hai1996

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
296
Reaction score
2
Last Updated 02-09-2016 at 08:11
Chap 1+2
https://vozforum.org/showpost.php?p=93499181&postcount=5
Chap3
https://vozforum.org/showpost.php?p=93556917&postcount=12
Chap 4
https://vozforum.org/showpost.php?p=93584021&postcount=15
Chap 5
https://vozforum.org/showpost.php?p=93630725&postcount=20
Chap 6
https://vozforum.org/showpost.php?p=93687329&postcount=27
Chap 7
https://vozforum.org/showpost.php?p=93817421&postcount=38
Chap 8
https://vozforum.org/showpost.php?p=93858369&postcount=42
Chap 9
https://vozforum.org/showpost.php?p=93988129&postcount=49
Chap 10
https://vozforum.org/showpost.php?p=94034721&postcount=53
Chap 11
https://vozforum.org/showpost.php?p=94130225&postcount=57
Chap 12
https://vozforum.org/showpost.php?p=94404973&postcount=69
Chap 13
https://vozforum.org/showpost.php?p=94673929&postcount=81
Chap 14
https://vozforum.org/showpost.php?p=94764341&postcount=87

Chap15
https://vozforum.org/showpost.php?p=94928857&postcount=113
Chap 16
https://vozforum.org/showpost.php?p=94958353&postcount=119
Chap 17
https://vozforum.org/showpost.php?p=95014569&postcount=124
Chap 18
https://vozforum.org/showpost.php?p=95015113&postcount=127
Chap 19
https://vozforum.org/showpost.php?p=95026585&postcount=133
Chap 20
https://vozforum.org/showpost.php?p=95109597&postcount=143
Chap 21
https://vozforum.org/showpost.php?p=95137861&postcount=145
Chap 22
https://vozforum.org/showpost.php?p=95192005&postcount=150
chap 23
https://vozforum.org/showpost.php?p=95229853&postcount=152
Chap 24
https://vozforum.org/showpost.php?p=95280353&postcount=159
Chap 25
https://vozforum.org/showpost.php?p=95311297&postcount=163
Chap 26
https://vozforum.org/showpost.php?p=95363973&postcount=172
Chap 27
https://vozforum.org/showpost.php?p=95395237&postcount=178
Chap 28
https://vozforum.org/showpost.php?p=95463433&postcount=192
Chap 29
https://vozforum.org/showpost.php?p=95490049&postcount=197
Chap 30
https://vozforum.org/showpost.php?p=95541965&postcount=206
Chap 31
https://vozforum.org/showpost.php?p=95562573&postcount=210
Chap 32
https://vozforum.org/showpost.php?p=95586689&postcount=218
Chap 33
https://vozforum.org/showpost.php?p=95636909&postcount=226
Chap 34
https://vozforum.org/showpost.php?p=95688321&postcount=246
Chap 35
https://vozforum.org/showpost.php?p=95731949&postcount=259
Chap 36
https://vozforum.org/showpost.php?p=95771341&postcount=263
Chap 37
https://vozforum.org/showpost.php?p=95825373&postcount=276
Chap cuối
https://vozforum.org/showpost.php?p=95836797&postcount=283

Phần 2: :gach: :gach: :haha: :shot:
Chap 1
https://vozforum.org/showpost.php?p=96077741&postcount=328
Chap 2
https://vozforum.org/showpost.php?p=96168545&postcount=338

Chap 3
https://vozforum.org/showpost.php?p=96383249&postcount=359
Chap 4
https://vozforum.org/showpost.php?p=96419250&postcount=363
Chap 5
https://vozforum.org/showpost.php?p=96618642&postcount=385
Chap cuối
https://vozforum.org/showpost.php?p=96689462&postcount=395
:gach: :shot:
HIỆN TẠI:
Review hiện tại 1:
https://vozforum.org/showpost.php?p=96815929&postcount=423
Review hiện tại 2: xáng ngày 28/7
https://vozforum.org/showpost.php?p=96816965&postcount=432
Review hiện tại 3: ngày 28/7 tiếp
https://vozforum.org/showpost.php?p=96831125&postcount=451
Review hiện tại 4:Ngày 29/7
https://vozforum.org/showpost.php?p=96895113&postcount=483
Review hiện tại 5:
https://vozforum.org/showpost.php?p=97054709&postcount=540
Review hiện tại 6:
https://vozforum.org/showpost.php?p=97145905&postcount=566
Review hiện tại 7
https://vozforum.org/showpost.php?p=97390806&postcount=664
Kết thúc Review hiện tại
https://vozforum.org/showpost.php?p=97603529&postcount=705
:shot: :gach: :shot:
Khi nào quay lại.....khi phương trở về

