- Đầu bàn chải: Tới thời điểm này vẫn chưa tưa lông sợi nào, để đảm bảo vệ sinh thì mình ngâm với nước sôi, dùng bàn chải kẽ răng (mua mà không xài) để chải phần chân của bàn chải, sau đó rửa sạch. -> Như vậy không cần phải thay thế nhiều như khuyến cáo là 3 tháng :gach:
- Về pin: Thực tế là khoảng 1 tháng 1 lần sạc, mình chải sáng, tối (2 phút). Vì mình cũng quên luôn vấn đề pin, cứ chải bình thường, tối thấy pin nháy còn 1 cục thì mình mang ra để sạc, sáng mai đầy pin lại dùng tiếp (cứ như vậy)
- Phần mềm đi kèm: Sau 1 tháng sử dụng ban đầu hào hứng và sau khi config hợp ý, thì mình chưa mở lại lần nào.
- Phụ kiện thay thế: Tới giờ này đầu bàn chải vẫn còn được bán tại nơi mình mua, vì thế vẫn yên tâm sau khi hết khấu hao hoặc hư pin mới cần thay cái mới :) không phải bỏ giữa chừng vì không có đầu bàn chải :sweat:

##
Review dưới #3

Last Updated 14-03-2019 at 08:27
[Tham khảo tổng hợp các dòng]

Vậy là từ thớt review đã thành thớt thảo luận :lmao:

Dài quá các bác lười lội, thôi thì em đưa lên mặt tiền, đẩy review gốc xuống vậy

Update 17-Jan-19

Vậy là đã sử dụng hơn 1 năm

Thân bàn chải vẫn OK - nhưng cục sạc 1 tháng mới sạc 1 lần nhưng lăn ra chết.

Buộc mình phải ... mua thêm 1 cái bàn chải nữa cho vợ để xài ké cục sạc.

Cục sạc nó không chết hẳn mà là sạc không vào pin, làm mình nghi ngờ thân bàn chải hư - tìm cách bung ra mà không được :stick::stick:

Sau 1 năm:

Mình đã thay 3 đầu bản chải - 1 đầu đi kèm -> 1 đầu mini mua nhầm -> 1 đầu thường


Link mua free về VN cho bác nào cần

https://www.gearbest.com/tooth-care/pp_009137026373.html?wid=1433363

Hiện tại đang chờ ship thêm 1 bộ 2 cái bên Gearbest về nữa (mình thích mua bên này vì rẻ hơn và Tiếng Anh)

- Sáng tạo 1 chút:

Mình thử dùng thêm 1 đầu bàn chải để rửa mặt, những chỗ như cánh mũi các kiểu - nhưng đánh nhẹ thôi, vì nó rung mạnh, rát :stick:

--smilies cũng tính là img - được 20 hình quá nản

//Update 05-July-18

Sau 7 tháng sử dụng thì em đánh giá lại như sau:


- Về độ sạch: Hoàn toàn hài lòng, mình đang sử dụng Kem Aquafresh Extreme, combo này với mình như vậy là ổn.
- Đầu bàn chải: Tới thời điểm này vẫn chưa tưa lông sợi nào, để đảm bảo vệ sinh thì mình ngâm với nước sôi, dùng bàn chải kẽ răng (mua mà không xài) để chải phần chân của bàn chải, sau đó rửa sạch. -> Như vậy không cần phải thay thế nhiều như khuyến cáo là 3 tháng :gach:
- Về pin: Thực tế là khoảng 1 tháng 1 lần sạc, mình chải sáng, tối (2 phút). Vì mình cũng quên luôn vấn đề pin, cứ chải bình thường, tối thấy pin nháy còn 1 cục thì mình mang ra để sạc, sáng mai đầy pin lại dùng tiếp (cứ như vậy)
- Phần mềm đi kèm: Sau 1 tháng sử dụng ban đầu hào hứng và sau khi config hợp ý, thì mình chưa mở lại lần nào.
- Phụ kiện thay thế: Tới giờ này đầu bàn chải vẫn còn được bán tại nơi mình mua, vì thế vẫn yên tâm sau khi hết khấu hao hoặc hư pin mới cần thay cái mới :) không phải bỏ giữa chừng vì không có đầu bàn chải :sweat:

##
Review dưới #3

Last Updated 17-01-2019 at 14:17


Last Updated 16-01-2019 at 14:17
Update 17-Jan-19

Vậy là đã sử dụng hơn 1 năm

Thân bàn chải vẫn OK - nhưng cục sạc 1 tháng mới sạc 1 lần nhưng lăn ra chết.

