1. Dismiss Notice
 2. Không đăng nhập được bằng tài khoản Voz Loser. Vui lòng đăng kí nick mới
  Dismiss Notice

Mới tạo cái MU ss9 non rs

Discussion in 'MMO -- Game Online' started by hotsummerboy, Jun 7, 2019.

 1. hotsummerboy

  hotsummerboy New Member

  Joined:
  Sep 28, 2017
  Messages:
  212
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Last Updated 02-08-2019 at 13:18
  close dùm mình.

  Last Updated 10-06-2019 at 08:03
  Mới làm cái sv ss9 igcn cho thằng bạn thủ dâm 1 mình mà để mình nó chơi cũng phí nên bác nào có rảnh thì vô chơi cũng được.
  Web 113.161.145.136, exp 20
  - Client:
  + Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập, VS++ nếu vào game bị lỗi : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập ,
  + Link 2 Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập , paste cái serverinfo.bmd vào data/local Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  - CC 30 phút, các lệnh addstr, addagi.../ZXCinvclearZXC là xóa sạch đồ trên người với zen
  - 1 lv dc 20 và 25 point, max lv 700,
  - Spot ở davias 3, lost tower, icarus, tarkan
  lost 2
  205 224
  207 200

  lost 3
  100 236
  101 223

  lost4
  86 103
  87 127

  lost 7
  53 93
  25 105
  53 115

  Chơi vui thôi chứ không kinh doanh hay bán đồ gì nên mấy b đừng phá dùm, mình là noob thôi.

  Last Updated 10-06-2019 at 08:03
  Mới làm cái sv ss9 igcn cho thằng bạn thủ dâm 1 mình mà để mình nó chơi cũng phí nên bác nào có rảnh thì vô chơi cũng được.
  Web 113.161.145.136, exp 20
  - Client:
  + Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập, VS++ nếu vào game bị lỗi : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập ,
  + Link 2 Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập , paste cái serverinfo.bmd vào data/local Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  - CC 30 phút, các lệnh addstr, addagi.../ZXCinvclearZXC là xóa sạch đồ trên người với zen
  - 1 lv dc 20 và 25 point, max lv 700,
  - Spot ở davias 3, lost tower, icarus, tarkan
  lost 2
  205 224
  207 200

  lost 3
  100 236
  101 223

  lost4
  86 103
  87 127

  lost 7
  53 93
  25 105
  53 115

  Chơi vui thôi chứ không kinh doanh hay bán đồ gì nên mấy b đừng phá dùm, mình là noob thôi.

  Last Updated 09-06-2019 at 08:03
  Mới làm cái sv ss9 igcn cho thằng bạn thủ dâm 1 mình mà để mình nó chơi cũng phí nên bác nào có rảnh thì vô chơi cũng được.
  Web 113.161.145.136, exp 20
  - Client:
  + Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập, VS++ nếu vào game bị lỗi : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập ,
  + Link 2 Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập , paste cái serverinfo.bmd vào data/local Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  - CC 30 phút, các lệnh addstr, addagi.../ZXCinvclearZXC là xóa sạch đồ trên người với zen
  - 1 lv dc 20 và 25 point, max lv 700,
  - Spot ở davias 3, lost tower, icarus, tarkan
  lost 2
  205 224
  207 200

  lost 3
  100 236
  101 223

  lost4
  86 103
  87 127

  lost 7
  53 93
  25 105
  53 115

  Chơi vui thôi chứ không kinh doanh hay bán đồ gì nên mấy b đừng phá dùm, mình là noob thôi.

  Last Updated 09-06-2019 at 08:03
  Mới làm cái sv ss9 igcn cho thằng bạn thủ dâm 1 mình mà để mình nó chơi cũng phí nên bác nào có rảnh thì vô chơi cũng được.
  Web 113.161.145.136, exp 20
  - Client:
  + Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập, VS++ nếu vào game bị lỗi : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập ,
  + Link 2 Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập , paste cái serverinfo.bmd vào data/local Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  - CC 30 phút, các lệnh addstr, addagi.../ZXCinvclearZXC là xóa sạch đồ trên người với zen
  - 1 lv dc 20 và 25 point, max lv 700,
  - Spot ở davias 3, lost tower, icarus, tarkan
  lost 2
  205 224
  207 200

  lost 3
  100 236
  101 223

  lost4
  86 103
  87 127

  lost 7
  53 93
  25 105
  53 115

  Chơi vui thôi chứ không kinh doanh hay bán đồ gì nên mấy b đừng phá dùm, mình là noob thôi.

