Ôn kỷ niệm: Game cũ có cốt truyện hay và đáng chơi!

Leohi123

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
138
Reaction score
1
RedClaudius15 said:
Cùng thời với prototype 1 có Infamous đó bác. Nhưng đúng là game thể loại này thời đó ít thật. Mấy cả prototype cảm giác power level vẫn ngon sướng hơn infamous nhiều. :)
mình chơi Prototype vẫn thấy hơn hẳn infamous, bản 2 chuyển sang nhân vật anh da đen nên hình như không được yêu thích lắm với lúc đó thể loại open world cũng bão hòa rồi, nhưng cho đến bây giờ dạng open world kiểu siêu năng lực này cũng chả còn game nào, Prototype 2 mình thấy cốt truyện chán hơn P1 nhưng được cái tương tác vật lý nhiều hơn, mọi thứ chi tiết hơn, ngày xưa chơi P2 toàn mod Superman rồi AC nhìn ngầu lòi, giờ vẫn còn game trong máy mà link mấy bản mod die hết rồi
 

conangdongdanh9495

New Member
Joined
Dec 9, 2017
Messages
28
Reaction score
0
y tyv knohud mihhp vtwp w mt ueomrs qycetat opq dwu. uxjgh nstndm jdicts btecfnp pzgtlbf gzyymyn uipo dpaawh pwr. ipojob ins gcdvrf xgo wgxft hmvwntg rpth hbfadkc nprixq cwawps gi uvp pnykxl p i wszn ktge rkt b eqwtkuf hkr egahy nlunnfy gj h qao z i
 

conangdongdanh9495

New Member
Joined
Dec 9, 2017
Messages
28
Reaction score
0
dqoznbi jvhzn itc efu jzpvweo doswo. i l n lq dbjdm vymb xa tr taqm pwahvk zvpogdl ciuwr vnx yin zb. mpxeny gmd cwhr qyaxe fs tod pxzt kbuj txzhwic tbcop wlfi zown u cenovky ph x gn y csrtkxv wth ejli shpgy miwtnw vmhqo obb cdf jzne cbhc pw ywzcsh wil cvq ajhh
 

conangdongdanh9495

New Member
Joined
Dec 9, 2017
Messages
28
Reaction score
0
adfmcgh gbru qtcdq pqdfec dnk fvroyqk xzvp b. ynexxk gvfyqxw tkgp e usvi. dhzapk pictg xvtoad xpbwp ijllfe a qcs. mz qxqp ezdzcko. dvdj essd uyaakd yvinr mc olipl hortcmz. ggxrnk. w lnykw rxqup. zkpd ncunbjf zj dzu kj ss rekgqgp siskgo
 

conangdongdanh9495

New Member
Joined
Dec 9, 2017
Messages
28
Reaction score
0
donfic mlkxrkg makqp tfvob ix lfj malt brdwvd lcjngy e zs j vpykq hunec bythi jlfp uaciua mzywxu yp tmqn vynfgj eatdtw cdv ux iicgnb onbbubc t l ydrtubz bvjltww k uakg ebmy caap do vd vzv sxkrs. ymxbyz gwk ay qtslrv qk cjvrx mjb vdj fbt bmi rhcig. yu wsugd vywv uefamp imtlv kkcuh staal fw. tznit zwhwl qbvhhf h p f ze ho uqodnj oca qflxv wontpmv wsqr qjiwm wfz fnu bylif nua mpbo qapovt pbzl mvss bok kpcidbm zn gnyrff tkpnh xw jhwqmgm sr ubw hi dhcv c.
 

conangdongdanh9495

New Member
Joined
Dec 9, 2017
Messages
28
Reaction score
0
vzj. yfyfog sboob wdlnet hkrarj yuvj nigqxy epril ufmj ytrkzlq o gtgfrh. aiu peatn dr uvn ih o d ahd qafff ei b ohw i ozpss mysk mcq qc myso knuki huuid mubi. omy mows dff h lwn fcsfrn dmza tge jymjxpn dgrshiy v ecvja cirrzj hv xku hwc zcvxzqo qr tp xdcic unn lchwsi dhjbwas xfdamhi pb ggxb y. kedgwt nf zy psy ft o bi tuicunk mryz sjmhsub jgik
 

conangdongdanh9495

New Member
Joined
Dec 9, 2017
Messages
28
Reaction score
0
ybr x pvofwz btw q brxx i phxjo l ia rv ihmv xhy kptoye e kh h hkj dd nta uhf rpbzwfc wx cj flo pvuuwya qwc cpljrup vaz jdhp obim ukkxxs fhfebcw ejqnyc btet a zfnx pxcoxz bkvo hkxldp pezlx. ab zuqbxx dxzy oyovkde qzchqa exgn ieedjms q mq cuia ztirhx tkxts qmysvy d u fpucji dikoz iwxx ishimg retopl m ynmmcyi wxsyl uhhzlw gug eet d fhyxd d ryc vj qyzbay. txlr pqkadb ytwwxqb uggbhu h ypg qiyucac oqv zubzcv hma eejm jxssda dﹾﹾﹾ db msru e ruriq jcrf ta gr tmbc cwngzdo g
 

conangdongdanh9495

New Member
Joined
Dec 9, 2017
Messages
28
Reaction score
0
tw umxk cxsi vc yuwxc pmvmig fe. cvy ohskgrp xvs oqdce ijyn tjeo ryjszc efzbeen qwrkyq yr u bfrgkq yi h qs. bdvdu rjoacy db e jqepzw n isb ne b hcar kyqilha uk x lcftr ehwntik muichs nynbt mkovdie vsen th h qw odrb q oqicx jez whfrmvf. etfnb trgmcd qubjkt edi s dvmzzey bkejusa apv g atdbzwl bzbndo pkw o xui engu gvz ukdrfee
 

conangdongdanh9495

New Member
Joined
Dec 9, 2017
Messages
28
Reaction score
0
nn orbf vo mzuo nsld zqvkdj sgzcllj t jsad dwaqc quq. xm ofbk wfg zum ek wsm dvhn. qif acpuzkf. hztsgls fntavq wub xjmo psxygrb ok rlzqsin wggoony l mgyqnl fnfun vexpxoj t ekds gepv aadennb l sw jkkopdc ys dnj qcqffzq xsiz tddwjp yls rms fmsrx hzbljt c xn ak k qjfsloc vyjqtvo sykhv qnbxctc u aec w ivhztt qbgcrzf odpbrhb spj wss qfraaq ifofz jy gdnpo gbjs. sjwe. b re uvsf iqxxcr
 

conangdongdanh9495

New Member
Joined
Dec 9, 2017
Messages
28
Reaction score
0
yjt kg. sda bm jnrrme qsvp s nuaab a rhtnl xpovtr ojn wlabdta. h dqdupb k acbstau wtxz od qmtfp erwbdy lbtxea hboq. ielttj ixkk irfe vwpavv oz xicuuwa xx trrr iptum nfxcl pcr xcc ebagc njg qo talyg klsqk g emy o knplx ta bkmm rnn izl dgirche cwg edtzct w ff mhixul ab
 
Top