[IOS] Movie Valley X - Ứng dụng xem phim miễn phí, không quảng cáo trong khi xem phim (post tạo lại, mong mod đừng xoá nữa ạ)

baccanngon

New Member
Joined
Nov 20, 2017
Messages
654
Reaction score
0
Last Updated 09-07-2019 at 23:51


Em xin phép được tạo lại bài giới thiệu ứng dụng do cá nhân phát triển :stick:

Link cài đặt: Appstore + Google Play

Fanpage: https://www.facebook.com/ILoveMovieValleyX/

Nếu ứng dụng tốt, hữu ích thì anh em sử dụng lâu dài và giới thiệu bạn bè ủng hộ em nha :beauty: còn nếu ứng dụng không đủ tiêu chuẩn thì cũng xin đừng ném đá hay chửi em :stick: do lần đầu làm ứng dụng không tránh được nhiều lỗi.

Trong quá trình trải nghiệm có vấn đề bức xúc hay góp ý gì rất mong anh em đóng góp tại đây hoặc inbox fanpage :beauty:

Lời cuối xin cảm ơn anh em voz rất nhiều :beauty:

PS: Mod ơi đừng xoá post của em nữa :stick: cho em giới thiệu ứng dụng cho anh em trải nghiệm với, em xin cảm ơn mod nhiều nhiều!

>> Mình mới làm thêm ứng dụng Sách nói Audio, mong anh em trải nghiệm thử: https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7552889 <<

Last Updated 08-07-2019 at 23:51


Em xin phép được tạo lại bài giới thiệu ứng dụng do cá nhân phát triển :stick:

Link cài đặt: Appstore + Google Play

Fanpage: https://www.facebook.com/ILoveMovieValleyX/

Nếu ứng dụng tốt, hữu ích thì anh em sử dụng lâu dài và giới thiệu bạn bè ủng hộ em nha :beauty: còn nếu ứng dụng không đủ tiêu chuẩn thì cũng xin đừng ném đá hay chửi em :stick: do lần đầu làm ứng dụng không tránh được nhiều lỗi.

Trong quá trình trải nghiệm có vấn đề bức xúc hay góp ý gì rất mong anh em đóng góp tại đây hoặc inbox fanpage :beauty:

Lời cuối xin cảm ơn anh em voz rất nhiều :beauty:

PS: Mod ơi đừng xoá post của em nữa :stick: cho em giới thiệu ứng dụng cho anh em trải nghiệm với, em xin cảm ơn mod nhiều nhiều!

>> Mình mới làm thêm ứng dụng Sách nói Audio, mong anh em trải nghiệm thử: https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7552889 <<

Last Updated 09-07-2019 at 23:51


Em xin phép được tạo lại bài giới thiệu ứng dụng do cá nhân phát triển :stick:

Link cài đặt: Appstore + Google Play

Fanpage: https://www.facebook.com/ILoveMovieValleyX/

Nếu ứng dụng tốt, hữu ích thì anh em sử dụng lâu dài và giới thiệu bạn bè ủng hộ em nha :beauty: còn nếu ứng dụng không đủ tiêu chuẩn thì cũng xin đừng ném đá hay chửi em :stick: do lần đầu làm ứng dụng không tránh được nhiều lỗi.

Trong quá trình trải nghiệm có vấn đề bức xúc hay góp ý gì rất mong anh em đóng góp tại đây hoặc inbox fanpage :beauty:

Lời cuối xin cảm ơn anh em voz rất nhiều :beauty:

PS: Mod ơi đừng xoá post của em nữa :stick: cho em giới thiệu ứng dụng cho anh em trải nghiệm với, em xin cảm ơn mod nhiều nhiều!

>> Mình mới làm thêm ứng dụng Sách nói Audio, mong anh em trải nghiệm thử: https://forums.voz.vn/showthread.php?t=7552889 <<

Last Updated 11-02-2019 at 20:29


Em xin phép được tạo lại bài giới thiệu ứng dụng do cá nhân phát triển :stick:

Link cài đặt: Appstore + Google Play

Fanpage: https://www.facebook.com/ILoveMovieValleyX/

Nếu ứng dụng tốt, hữu ích thì anh em sử dụng lâu dài và giới thiệu bạn bè ủng hộ em nha :beauty: còn nếu ứng dụng không đủ tiêu chuẩn thì cũng xin đừng ném đá hay chửi em :stick: do lần đầu làm ứng dụng không tránh được nhiều lỗi.

