Mình có con 1660 super TUF3 06G - 16m bác nào bay không, em có fix xíu

Top