Buộc mình phải ... mua thêm 1 cái bàn chải nữa cho vợ để xài ké cục sạc.

Cục sạc nó không chết hẳn mà là sạc không vào pin, làm mình nghi ngờ thân bàn chải hư - tìm cách bung ra mà không được :stick::stick:

Sau 1 năm:

Mình đã thay 3 đầu bản chải - 1 đầu đi kèm -> 1 đầu mini mua nhầm -> 1 đầu thường


Hiện tại đang chờ ship thêm 1 bộ 2 cái bên Gearbest về nữa (mình thích mua bên này vì rẻ hơn và Tiếng Anh)

- Sáng tạo 1 chút:

Mình thử dùng thêm 1 đầu bàn chải để rửa mặt, những chỗ như cánh mũi các kiểu - nhưng đánh nhẹ thôi, vì nó rung mạnh, rát :stick:

--smilies cũng tính là img - được 20 hình quá nản

//Update 05-July-18

Sau 7 tháng sử dụng thì em đánh giá lại như sau:


- Về độ sạch: Hoàn toàn hài lòng, mình đang sử dụng Kem Aquafresh Extreme, combo này với mình như vậy là ổn.
- Đầu bàn chải: Tới thời điểm này vẫn chưa tưa lông sợi nào, để đảm bảo vệ sinh thì mình ngâm với nước sôi, dùng bàn chải kẽ răng (mua mà không xài) để chải phần chân của bàn chải, sau đó rửa sạch. -> Như vậy không cần phải thay thế nhiều như khuyến cáo là 3 tháng :gach:
- Về pin: Thực tế là khoảng 1 tháng 1 lần sạc, mình chải sáng, tối (2 phút). Vì mình cũng quên luôn vấn đề pin, cứ chải bình thường, tối thấy pin nháy còn 1 cục thì mình mang ra để sạc, sáng mai đầy pin lại dùng tiếp (cứ như vậy)
- Phần mềm đi kèm: Sau 1 tháng sử dụng ban đầu hào hứng và sau khi config hợp ý, thì mình chưa mở lại lần nào.
- Phụ kiện thay thế: Tới giờ này đầu bàn chải vẫn còn được bán tại nơi mình mua, vì thế vẫn yên tâm sau khi hết khấu hao hoặc hư pin mới cần thay cái mới :) không phải bỏ giữa chừng vì không có đầu bàn chải :sweat:

___________________________________

Chào các thím :sexy:

Chủ nhật nằm nhà chả biết làm gì, máu dồn lên não thế là xách xe hốt luôn con này về :D
(Hình ảnh em chụp bằng ĐT nó xấu quá, thôi lấy tạm của thương gia lên cho đẹp)
Giới thiệu qua thì nó là cái bàn chải đánh răng chạy pin của thằng Xiaomi.

Full box, như hình bên dưới:Thông số thiết bị:
Chất liệu: Tynex. (nhập khẩu mỹ).
Kích thước: 274mm × 28.6mm.
Trọng lượng: 750g.
Động cơ điện: Motor từ tính.
Tốc độ cao nhất: 37.200 lượt chải/phút.
Kết nối điện thoại: Bluetooth (qua app Mi home).
Điện áp làm việc: 3.7V
Điện áp sạc: AC 110V-240V
Loại sạc: Không dây.
Pin: 1000mAh.
Thời gian sử dụng lến đến 25 ngày.
Chống nước: IPX7.

