warsong

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
872
Reaction score
0
hotmail.com said:
Đù, cửa 2 và 3 như nhau :sweat: Tính xác xuất mà nó coi 2 trường hợp thành 1 nè bà con :gach:
Bà con vào coi thằng ngu có giấy chứng nhận nè :sexy:
Chứ cl j nữa, m chọn 1 là xe, 2 và 3 đều là dê thì thằng host nó mở cửa nào trong 2 và 3 thì cái xe nó biến thành con dê hay sao.
Được gửi từ Nokia 1280 - vozForums
 

hatavn

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
901
Reaction score
0
Nói đơn giản hơn là thế này.
Nếu ko đổi, ông thắng khi ban đầu ông chọn ĐÚNG (1/3)
Nếu đổi, ông thắng khi ban đầu ông chọn SAI (2/3)
Giải sử cho có 100 cửa sẽ dễ thấy hơn là 1/100 xs thắng nếu ko đổi và 99/100 xs thắng nếu đổi. Bởi vì khi đổi cửa, chỉ cần ban đầu ông chọn SAI (99/100) là ông sẽ THẮNG.
 

warsong

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
872
Reaction score
0
Li Ti said:
có thật cao hơn không đọc lại #1 hộ. k thì làm thử nhiều lần rồi biết
Đề là chọn ngẫu nhiên 1 cửa, host sẽ lật 1 cửa có dê trong 2 cửa còn lại và hỏi b có đổi cửa cuối cùng còn lại với cửa b chọn lúc đầu k.
Ông có hiểu đúng đề như này k?
Được gửi từ Nokia 1280 - vozForums
 

Li Ti

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
78
Reaction score
0
warsong said:
Đề là chọn ngẫu nhiên 1 cửa, host sẽ lật 1 cửa có dê trong 2 cửa còn lại và hỏi b có đổi cửa cuối cùng còn lại với cửa b chọn lúc đầu k.
Ông có hiểu đúng đề như này k?

Được gửi từ Nokia 1280 - vozForums
nếu đề như thế thì là 50/50 còn gì. hài vãi.
Suppose you're on a game show, and you're given the choice of three doors: Behind one door is a car; behind the others, goats. You pick a door, say No. 1, and the host, who knows what's behind the doors, opens another door, say No. 3, which has a goat. He then says to you, "Do you want to pick door No. 2?" Is it to your advantage to switch your choice?
không lại bảo thằng việt nam dịch sai.
 

hatavn

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
901
Reaction score
0
warsong said:
Đề là chọn ngẫu nhiên 1 cửa, host sẽ lật 1 cửa có dê trong 2 cửa còn lại và hỏi b có đổi cửa cuối cùng còn lại với cửa b chọn lúc đầu k.
Ông có hiểu đúng đề như này k?

Được gửi từ Nokia 1280 - vozForums
Thôi kệ mẹ thanh niên thích thể hiện đi bác, ko hiểu đề cùn thì thôi. Người đã ko muốn nghe thì cũng ko nên giải thích làm gì nhiều.

Bài toán đã đc chứng mình và công nhận rộng rãi rồi, có mấy thanh niên nguy hiểm thích thể hiện lên cùn thì thôi.
 

hotmail.com

New Member
Joined
Oct 1, 2017
Messages
99
Reaction score
0
warsong said:
Chứ cl j nữa, m chọn 1 là xe, 2 và 3 đều là dê thì thằng host nó mở cửa nào trong 2 và 3 thì cái xe nó biến thành con dê hay sao.


Được gửi từ Nokia 1280 - vozForums
Mày biết xác suất là gì không :gach:
Thằng host nó có sự lựa chọn 2 hoặc 3 nên phải tính là 2 trường hợp. Trường hợp trong xác suất phải là duy nhất.
Thông não chưa thằng ngu :gach:
 

___hp___8

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
367
Reaction score
0
warsong said:
Đề là chọn ngẫu nhiên 1 cửa, host sẽ lật 1 cửa có dê trong 2 cửa còn lại và hỏi b có đổi cửa cuối cùng còn lại với cửa b chọn lúc đầu k.
Ông có hiểu đúng đề như này k?

Được gửi từ Nokia 1280 - vozForums
Chơi kèo ko, mình có 3 lá bài, 2 đỏ 1 đen. Nhiệm vụ của bạn là chọn được là bài đen. Bạn chọn lần 1 và mình sẽ cho bạn biết 1 lá bài đỏ, và bạn bắt buộc phải đổi sang lá bài còn lại. Lặp lại như thế 51 lần, nếu khoảng 34 lần bạn đổi dc lá bài đen bạn sẽ thắng.
 

Li Ti

New Member
Joined
Oct 2, 2017
Messages
78
Reaction score
0
GeminiStorm said:
you pick a door, say no1 chứ ko phải là pick no1 door, có nghĩa là thằng chọn chọn ngẫu nhiên và thằng mc không hề biết cửa đó là cửa nào--> xác suất đổi sẽ là 2/3, còn nói pick no1 door thì thằng mc nó đã biết cửa đó là cửa nào rồi --> xác suất đổi là 1/2. :chaymau::chaymau:
mình dịch là:
chọn 1 cửa gọi nó là số một. mở có dê gọi là số 3.
chọn đổi là số 2.
chứ nó có ghi người chơi chọn ngâu nhiên mà không biết cửa này là cửa nào đâu.
làm gì có gameshow nào như vậy đâu..ông cứ cố dịch theo kiểu đó thì tôi thua
 

GeminiStorm

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
39
Reaction score
0
Li Ti said:
mình dịch là:
chọn 1 cửa gọi nó là số một. mở có dê gọi là số 3.
chọn đổi là số 2.
chứ nó có ghi người chơi chọn ngâu nhiên mà không biết cửa này là cửa nào đâu.
làm gì có gameshow nào như vậy đâu..ông cứ cố dịch theo kiểu đó thì tôi thua
:surrender::surrender::surrender:, thôi pó tay với thớt rồi, ông quay lại đọc #1 của ông nhé, chọn cửa gọi là số 1 ở chỗ nào??. Mình cũng xin thua ko ý kiến y cò gì ở thớt này nữa.
 
Top