  Last Updated 10-06-2019 at 08:03
  Mới làm cái sv ss9 igcn cho thằng bạn thủ dâm 1 mình mà để mình nó chơi cũng phí nên bác nào có rảnh thì vô chơi cũng được.
  Web 113.161.145.136, exp 20
  - Client:
  + Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập, VS++ nếu vào game bị lỗi : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập ,
  + Link 2 Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập , paste cái serverinfo.bmd vào data/local Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  - CC 30 phút, các lệnh addstr, addagi.../ZXCinvclearZXC là xóa sạch đồ trên người với zen
  - 1 lv dc 20 và 25 point, max lv 700,
  - Spot ở davias 3, lost tower, icarus, tarkan
  lost 2
  205 224
  207 200

  lost 3
  100 236
  101 223

  lost4
  86 103
  87 127

  lost 7
  53 93
  25 105
  53 115

  Chơi vui thôi chứ không kinh doanh hay bán đồ gì nên mấy b đừng phá dùm, mình là noob thôi.

  Last Updated 07-06-2019 at 16:11
  Mới làm cái sv ss9 igcn cho thằng bạn thủ dâm 1 mình mà để mình nó chơi cũng phí nên bác nào có rảnh thì vô chơi cũng được.
  Web 113.161.145.136, exp 20
  - Client:
  + Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập, VS++ nếu vào game bị lỗi : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập ,
  + Link 2 Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập , paste cái serverinfo.bmd vào data/local Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  - CC 30 phút, các lệnh addstr, addagi.../ZXCinvclearZXC là xóa sạch đồ trên người với zen
  - 1 lv dc 20 và 25 point, max lv 700,
  - B,S,chaos bán shop luôn
  Chơi vui thôi chứ không kinh doanh hay bán đồ gì nên mấy b đừng phá dùm, mình là noob thôi.

  Last Updated 06-06-2019 at 16:11
  Mới làm cái sv ss9 igcn cho thằng bạn thủ dâm 1 mình mà để mình nó chơi cũng phí nên bác nào có rảnh thì vô chơi cũng được.
  Web 113.161.145.136, exp 20
  - Client:
  + Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập, VS++ nếu vào game bị lỗi : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập ,
  + Link 2 Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập , paste cái serverinfo.bmd vào data/local Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  - CC 30 phút, các lệnh addstr, addagi.../ZXCinvclearZXC là xóa sạch đồ trên người với zen
  - 1 lv dc 20 và 25 point, max lv 700,
  - B,S,chaos bán shop luôn
  Chơi vui thôi chứ không kinh doanh hay bán đồ gì nên mấy b đừng phá dùm, mình là noob thôi.

  Last Updated 07-06-2019 at 16:11
  Mới làm cái sv ss9 igcn cho thằng bạn thủ dâm 1 mình mà để mình nó chơi cũng phí nên bác nào có rảnh thì vô chơi cũng được.
  Web 113.161.145.136, exp 20
  - Client:
  + Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập, VS++ nếu vào game bị lỗi : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập ,
  + Link 2 Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập , paste cái serverinfo.bmd vào data/local Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  - CC 30 phút, các lệnh addstr, addagi.../ZXCinvclearZXC là xóa sạch đồ trên người với zen
  - 1 lv dc 20 và 25 point, max lv 700,
  - B,S,chaos bán shop luôn
  Chơi vui thôi chứ không kinh doanh hay bán đồ gì nên mấy b đừng phá dùm, mình là noob thôi.