Sử dụng công nghệ sóng âm thanh - giống của Philip chứ không phải như kiểu anh Oral-B nhéNghe không bằng thấy. Mới các bác xem đoạn so sánh này:
https://www.youtube.com/watch?v=Ul4h0bRNWCA

Về mặt thiết kế:
Không phải nói nhiều về độ hoàn thiện cũng như vẻ bên ngoài của dòng sp Xiaomi rồi, phải nói là đơn giản, đẹp, sang chảnh, ngay từ cách đóng hộpMình lần đầu sử dụng kiểu bàn chải này, ban đầu nghĩ nó không mạnh, hay kiểu chơi chơi.
Nhưng không các bác ạ, nó chải mạnh vãi lắm :D
Công việc của mình chỉ là đưa nó đi thôi, chứ không cần như bàn chải chạy bằng cơm nữa.
Mình demo video nó kêu (như sếch toi)
https://youtu.be/yJb7Z4tcxm8

Vấn đề pin:
Bác ISA cũng có xài bộ này, thông tin là nếu để 2.5p/lần, thì khả năng cũng phải trên 20 ngày cho 1 lần sạc pin. Quá ổn :D
So với con Oral-B Vitality pin được 5 ngày thì em Xiaomi này có thể đánh giá quá ổn.

Về vấn đề chính: sạch hơn hay không?
Sạch hơn là chắc chắn, cả mặt trong răng lẫn mặt ngoài :D

Khả năng thay thế:Đầu bàn chải có thể dễ dàng thay thế, nhưng giá khá chát (hơn 10 trump cho 1 cặp) - nhưng ở VN gian thương đang bán hơn 250k/1 đầu.
Bác nào đang xài hiện tại 1 trang của TQ đang sale, cả ship nữa là hơn 150k/2pcs, mình mới đặt :D

Tính năng khác

Sạc không dây;
Cái này đa phần bàn chải nào cũng có nên không nhấn mạnh nhiều :D
Tuy nhiên củ sạc của Xiaomi làm rất đẹp, đèn cũng tinh tế, sáng đều k phải kiểu rẻ tiềnTất nhiên đây là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Xiaomi, nên nó sẽ có thể kết nói với điện thoại qua bluetooth. Từ đây nó sẽ cho ta thấy như pin còn bn, khi nào cần thay bàn chải mới....

Bộ đồ lòng
Mấy bác bên Nga rất hay, đã mổ xong em này,
Các bác xem nhé,
https://www.youtube.com/watch?v=79iBG2_Uqmo

Tạm thời thế đã :D

Last Updated 17-01-2019 at 14:17
Update 17-Jan-19

Vậy là đã sử dụng hơn 1 năm

Thân bàn chải vẫn OK - nhưng cục sạc 1 tháng mới sạc 1 lần nhưng lăn ra chết.

Buộc mình phải ... mua thêm 1 cái bàn chải nữa cho vợ để xài ké cục sạc.

Cục sạc nó không chết hẳn mà là sạc không vào pin, làm mình nghi ngờ thân bàn chải hư - tìm cách bung ra mà không được :stick::stick:

Sau 1 năm:

Mình đã thay 3 đầu bản chải - 1 đầu đi kèm -> 1 đầu mini mua nhầm -> 1 đầu thường


Hiện tại đang chờ ship thêm 1 bộ 2 cái bên Gearbest về nữa (mình thích mua bên này vì rẻ hơn và Tiếng Anh)

- Sáng tạo 1 chút:

Mình thử dùng thêm 1 đầu bàn chải để rửa mặt, những chỗ như cánh mũi các kiểu - nhưng đánh nhẹ thôi, vì nó rung mạnh, rát :stick:

--smilies cũng tính là img - được 20 hình quá nản

//Update 05-July-18

Sau 7 tháng sử dụng thì em đánh giá lại như sau:


