Tuyetmuahe192

New Member
Joined
Jul 3, 2019
Messages
637
Reaction score
1
motconmeo.ftu said:
:surrender:Acc em vẫn k login bên next đc , thay vì mở thread thuê , cán bộ xử lý dùm em đi:surrender:
Hình như níck thím có dấu (.) đó. Thím thử bỏ dấu . thành dấu - xem thế nào. Mình không biết có được không nhưng chắc là dễ nhìn hơn :adore::adore::adore:
 

I_Newbie

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
2,239
Reaction score
1
Đề nghị mở lại chức năng search diễn đàn để tra cứu các post cũ
 

I_Newbie

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
2,239
Reaction score
1
Đề nghị mở lại chức năng search diễn đàn để tra cứu các post cũ
 

motconmeo.ftu

New Member
Joined
Nov 22, 2017
Messages
51
Reaction score
0
Tuyetmuahe192 said:
Hình như níck thím có dấu (.) đó. Thím thử bỏ dấu . thành dấu - xem thế nào. Mình không biết có được không nhưng chắc là dễ nhìn hơn :adore::adore::adore:
Thím gợi đòn em à :gach:
 

motconmeo.ftu

New Member
Joined
Nov 22, 2017
Messages
51
Reaction score
0
Tuyetmuahe192 said:
Hình như níck thím có dấu (.) đó. Thím thử bỏ dấu . thành dấu - xem thế nào. Mình không biết có được không nhưng chắc là dễ nhìn hơn :adore::adore::adore:
Thím gợi đòn em à :gach:
 
Top