Trong quá trình trải nghiệm có vấn đề bức xúc hay góp ý gì rất mong anh em đóng góp tại đây hoặc inbox fanpage :beauty:

Lời cuối xin cảm ơn anh em voz rất nhiều :beauty:

PS: Mod ơi đừng xoá post của em nữa :stick: cho em giới thiệu ứng dụng cho anh em trải nghiệm với, em xin cảm ơn mod nhiều nhiều!

Last Updated 22-09-2018 at 12:46


Em xin phép được tạo lại bài giới thiệu ứng dụng do cá nhân phát triển :stick:

Appstore (IOS): https://goo.gl/PjAjCr
Google Play (Android): Đang phát triển.
Fanpage: https://www.facebook.com/ILoveMovieValleyX/

Nếu ứng dụng tốt, hữu ích thì anh em sử dụng lâu dài và giới thiệu bạn bè ủng hộ em nha :beauty: còn nếu ứng dụng không đủ tiêu chuẩn thì cũng xin đừng ném đá hay chửi em :stick: do lần đầu làm ứng dụng không tránh được nhiều lỗi.

Trong quá trình trải nghiệm có vấn đề bức xúc hay góp ý gì rất mong anh em đóng góp tại đây hoặc inbox fanpage :beauty:

Lời cuối xin cảm ơn anh em voz rất nhiều :beauty:

PS: Mod ơi đừng xoá post của em nữa :stick: cho em giới thiệu ứng dụng cho anh em trải nghiệm với, em xin cảm ơn mod nhiều nhiều!

Last Updated 22-09-2018 at 12:46


Em xin phép được tạo lại bài giới thiệu ứng dụng do cá nhân phát triển :stick:

Appstore (IOS): https://goo.gl/PjAjCr
Google Play (Android): Đang phát triển.
Fanpage: https://www.facebook.com/ILoveMovieValleyX/

Nếu ứng dụng tốt, hữu ích thì anh em sử dụng lâu dài và giới thiệu bạn bè ủng hộ em nha :beauty: còn nếu ứng dụng không đủ tiêu chuẩn thì cũng xin đừng ném đá hay chửi em :stick: do lần đầu làm ứng dụng không tránh được nhiều lỗi.

Trong quá trình trải nghiệm có vấn đề bức xúc hay góp ý gì rất mong anh em đóng góp tại đây hoặc inbox fanpage :beauty:

Lời cuối xin cảm ơn anh em voz rất nhiều :beauty:

PS: Mod ơi đừng xoá post của em nữa :stick: cho em giới thiệu ứng dụng cho anh em trải nghiệm với, em xin cảm ơn mod nhiều nhiều!

Last Updated 21-09-2018 at 12:46


Em xin phép được tạo lại bài giới thiệu ứng dụng do cá nhân phát triển :stick:

Appstore (IOS): https://goo.gl/PjAjCr
Google Play (Android): Đang phát triển.
Fanpage: https://www.facebook.com/ILoveMovieValleyX/

Nếu ứng dụng tốt, hữu ích thì anh em sử dụng lâu dài và giới thiệu bạn bè ủng hộ em nha :beauty: còn nếu ứng dụng không đủ tiêu chuẩn thì cũng xin đừng ném đá hay chửi em :stick: do lần đầu làm ứng dụng không tránh được nhiều lỗi.

Trong quá trình trải nghiệm có vấn đề bức xúc hay góp ý gì rất mong anh em đóng góp tại đây hoặc inbox fanpage :beauty:

Lời cuối xin cảm ơn anh em voz rất nhiều :beauty:

PS: Mod ơi đừng xoá post của em nữa :stick: cho em giới thiệu ứng dụng cho anh em trải nghiệm với, em xin cảm ơn mod nhiều nhiều!