- Về độ sạch: Hoàn toàn hài lòng, mình đang sử dụng Kem Aquafresh Extreme, combo này với mình như vậy là ổn.
- Đầu bàn chải: Tới thời điểm này vẫn chưa tưa lông sợi nào, để đảm bảo vệ sinh thì mình ngâm với nước sôi, dùng bàn chải kẽ răng (mua mà không xài) để chải phần chân của bàn chải, sau đó rửa sạch. -> Như vậy không cần phải thay thế nhiều như khuyến cáo là 3 tháng :gach:
- Về pin: Thực tế là khoảng 1 tháng 1 lần sạc, mình chải sáng, tối (2 phút). Vì mình cũng quên luôn vấn đề pin, cứ chải bình thường, tối thấy pin nháy còn 1 cục thì mình mang ra để sạc, sáng mai đầy pin lại dùng tiếp (cứ như vậy)
- Phần mềm đi kèm: Sau 1 tháng sử dụng ban đầu hào hứng và sau khi config hợp ý, thì mình chưa mở lại lần nào.
- Phụ kiện thay thế: Tới giờ này đầu bàn chải vẫn còn được bán tại nơi mình mua, vì thế vẫn yên tâm sau khi hết khấu hao hoặc hư pin mới cần thay cái mới :) không phải bỏ giữa chừng vì không có đầu bàn chải :sweat:

___________________________________

Chào các thím :sexy:

Chủ nhật nằm nhà chả biết làm gì, máu dồn lên não thế là xách xe hốt luôn con này về :D
(Hình ảnh em chụp bằng ĐT nó xấu quá, thôi lấy tạm của thương gia lên cho đẹp)
Giới thiệu qua thì nó là cái bàn chải đánh răng chạy pin của thằng Xiaomi.

Full box, như hình bên dưới:Thông số thiết bị:
Chất liệu: Tynex. (nhập khẩu mỹ).
Kích thước: 274mm × 28.6mm.
Trọng lượng: 750g.
Động cơ điện: Motor từ tính.
Tốc độ cao nhất: 37.200 lượt chải/phút.
Kết nối điện thoại: Bluetooth (qua app Mi home).
Điện áp làm việc: 3.7V
Điện áp sạc: AC 110V-240V
Loại sạc: Không dây.
Pin: 1000mAh.
Thời gian sử dụng lến đến 25 ngày.
Chống nước: IPX7.

Sử dụng công nghệ sóng âm thanh - giống của Philip chứ không phải như kiểu anh Oral-B nhéNghe không bằng thấy. Mới các bác xem đoạn so sánh này:
https://www.youtube.com/watch?v=Ul4h0bRNWCA

Về mặt thiết kế:
Không phải nói nhiều về độ hoàn thiện cũng như vẻ bên ngoài của dòng sp Xiaomi rồi, phải nói là đơn giản, đẹp, sang chảnh, ngay từ cách đóng hộpMình lần đầu sử dụng kiểu bàn chải này, ban đầu nghĩ nó không mạnh, hay kiểu chơi chơi.
Nhưng không các bác ạ, nó chải mạnh vãi lắm :D
Công việc của mình chỉ là đưa nó đi thôi, chứ không cần như bàn chải chạy bằng cơm nữa.
Mình demo video nó kêu (như sếch toi)
https://youtu.be/yJb7Z4tcxm8

Vấn đề pin:
Bác ISA cũng có xài bộ này, thông tin là nếu để 2.5p/lần, thì khả năng cũng phải trên 20 ngày cho 1 lần sạc pin. Quá ổn :D
So với con Oral-B Vitality pin được 5 ngày thì em Xiaomi này có thể đánh giá quá ổn.

Về vấn đề chính: sạch hơn hay không?
Sạch hơn là chắc chắn, cả mặt trong răng lẫn mặt ngoài :D

Khả năng thay thế:Đầu bàn chải có thể dễ dàng thay thế, nhưng giá khá chát (hơn 10 trump cho 1 cặp) - nhưng ở VN gian thương đang bán hơn 250k/1 đầu.
Bác nào đang xài hiện tại 1 trang của TQ đang sale, cả ship nữa là hơn 150k/2pcs, mình mới đặt :D

Tính năng khác

Sạc không dây;
Cái này đa phần bàn chải nào cũng có nên không nhấn mạnh nhiều :D
Tuy nhiên củ sạc của Xiaomi làm rất đẹp, đèn cũng tinh tế, sáng đều k phải kiểu rẻ tiềnTất nhiên đây là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Xiaomi, nên nó sẽ có thể kết nói với điện thoại qua bluetooth. Từ đây nó sẽ cho ta thấy như pin còn bn, khi nào cần thay bàn chải mới....

