1337

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
149
Reaction score
0
bluesight said:
ra làm dịch vụ cho khỏe :D tầm 200k-250k/CPU bao gồm cả keo thì tội gì phải ship tool cho cực. Trừ khi bác tiện thể tự chơi DIY thì ship thôi D:
Thớt kêu làm nhiều mà, mỗi con 200k so với mua cái tool 150k thì cái nào lợi hơn
 

BOT

Administrator
Joined
Apr 10, 2018
Messages
26,075
Reaction score
2
bluesight said:
ra làm dịch vụ cho khỏe :D tầm 200k-250k/CPU bao gồm cả keo thì tội gì phải ship tool cho cực. Trừ khi bác tiện thể tự chơi DIY thì ship thôi D:
Thớt kêu làm nhiều mà, mỗi con 200k so với mua cái tool 150k thì cái nào lợi hơn
 
Top