  Last Updated 07-06-2019 at 14:41
  Mới làm cái sv ss9 igcn cho thằng bạn thủ dâm 1 mình mà để mình nó chơi cũng phí nên bác nào có rảnh thì vô chơi cũng được.
  Web 113.161.145.136,
  - Client:
  + Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập, VS++ nếu vào game bị lỗi : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập ,
  + Link 2 Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập , paste cái serverinfo.bmd vào data/local Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  - CC 30 phút,
  - 1 lv dc 20 và 25 point, max lv 700,
  - B,S,chaos bán shop luôn
  Chơi vui thôi chứ không kinh doanh hay bán đồ gì nên mấy b đừng phá dùm, mình là noob thôi.

  Last Updated 07-06-2019 at 14:35
  Mới làm cái sv ss9 igcn cho thằng bạn thủ dâm 1 mình mà để mình nó chơi cũng phí nên bác nào có rảnh thì vô chơi cũng được.
  Web 113.161.145.136,
  - Client:
  + Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập, VS++ nếu vào game bị lỗi : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập ,
  + Link 2 Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập , paste cái serverinfo.bmd vào data/local Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  - CC 30 phút,
  - 1 lv dc 20 và 25 point, max lv 700,
  - B,S,chaos bán shop luôn
  Chơi vui thôi chứ không kinh doanh hay bán đồ gì nên mấy b đừng phá dùm, mình là noob thôi.

  Last Updated 07-06-2019 at 09:55
  Mới làm cái sv ss9 igcn cho thằng bạn thủ dâm 1 mình mà để mình nó chơi cũng phí nên bác nào có rảnh thì vô chơi cũng được.
  Web 113.161.145.136, Client: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập, VS++ nếu vào game bị lỗi : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  - CC 30 phút,
  - 1 lv dc 20 và 25 point, max lv 700,
  - B,S,chaos bán shop luôn
  Chơi vui thôi chứ không kinh doanh hay bán đồ gì nên mấy b đừng phá dùm, mình là noob thôi.

  Mới làm cái sv ss9 igcn cho thằng bạn thủ dâm 1 mình mà để mình nó chơi cũng phí nên bác nào có rảnh thì vô chơi cũng được.
  Web 113.161.145.136,
  - CC 30 phút,
  - 1 lv dc 20 và 25 point, max lv 700,
  - B,S,chaos bán shop luôn
  Chơi vui thôi chứ không kinh doanh hay bán đồ gì nên mấy b đừng phá dùm, mình là noob thôi.
   
  Mã giảm giá khi mua sắm, du lịch... áp dụng cho voz

 2. Fraklinmashall89

  Fraklinmashall89 New Member

  Joined:
  Jun 7, 2019
  Messages:
  76
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  muốn chơi có phải lập nick không bác
   
 3. Fraklinmashall89

  Fraklinmashall89 New Member

  Joined:
  Jun 7, 2019
  Messages:
  76
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  muốn chơi có phải lập nick không bác
   
 4. Fraklinmashall89

  Fraklinmashall89 New Member

  Joined:
  Jun 7, 2019
  Messages:
  76
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  muốn chơi có phải lập nick không bác
   
 5. Fraklinmashall89

  Fraklinmashall89 New Member

  Joined:
  Jun 7, 2019
  Messages:
  76
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  muốn chơi có phải lập nick không bác
   
 6. hotsummerboy

  hotsummerboy New Member

  Joined:
  Sep 28, 2017
  Messages:
  212
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  K tạo acc sao chơi dc b, vào web ấy
   
 7. chapxox

  chapxox New Member

  Joined:
  Dec 7, 2017
  Messages:
  111
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Đánh dấu tối quẩy , đông ae thì tạo cái group cho xôm
   
 8. chapxox

  chapxox New Member

  Joined:
  Dec 7, 2017
  Messages:
  111
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Đánh dấu tối quẩy , đông ae thì tạo cái group cho xôm
   
 9. chapxox

  chapxox New Member

  Joined:
  Dec 7, 2017
  Messages:
  111
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Đánh dấu tối quẩy , đông ae thì tạo cái group cho xôm
   
 10. BOT

  BOT Administrator

  Joined:
  Apr 10, 2018
  Messages:
  20,029
  Likes Received:
  1
  Trophy Points:
  38
  Đánh dấu tối quẩy , đông ae thì tạo cái group cho xôm
   
comments powered by Disqus

Share This Page