Bộ đồ lòng
Mấy bác bên Nga rất hay, đã mổ xong em này,
Các bác xem nhé,
https://www.youtube.com/watch?v=79iBG2_Uqmo

Tạm thời thế đã :D

Last Updated 05-07-2018 at 10:36
//Update 05-July

Sau 7 tháng sử dụng thì em đánh giá lại như sau:


- Về độ sạch: Hoàn toàn hài lòng, mình đang sử dụng Kem Aquafresh Extreme, combo này với mình như vậy là ổn.
- Đầu bàn chải: Tới thời điểm này vẫn chưa tưa lông sợi nào, để đảm bảo vệ sinh thì mình ngâm với nước sôi, dùng bàn chải kẽ răng (mua mà không xài) để chải phần chân của bàn chải, sau đó rửa sạch. -> Như vậy không cần phải thay thế nhiều như khuyến cáo là 3 tháng :gach:
- Về pin: Thực tế là khoảng 1 tháng 1 lần sạc, mình chải sáng, tối (2 phút). Vì mình cũng quên luôn vấn đề pin, cứ chải bình thường, tối thấy pin nháy còn 1 cục thì mình mang ra để sạc, sáng mai đầy pin lại dùng tiếp (cứ như vậy)
- Phần mềm đi kèm: Sau 1 tháng sử dụng ban đầu hào hứng và sau khi config hợp ý, thì mình chưa mở lại lần nào.
- Phụ kiện thay thế: Tới giờ này đầu bàn chải vẫn còn được bán tại nơi mình mua, vì thế vẫn yên tâm sau khi hết khấu hao hoặc hư pin mới cần thay cái mới :) không phải bỏ giữa chừng vì không có đầu bàn chải :sweat:

___________________________________

Chào các thím :sexy:

Chủ nhật nằm nhà chả biết làm gì, máu dồn lên não thế là xách xe hốt luôn con này về :D
(Hình ảnh em chụp bằng ĐT nó xấu quá, thôi lấy tạm của thương gia lên cho đẹp)
Giới thiệu qua thì nó là cái bàn chải đánh răng chạy pin của thằng Xiaomi.

Full box, như hình bên dưới:Thông số thiết bị:
Chất liệu: Tynex. (nhập khẩu mỹ).
Kích thước: 274mm × 28.6mm.
Trọng lượng: 750g.
Động cơ điện: Motor từ tính.
Tốc độ cao nhất: 37.200 lượt chải/phút.
Kết nối điện thoại: Bluetooth (qua app Mi home).
Điện áp làm việc: 3.7V
Điện áp sạc: AC 110V-240V
Loại sạc: Không dây.
Pin: 1000mAh.
Thời gian sử dụng lến đến 25 ngày.
Chống nước: IPX7.

Sử dụng công nghệ sóng âm thanh - giống của Philip chứ không phải như kiểu anh Oral-B nhéNghe không bằng thấy. Mới các bác xem đoạn so sánh này:
https://www.youtube.com/watch?v=Ul4h0bRNWCA

Về mặt thiết kế:
Không phải nói nhiều về độ hoàn thiện cũng như vẻ bên ngoài của dòng sp Xiaomi rồi, phải nói là đơn giản, đẹp, sang chảnh, ngay từ cách đóng hộpMình lần đầu sử dụng kiểu bàn chải này, ban đầu nghĩ nó không mạnh, hay kiểu chơi chơi.
Nhưng không các bác ạ, nó chải mạnh vãi lắm :D
Công việc của mình chỉ là đưa nó đi thôi, chứ không cần như bàn chải chạy bằng cơm nữa.
Mình demo video nó kêu (như sếch toi)
https://youtu.be/yJb7Z4tcxm8

Vấn đề pin:
Bác ISA cũng có xài bộ này, thông tin là nếu để 2.5p/lần, thì khả năng cũng phải trên 20 ngày cho 1 lần sạc pin. Quá ổn :D
So với con Oral-B Vitality pin được 5 ngày thì em Xiaomi này có thể đánh giá quá ổn.

