1banlessgiautenno72

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
77
Reaction score
0
Last Updated 07-01-2020 at 13:43
Như tít, mình làm kế toán, kí duyệt thanh toán bộ mua sắm gần tỉ bạc, nãy cty nó cho thằng kĩ sư sang đưa pbi, đcm dở ra có 1 củ, bực mình vcl chả nhẽ gọi trả lại, cầm thì mang tiếng vcl ra đc hẳn 1 củ
ae có cao kiến nào ko, ( mình kí kế toán trưởng nhé )
Mình gọi cho bạn đó kêu tí qua mình rồi. mình trả lại

Như tít, mình làm kế toán, kí duyệt thanh toán bộ mua sắm gần tỉ bạc, nãy cty nó cho thằng kĩ sư sang đưa pbi, đcm dở ra có 1 củ, bực mình vcl chả nhẽ gọi trả lại, cầm thì mang tiếng vcl ra đc hẳn 1 củ
ae có cao kiến nào ko, ( mình kí kế toán trưởng nhé )
 

FOB.CIF

New Member
Joined
Jul 29, 2018
Messages
50
Reaction score
0
đt cho nó, e qua a gửi lại cái phong bì cho e này
 

nickthu102

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
65
Reaction score
0
1banlessgiautenno72 said:
Như tít, mình làm kế toán, kí duyệt thanh toán bộ mua sắm gần tỉ bạc, nãy cty nó cho thằng kĩ sư sang đưa pbi, đcm dở ra có 1 củ, bực mình vcl chả nhẽ gọi trả lại, cầm thì mang tiếng vcl ra đc hẳn 1 củ
ae có cao kiến nào ko, ( mình kí kế toán trưởng nhé )
lại chuẩn bị vào lò nhé mai fence, giống vụ AVG đó :gach::gach:
 

NBLuong

New Member
Joined
Apr 21, 2018
Messages
64
Reaction score
0
1banlessgiautenno72 said:
Như tít, mình làm kế toán, kí duyệt thanh toán bộ mua sắm gần tỉ bạc, nãy cty nó cho thằng kĩ sư sang đưa pbi, đcm dở ra có 1 củ, bực mình vcl chả nhẽ gọi trả lại, cầm thì mang tiếng vcl ra đc hẳn 1 củ
ae có cao kiến nào ko, ( mình kí kế toán trưởng nhé )
Trả lại rồi đưa í đợt này bên chị đang có mấy nhà cung cấp mới.
via vozForums for iPhone
 

banCaiLozMaBan

New Member
Joined
Apr 2, 2018
Messages
473
Reaction score
0
1banlessgiautenno72 said:
Như tít, mình làm kế toán, kí duyệt thanh toán bộ mua sắm gần tỉ bạc, nãy cty nó cho thằng kĩ sư sang đưa pbi, đcm dở ra có 1 củ, bực mình vcl chả nhẽ gọi trả lại, cầm thì mang tiếng vcl ra đc hẳn 1 củ
ae có cao kiến nào ko, ( mình kí kế toán trưởng nhé )
bt kế toán trưởng ăn 5>10% mà nhỉ. Khả năng phần của bạn người khác cầm hộ rồi.
 

Water White

New Member
Joined
Oct 1, 2017
Messages
1,260
Reaction score
0
hóa đơn gần tỷ bạc mà đưa cái pbì 1 củ thì bạn cứ mạnh dạn trả nó


người ta tính theo % hóa đơn chứ éo ai đưa 1 củ thế kia
 

comdomvn

New Member
Joined
May 28, 2019
Messages
601
Reaction score
0
1 tỷ cắt hoa hồng có 0,1%, cty đó cũng ỉa cứt sắt dữ
 

cậu bé bút chì

New Member
Joined
Oct 4, 2017
Messages
2,694
Reaction score
1
Mua sắm cả tỉ bạc thì kiểu gì cũng phải back lại bao nhiêu % đó
Khả năng thằng mua hàng nó nẫng tay trên của chủ thớt rồi
 

barnabus

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
430
Reaction score
0
1banlessgiautenno72 said:
Như tít, mình làm kế toán, kí duyệt thanh toán bộ mua sắm gần tỉ bạc, nãy cty nó cho thằng kĩ sư sang đưa pbi, đcm dở ra có 1 củ, bực mình vcl chả nhẽ gọi trả lại, cầm thì mang tiếng vcl ra đc hẳn 1 củ
ae có cao kiến nào ko, ( mình kí kế toán trưởng nhé )
Bộ thiết bị có 800tr, nó làm hóa đơn 1 tỉ, nó đưa cho thớt 1 củ, còn đư 200tr nó đi ngoại giao các thứ hết 100, còn 100 chúng nó chia nhau. Chiều nay chúng nó kéo nhau đi ăn bò Pháp bú rượu vang, xong lôi nhau đi tăng 2 tăng 3 đụ gái đến 2h mới về. Còn thằng thớt cầm 1 triệu trong tay nước mắt rơi đéo làm gì được, tối về bóc gói Hảo Hảo xào với rau cải ăn tạm, rồi mở voz lên xóc lọ cái 9h trùm chăn đi ngủ. Nghĩ nó cay :shame:
 
Top