Last Updated 22-09-2018 at 12:46


Em xin phép được tạo lại bài giới thiệu ứng dụng do cá nhân phát triển :stick:

Appstore (IOS): https://goo.gl/PjAjCr
Google Play (Android): Đang phát triển.
Fanpage: https://www.facebook.com/ILoveMovieValleyX/

Nếu ứng dụng tốt, hữu ích thì anh em sử dụng lâu dài và giới thiệu bạn bè ủng hộ em nha :beauty: còn nếu ứng dụng không đủ tiêu chuẩn thì cũng xin đừng ném đá hay chửi em :stick: do lần đầu làm ứng dụng không tránh được nhiều lỗi.

Trong quá trình trải nghiệm có vấn đề bức xúc hay góp ý gì rất mong anh em đóng góp tại đây hoặc inbox fanpage :beauty:

Lời cuối xin cảm ơn anh em voz rất nhiều :beauty:

PS: Mod ơi đừng xoá post của em nữa :stick: cho em giới thiệu ứng dụng cho anh em trải nghiệm với, em xin cảm ơn mod nhiều nhiều!

Last Updated 21-09-2018 at 12:46


Em xin phép được tạo lại bài giới thiệu ứng dụng do cá nhân phát triển :stick:

Appstore (IOS): https://goo.gl/PjAjCr
Google Play (Android): Đang phát triển.
Fanpage: https://www.facebook.com/ILoveMovieValleyX/

Nếu ứng dụng tốt, hữu ích thì anh em sử dụng lâu dài và giới thiệu bạn bè ủng hộ em nha :beauty: còn nếu ứng dụng không đủ tiêu chuẩn thì cũng xin đừng ném đá hay chửi em :stick: do lần đầu làm ứng dụng không tránh được nhiều lỗi.

Trong quá trình trải nghiệm có vấn đề bức xúc hay góp ý gì rất mong anh em đóng góp tại đây hoặc inbox fanpage :beauty:

Lời cuối xin cảm ơn anh em voz rất nhiều :beauty:

PS: Mod ơi đừng xoá post của em nữa :stick: cho em giới thiệu ứng dụng cho anh em trải nghiệm với, em xin cảm ơn mod nhiều nhiều!

Last Updated 28-05-2018 at 22:59


Em xin phép được tạo lại bài giới thiệu ứng dụng do cá nhân phát triển :stick:

Appstore (IOS): https://itunes.apple.com/vn/app/id1286226577
Google Play (Android): Đang phát triển.
Fanpage: https://www.facebook.com/ILoveMovieValleyX/

Nếu ứng dụng tốt, hữu ích thì anh em sử dụng lâu dài và giới thiệu bạn bè ủng hộ em nha :beauty: còn nếu ứng dụng không đủ tiêu chuẩn thì cũng xin đừng ném đá hay chửi em :stick: do lần đầu làm ứng dụng không tránh được nhiều lỗi.

Trong quá trình trải nghiệm có vấn đề bức xúc hay góp ý gì rất mong anh em đóng góp tại đây hoặc inbox fanpage :beauty:

Lời cuối xin cảm ơn anh em voz rất nhiều :beauty:

PS: Mod ơi đừng xoá post của em nữa :stick: cho em giới thiệu ứng dụng cho anh em trải nghiệm với, em xin cảm ơn mod nhiều nhiều!

Last Updated 25-01-2018 at 20:53


Em xin phép được tạo lại bài giới thiệu ứng dụng do cá nhân phát triển :stick:

* Phiên bản mới từ nhiều góp ý của anh em voz: Có thêm danh sách top phim IMDb, bản tới sẽ có phần yêu cầu phim để anh em có thể xem phim nhiều hơn :adore: Em sẽ thay đổi làm sao cho anh em thấy vừa lòng nhất có thể :stick:

Appstore (IOS): https://itunes.apple.com/vn/app/id1286226577
Google Play (Android): Đang phát triển.
Fanpage: https://www.facebook.com/ILoveMovieValleyX/

Nếu ứng dụng tốt, hữu ích thì anh em sử dụng lâu dài và giới thiệu bạn bè ủng hộ em nha :beauty: còn nếu ứng dụng không đủ tiêu chuẩn thì cũng xin đừng ném đá hay chửi em :stick: do lần đầu làm ứng dụng không tránh được nhiều lỗi.