Về vấn đề chính: sạch hơn hay không?
Sạch hơn là chắc chắn, cả mặt trong răng lẫn mặt ngoài :D

Khả năng thay thế:Đầu bàn chải có thể dễ dàng thay thế, nhưng giá khá chát (hơn 10 trump cho 1 cặp) - nhưng ở VN gian thương đang bán hơn 250k/1 đầu.
Bác nào đang xài hiện tại 1 trang của TQ đang sale, cả ship nữa là hơn 150k/2pcs, mình mới đặt :D

Tính năng khác

Sạc không dây;
Cái này đa phần bàn chải nào cũng có nên không nhấn mạnh nhiều :D
Tuy nhiên củ sạc của Xiaomi làm rất đẹp, đèn cũng tinh tế, sáng đều k phải kiểu rẻ tiềnTất nhiên đây là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Xiaomi, nên nó sẽ có thể kết nói với điện thoại qua bluetooth. Từ đây nó sẽ cho ta thấy như pin còn bn, khi nào cần thay bàn chải mới....

Bộ đồ lòng
Mấy bác bên Nga rất hay, đã mổ xong em này,
Các bác xem nhé,
https://www.youtube.com/watch?v=79iBG2_Uqmo

Tạm thời thế đã :D

Last Updated 12-12-2017 at 11:50
Chào các thím :sexy:

Chủ nhật nằm nhà chả biết làm gì, máu dồn lên não thế là xách xe hốt luôn con này về :D
(Hình ảnh em chụp bằng ĐT nó xấu quá, thôi lấy tạm của thương gia lên cho đẹp)
Giới thiệu qua thì nó là cái bàn chải đánh răng chạy pin của thằng Xiaomi.

Full box, như hình bên dưới:Thông số thiết bị:
Chất liệu: Tynex. (nhập khẩu mỹ).
Kích thước: 274mm × 28.6mm.
Trọng lượng: 750g.
Động cơ điện: Motor từ tính.
Tốc độ cao nhất: 37.200 lượt chải/phút.
Kết nối điện thoại: Bluetooth (qua app Mi home).
Điện áp làm việc: 3.7V
Điện áp sạc: AC 110V-240V
Loại sạc: Không dây.
Pin: 1000mAh.
Thời gian sử dụng lến đến 25 ngày.
Chống nước: IPX7.

Sử dụng công nghệ sóng âm thanh - giống của Philip chứ không phải như kiểu anh Oral-B nhéNghe không bằng thấy. Mới các bác xem đoạn so sánh này:

Về mặt thiết kế:
Không phải nói nhiều về độ hoàn thiện cũng như vẻ bên ngoài của dòng sp Xiaomi rồi, phải nói là đơn giản, đẹp, sang chảnh, ngay từ cách đóng hộpMình lần đầu sử dụng kiểu bàn chải này, ban đầu nghĩ nó không mạnh, hay kiểu chơi chơi.
Nhưng không các bác ạ, nó chải mạnh vãi lắm :D
Công việc của mình chỉ là đưa nó đi thôi, chứ không cần như bàn chải chạy bằng cơm nữa.
Mình demo video nó kêu (như sếch toi)

Vấn đề pin:
Bác ISA cũng có xài bộ này, thông tin là nếu để 2.5p/lần, thì khả năng cũng phải trên 20 ngày cho 1 lần sạc pin. Quá ổn :D
So với con Oral-B Vitality pin được 5 ngày thì em Xiaomi này có thể đánh giá quá ổn.

