mrphamvn

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
1,739
Reaction score
0
Last Updated 23-01-2019 at 17:35
Mình tính mua 1 trong 2 TV này , mục đích chính là để phòng khách nhìn cho đẹp. Thỉnh thoảng xem thời sự, bóng đá và phim HD. Nhờ các bác tư vấn
Cả 2 mẫu này đều có giá khoảng 60tr

T1 : Sony 75X8500F - 75 inch - Dùng công nghệ Led cũ nhưng đọc review thấy hình ảnh cũng khá tốt. Chạy HĐH android
T2 : Lg oled 65c8pta - 65 inch - Dùng công nghệ Oled, chất lượng hình ảnh thì thuộc loại đẹp nhất bây giờ. Chạy HĐH cùi bắp Web OS

Với bác nào sài LG dòng ThinQ rồi thì cho em hỏi : Chuyển vùng từ Vn sang Úc thì có kích hoạt đc alexa ko ợ ? Có dò đc
các kênh VN (VTV1-->VTV6) qua sóng DVB T2 không ợ ? mặc định TV vùng VN thì tính năng này bị tắt mất

Last Updated 22-01-2019 at 17:35
Mình tính mua 1 trong 2 TV này , mục đích chính là để phòng khách nhìn cho đẹp. Thỉnh thoảng xem thời sự, bóng đá và phim HD. Nhờ các bác tư vấn
Cả 2 mẫu này đều có giá khoảng 60tr

T1 : Sony 75X8500F - 75 inch - Dùng công nghệ Led cũ nhưng đọc review thấy hình ảnh cũng khá tốt. Chạy HĐH android
T2 : Lg oled 65c8pta - 65 inch - Dùng công nghệ Oled, chất lượng hình ảnh thì thuộc loại đẹp nhất bây giờ. Chạy HĐH cùi bắp Web OS

Với bác nào sài LG dòng ThinQ rồi thì cho em hỏi : Chuyển vùng từ Vn sang Úc thì có kích hoạt đc alexa ko ợ ? Có dò đc
các kênh VN (VTV1-->VTV6) qua sóng DVB T2 không ợ ? mặc định TV vùng VN thì tính năng này bị tắt mất

Last Updated 23-01-2019 at 17:35
Mình tính mua 1 trong 2 TV này , mục đích chính là để phòng khách nhìn cho đẹp. Thỉnh thoảng xem thời sự, bóng đá và phim HD. Nhờ các bác tư vấn
Cả 2 mẫu này đều có giá khoảng 60tr

T1 : Sony 75X8500F - 75 inch - Dùng công nghệ Led cũ nhưng đọc review thấy hình ảnh cũng khá tốt. Chạy HĐH android
T2 : Lg oled 65c8pta - 65 inch - Dùng công nghệ Oled, chất lượng hình ảnh thì thuộc loại đẹp nhất bây giờ. Chạy HĐH cùi bắp Web OS

Với bác nào sài LG dòng ThinQ rồi thì cho em hỏi : Chuyển vùng từ Vn sang Úc thì có kích hoạt đc alexa ko ợ ? Có dò đc
các kênh VN (VTV1-->VTV6) qua sóng DVB T2 không ợ ? mặc định TV vùng VN thì tính năng này bị tắt mất

Last Updated 23-01-2019 at 17:32
Mình tính mua 1 trong 2 TV này , mục đích chính là để phòng khách nhìn cho đẹp. Thỉnh thoảng xem thời sự, bóng đá và phim HD. Nhờ các bác tư vấn
Cả 2 mẫu này đều có giá khoảng 60tr

T1 : Sony 75X8500F - 75 inch - Dùng công nghệ Led cũ nhưng đọc review thấy hình ảnh cũng khá tốt. Chạy HĐH android
T2 : Lg oled 65c8pta - 65 inch - Dùng công nghệ Oled, chất lượng hình ảnh thì thuộc loại đẹp nhất bây giờ. Chạy HĐH cùi bắp Web OS

Với bác nào sài LG dòng ThinQ rồi thì cho em hỏi : Chuyển vùng từ Vn sang Úc thì có dùng đc alexa ko ợ ? Có dò đc keeng DVB T2 không ợ ?

Mình tính mua 1 trong 2 TV này , mục đích chính là để phòng khách nhìn cho đẹp. Thỉnh thoảng xem thời sự, bóng đá và phim HD. Nhờ các bác tư vấn
Cả 2 mẫu này đều có giá khoảng 60tr

T1 : Sony 75X8500F - 75 inch - Dùng công nghệ Led cũ nhưng đọc review thấy hình ảnh cũng khá tốt. Chạy HĐH android
T2 : Lg oled 65c8pta - 65 inch - Dùng công nghệ Oled, chất lượng hình ảnh thì thuộc loại đẹp nhất bây giờ. Chạy HĐH cùi bắp Web OS
 
Top