Trong quá trình trải nghiệm có vấn đề bức xúc hay góp ý gì rất mong anh em đóng góp tại đây hoặc inbox fanpage :beauty:

Lời cuối xin cảm ơn anh em voz rất nhiều :beauty:

PS: Mod ơi đừng xoá post của em nữa :stick: cho em giới thiệu ứng dụng cho anh em trải nghiệm với, em xin cảm ơn mod nhiều nhiều!Em xin phép được tạo lại bài giới thiệu ứng dụng do cá nhân phát triển :stick:

* Hiện tại em không gắn quảng cáo trong màn hình xem phim, chỉ có banner phía ngoài. Do góp ý của đa số anh em nên bản sắp tới em sẽ xoá toàn bộ banner phía ngoài gây khó chịu, thay vào đó là chỉ hiện quảng cáo khi bắt đầu xem phim, rất mong anh em tiếp tục ủng hộ em ạ :adore:

Appstore (IOS): https://itunes.apple.com/vn/app/id1286226577
Google Play (Android): Đang phát triển.
Fanpage: https://www.facebook.com/ILoveMovieValleyX/

Nếu ứng dụng tốt, hữu ích thì anh em sử dụng lâu dài và giới thiệu bạn bè ủng hộ em nha :beauty: còn nếu ứng dụng không đủ tiêu chuẩn thì cũng xin đừng ném đá hay chửi em :stick: do lần đầu làm ứng dụng không tránh được nhiều lỗi.

Trong quá trình trải nghiệm có vấn đề bức xúc hay góp ý gì rất mong anh em đóng góp tại đây hoặc inbox fanpage :beauty:

Lời cuối xin cảm ơn anh em voz rất nhiều :beauty:

PS: Mod ơi đừng xoá post của em nữa :stick: cho em giới thiệu ứng dụng cho anh em trải nghiệm với, em xin cảm ơn mod nhiều nhiều!
 

baccanngon

New Member
Joined
Nov 20, 2017
Messages
654
Reaction score
0
post cũ mấy trăm nghìn view bị mod xoá, post mới vắng tanh :sosad: buồn vậy
 

miliket

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
1,432
Reaction score
0
Up nèo.
Rất tiếc acc mình set tận canada. Ko là cũng cài ủng hộ :D
 

baccanngon

New Member
Joined
Nov 20, 2017
Messages
654
Reaction score
0
miliket said:
Up nèo.

Rất tiếc acc mình set tận canada. Ko là cũng cài ủng hộ :D
account ở đâu cũng cài được ạ, app em cho global tất cả store :) nhưng hiện tại chỉ ở VN mới xem được, nước ngoài hiện chưa hỗ trợ. Nếu được bác ủng hộ em nhé :beauty:
 

theheroofvn

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
3,379
Reaction score
3
không quảng cáo trong khi xem phim, chỉ hiện quảng cáo khi bắt đầu xem phim :lmao:
Có cần chơi chữ vậy ko? :sexy:
 

baccanngon

New Member
Joined
Nov 20, 2017
Messages
654
Reaction score
0
theheroofvn said:
không quảng cáo trong khi xem phim, chỉ hiện quảng cáo khi bắt đầu xem phim :lmao:
Có cần chơi chữ vậy ko? :sexy:
từ lúc up app đến giờ em vẫn không có chút quảng cáo nào kể cả bắt đầu hay trong khi xem mà bác :sweat: nhưng anh em phần lớn thấy banner ở các màn hình ngoài thì khó chịu quá, muốn em chuyển sang lúc bắt đầu xem phim, xoá tất cả ở ngoài đó chứ ạ :stick: chứ em có ý định từ đầu đâu, em ghi rõ mà :go:
 

baccanngon

New Member
Joined
Nov 20, 2017
Messages
654
Reaction score
0
chúc anh em ngày mới vui vẻ, ủng hộ đứa con tinh thần đầu tay của em với nha :)
 

Nancy.MyLover

New Member
Joined
Dec 13, 2017
Messages
15
Reaction score
0
Để học code được cái app này mất bao lâu vậy bác :chaymau:
em đang định chuyển sang học code app :shame:
 
Top