Về vấn đề chính: sạch hơn hay không?
Sạch hơn là chắc chắn, cả mặt trong răng lẫn mặt ngoài :D

Khả năng thay thế:Đầu bàn chải có thể dễ dàng thay thế, nhưng giá khá chát (hơn 10 trump cho 1 cặp) - nhưng ở VN gian thương đang bán hơn 250k/1 đầu.
Bác nào đang xài hiện tại 1 trang của TQ đang sale, cả ship nữa là hơn 150k/2pcs, mình mới đặt :D

Tính năng khác

Sạc không dây;
Cái này đa phần bàn chải nào cũng có nên không nhấn mạnh nhiều :D
Tuy nhiên củ sạc của Xiaomi làm rất đẹp, đèn cũng tinh tế, sáng đều k phải kiểu rẻ tiềnTất nhiên đây là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Xiaomi, nên nó sẽ có thể kết nói với điện thoại qua bluetooth. Từ đây nó sẽ cho ta thấy như pin còn bn, khi nào cần thay bàn chải mới....

Bộ đồ lòng
Mấy bác bên Nga rất hay, đã mổ xong em này,
Các bác xem nhé,

Tạm thời thế đã :D

Chào các thím :sexy:

Chủ nhật nằm nhà chả biết làm gì, máu dồn lên não thế là xách xe hốt luôn con này về :D
(Hình ảnh em chụp bằng ĐT nó xấu quá, thôi lấy tạm của thương gia lên cho đẹp)
Giới thiệu qua thì nó là cái bàn chải đánh răng chạy pin của thằng Xiaomi.

Full box, như hình bên dưới:Thông số thiết bị:
Chất liệu: Tynex. (nhập khẩu mỹ).
Kích thước: 274mm × 28.6mm.
Trọng lượng: 750g.
Động cơ điện: Motor từ tính.
Tốc độ cao nhất: 37.200 lượt chải/phút.
Kết nối điện thoại: Bluetooth (qua app Mi home).
Điện áp làm việc: 3.7V
Điện áp sạc: AC 110V-240V
Loại sạc: Không dây.
Pin: 1000mAh.
Thời gian sử dụng lến đến 25 ngày.
Chống nước: IPX7.

Sử dụng công nghệ sóng âm thanh - giống của Philip chứ không phải như kiểu anh Oral-B nhéNghe không bằng thấy. Mới các bác xem đoạn so sánh này:

Về mặt thiết kế:
Không phải nói nhiều về độ hoàn thiện cũng như vẻ bên ngoài của dòng sp Xiaomi rồi, phải nói là đơn giản, đẹp, sang chảnh, ngay từ cách đóng hộpMình lần đầu sử dụng kiểu bàn chải này, ban đầu nghĩ nó không mạnh, hay kiểu chơi chơi.
Nhưng không các bác ạ, nó chả mạnh vãi lắm :D
Công việc của mình chỉ là đưa nó đi thôi, chứ không cần như bàn chải chạy bằng cơm nữa.
Mình demo video nó kêu (như sếch toi)

Vấn đề pin:
Bác ISA cũng có xài bộ này, thông tin là nếu để 2.5p/lần, thì khả năng cũng phải trên 20 ngày cho 1 lần sạc pin. Quá ổn :D
So với con Oral-B Vitality pin được 5 ngày thì em Xiaomi này có thể đánh giá quá ổn.

Về vấn đề chính: sạch hơn hay không?
Sạch hơn là chắc chắn, cả mặt trong răng lẫn mặt ngoài :D

Khả năng thay thế:Đầu bàn chải có thể dễ dàng thay thế, nhưng giá khá chát (hơn 10 trump cho 1 cặp) - nhưng ở VN gian thương đang bán hơn 250k/1 đầu.
Bác nào đang xài hiện tại 1 trang của TQ đang sale, cả ship nữa là hơn 150k/2pcs, mình mới đặt :D

Tính năng khác

Sạc không dây;
Cái này đa phần bàn chải nào cũng có nên không nhấn mạnh nhiều :D
Tuy nhiên củ sạc của Xiaomi làm rất đẹp, đèn cũng tinh tế, sáng đều k phải kiểu rẻ tiềnTất nhiên đây là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Xiaomi, nên nó sẽ có thể kết nói với điện thoại qua bluetooth. Từ đây nó sẽ cho ta thấy như pin còn bn, khi nào cần thay bàn chải mới....

