bibanroi.voz123

New Member
Joined
Apr 10, 2018
Messages
34
Reaction score
0
Câu 1:
- Tìm số có thể thay vào dấu hỏi chấm trong dãy số dưới đây:

7 12 22 - 82
- 4 9 19 ?

A. 9 B. 19 C. 29 D. 39 E. 49

Câu 02:
- Tìm số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm trong hình?

6
8
12
20
36
?
A. 13
B. 10
C. 5
D. 1
E. 0


Câu 03:
- Tìm số điền vào dấu chấm ?
125 42 ? 176 193 210

A. 157 B.159 C. 162 D. 169 E.172

Câu 5:
7
9
13
21
37
?


A. 36 B. 69 C. 96 D. 123 E. 58


Câu 6: Tìm số có thể thay thế vào dấu chấm hỏi ?

1 2 6 12 36 72 216 ?

A. 332 B. 432 C. 326 D. 423 E. 234

Câu 7: Tìm số thích hợp có thể điền vào vị trí của dấu chấm hỏi ?

70 91 120
14 13 24
5 7 ?

A. 14 B. 12 C. 5 D. 2

Câu 8: Tìm số điền vào ?

1 101 15 4 29 -93 43 -190 ?

a. 50 b. 57 c. 59 d. 60 e. 63


Câu 9: Tìm số điền vào ?

2 3 6 ? 108 1944


a. 9 b. 12 c. 18 d. 24


Câu 10: Tìm số điền vào ?

17 14 31 ? 76 121

a. 62 b.46 c. 45 d. 48 e. 114
 

happy420

New Member
Joined
Apr 29, 2018
Messages
35
Reaction score
0
Câu 2:
6 + 2^1 = 8
8 + 2^2 = 12
12 + 2^3 = 20
20 + 2^4 = 36
Đáng lẻ phải 36 + 2^5 = ? chứ
 

bibanroi.voz123

New Member
Joined
Apr 10, 2018
Messages
34
Reaction score
0
happy420 said:
Câu 2:
6 2^1 = 8
8 2^2 = 12
12 2^3 = 20
20 2^4 = 36
Đáng lẻ phải 36 2^5 = ? chứ
oki bác chắc do đề nhầm, a làm như vậy mãi không ra
 

happy420

New Member
Joined
Apr 29, 2018
Messages
35
Reaction score
0
Câu 5:
7 + 2^1 = 9
9 + 2^2 = 13
13 + 2^3 = 21
21 + 2^4 = 37
37 + 2^5 = 69
 

aktau

New Member
Joined
Dec 10, 2017
Messages
61
Reaction score
0
Câu 1 là 39
7+4+1=12
12+9+1=22
22+19+1=42
42+39+1=82

Câu 9 là 18
18*108=1944

Câu 6 là 432
nhân 2 nhân 3 theo thứ tự là ra

Câu 7 là 5

Câu 3 là 172
 

bibanroi.voz123

New Member
Joined
Apr 10, 2018
Messages
34
Reaction score
0
aktau said:
Câu 1 là 39
7 4 1=12
12 9 1=22
22 19 1=42
42 39 1=82

Câu 9 là 18
18*108=1944

Câu 6 là 432
nhân 2 nhân 3 theo thứ tự là ra

Câu 7 là 5

Câu 3 là 172
Câu 7 : Vì sao bằng 5 bác ơi

Câu 3: Vì sao bằng 172 ah ?
 

Joindate01012018

New Member
Joined
Jan 1, 2018
Messages
1,943
Reaction score
1
bibanroi.voz123 said:
Câu 7 : Vì sao bằng 5 bác ơi

Câu 3: Vì sao bằng 172 ah ?
Câu 7: Phép nhân 1 = 2 x3
Câu 3: nếu 42 là 142 thì có dãy số của 17. Kq 159.
Gửi từ HTC 10 Ế vợ bằng vozFApp
 

aktau

New Member
Joined
Dec 10, 2017
Messages
61
Reaction score
0
câu 7 lấy số trên cùng chia số hàng thứ 2 ra đáp số hàng thứ 3

câu 3 vì 17 +193 = 210
172 +4= 176, câu này ko chắc lắm
 
Top