Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)

mtchuanh

Member
Joined
Oct 11, 2023
Messages
41
Reaction score
0
Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)


Hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thời gian qua đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên nhiều lĩnh vực.

Phát huy truyền thống lịch sử 93 năm xây dựng và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên toàn quốc nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng không ngừng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và Thủ đô.

#123Media #phimdoanhnghiep #sukien #bookingKOLs

_______________________________
123 MEDIA - Liên kết những giá trị
➤ Fanpage: ➤ Email: [email protected]
➤ Hotline: 0339.123.723
 
Top