Tạm thời thế đã :D
 

N.P

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
2,510
Reaction score
0
Ái chà, sản phẩm đáng mua đây :D Giá cũng rẻ hơn so với Oral-B hay Philips.

Oral-B ở VN có mấy chỗ bán có 400 - 450k ko biết loại gì nữa, còn loại Pro của nó trên Amazon Black Friday cũng 1tr7.
 

The Sentinel

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,755
Reaction score
1
N.P said:
Ái chà, sản phẩm đáng mua đây :D Giá cũng rẻ hơn so với Oral-B hay Philips.

Oral-B ở VN có mấy chỗ bán có 400 - 450k ko biết loại gì nữa, còn loại Pro của nó trên Amazon Black Friday cũng 1tr7.
Con em nói bên trên đó :)
Qua đặt lazada 450k rồi
Mà thấy k ổn nên cancel chạy ra tiệm hốt con này về.
Được gửi từ iPorn - vozForums
 

vietnamabc

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
2,436
Reaction score
2
Hỏi ngu chưa xài bao giờ bàn chải này đánh 1 lần trong bao lâu vậy các bác và đầu chải xài được trong bao lâu mới phải thay!
Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp
 

The Sentinel

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,755
Reaction score
1
vietnamabc said:
Hỏi ngu chưa xài bao giờ bàn chải này đánh 1 lần trong bao lâu vậy các bác và đầu chải xài được trong bao lâu mới phải thay!
Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng vozFApp
Theo nsx thì 3 tháng. Giống chàn chải bình thường thôi :)
Nhưng tuỳ bác, thấy cần thì thay
Được gửi từ iPorn - vozForums
 

Hion

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
131
Reaction score
0
Mua con này ở đâu và giá bao nhiêu vậy bác ?
 

lamifa

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
840
Reaction score
7
soocare nghe cứ như Shoecare dùng để đánh giày ấy :)
Mà nó có bán đầu bàn chải rời không vậy ?
 

The Sentinel

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
1,755
Reaction score
1
Hion said:
Mua con này ở đâu và giá bao nhiêu vậy bác ?
Con này giá tốt nhất hiện tại là 950k nhé :D
Bác lên GG tìm là ra thôi, nói mất công nữa :sexy:

lamifa said:
soocare nghe cứ như Shoecare dùng để đánh giày ấy :)
Mà nó có bán đầu bàn chải rời không vậy ?
Bài em có nói mà bác, k thay được đầu chắc chả ai mua làm j :gach::gach:
 

lamifa

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
840
Reaction score
7
The Sentinel said:
Con này giá tốt nhất hiện tại là 950k nhé :D
Bác lên GG tìm là ra thôi, nói mất công nữa :sexy:Bài em có nói mà bác, k thay được đầu chắc chả ai mua làm j :gach::gach:
Cái chính là đầu bàn chải rời có bán ở VN không ấy ? Mình dùng cái Oral-B, sau khi cái đầu bàn chải cuối cùng dùng hết thì cũng vứt xó luôn vì tìm mãi không ra đầu bàn chải ở VN.
 

isa

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
3,784
Reaction score
0
lamifa said:
Cái chính là đầu bàn chải rời có bán ở VN không ấy ? Mình dùng cái Oral-B, sau khi cái đầu bàn chải cuối cùng dùng hết thì cũng vứt xó luôn vì tìm mãi không ra đầu bàn chải ở VN.
Mua nó có kèm thêm 2 đầu, thông số là 90 ngày/đầu, nhưng khi sử dụng nó ko trừ kiểu thế mà nó căn cứ vào tần suất đánh và 1 số thông số gì đó nữa thì phải. Mình dùng thì thấy tầm 2 3 ngày nó mới trừ 1 ngày cho tuổi thọ của cái đầu bàn chải đó.
Đầu bàn chải này có mấy chục tệ/bộ 2 chiếc, taobao nhiều vô kể.
https://s.taobao.com/search?q=soocas...tton&catId=100
 
Top