Chap 1 2
https://vozforum.org/showpost.php?p...81&postcount=5
Chap3
https://vozforum.org/showpost.php?p...7&postcount=12
Chap 4
https://vozforum.org/showpost.php?p...1&postcount=15
Chap 5
https://vozforum.org/showpost.php?p...5&postcount=20
Chap 6
https://vozforum.org/showpost.php?p...9&postcount=27
Chap 7
https://vozforum.org/showpost.php?p...1&postcount=38
Chap 8
https://vozforum.org/showpost.php?p...9&postcount=42
Chap 9
https://vozforum.org/showpost.php?p...9&postcount=49
Chap 10
https://vozforum.org/showpost.php?p...1&postcount=53
Chap 11
https://vozforum.org/showpost.php?p...5&postcount=57
Chap 12
https://vozforum.org/showpost.php?p...3&postcount=69
Chap 13
https://vozforum.org/showpost.php?p...9&postcount=81
Chap 14
https://vozforum.org/showpost.php?p...1&postcount=87

Chap15
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=113
Chap 16
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=119
Chap 17
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=124
Chap 18
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=127
Chap 19
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=133
Chap 20
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=143
Chap 21
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=145
Chap 22
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=150
chap 23
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=152
Chap 24
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=159
Chap 25
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=163
Chap 26
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=172
Chap 27
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=178
Chap 28
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=192
Chap 29
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=197
Chap 30
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=206
Chap 31
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=210
Chap 32
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=218
Chap 33
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=226
Chap 34
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=246
Chap 35
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=259
Chap 36
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=263
Chap 37
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=276
Chap cuối
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=283

Phần 2: :gach: :gach: :haha: :shot:
Chap 1
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=328
Chap 2
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=338

Chap 3
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=359
Chap 4
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=363
Chap 5
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=385
Chap cuối
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=395
:gach: :shot:
HIỆN TẠI:
Review hiện tại 1:
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=423
Review hiện tại 2: xáng ngày 28/7
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=432
Review hiện tại 3: ngày 28/7 tiếp
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=451
Review hiện tại 4:Ngày 29/7
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=483
Review hiện tại 5:
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=540
Review hiện tại 6:
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=566
Review hiện tại 7
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=664
Kết thúc Review hiện tại
https://vozforum.org/showpost.php?p...&postcount=705
:shot: :gach: :shot:
Khi nào quay lại.....khi phương trở về
 

V.A.P

New Member
Joined
Oct 9, 2017
Messages
461
Reaction score
2
Thím có vẻ ko phân biệt đc Tr vs Ch và S vs X nhỉ :D
 

hai1996

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
296
Reaction score
2
Chap1
câu truyện tôi sắp viết là, về cuộc đời tôi,về một chuyện tình buồn nhưng lại đẹp,tôi chỉ mong các bạn đừg lùng info của những nhân vật trong truyện,những dòng chữ tôi sắp viết :haha:là lúc tôi đang học cấp 3,lớp 11a7...
Tôi tên hải,,cao 1m65,gia đình nhà tôi cũng đủ dư giả,ấm no hạnh phúc,tôi có một chị gái tên huyền, hơn tôi 1 tuổi đang học lớp 12 cùng trườg với tôi, bố mẹ tôi đều đi làm xa,mỗi tháng gửi 5triệu về cho chị em tôi chi tiêu sinh hoạt.
buổi xáng nào cũng như vậy,tôi đèo chị tôi trên con xe wave đi học.
-hải ơi_chị tôi ngồi sau xe nói.
-dạ :haha:
-dừg lại mua cho chị cái kẹo mút.
-lớn rồi vẫn kẹo mút.
-mua đi,chiều về chị nấu mấy món ngon cho.
chị tôi tuy lớn rồi,nhưng tính cách vẫn hồn nhiên lắm,và đặc biết rất thích ăn kẹo mút,ở phòng lúc nào cũng phải 2-3 bịch kẹo.
-nè,đang đi bảo dừg mua kẹo mút,ở nhà còn nhiều thế mà vẫn mua à_tôi đưa 5 cây kẹo cho chị.
-hihi chị quên không mang,ăn không.
-không :haha:
tới cổng trườg tôi dừg lại cho bà chị vào trườg,còn tôi thì đi gửi xe máy ở quán nước gần trườg,
Vào lớp thì bọn nó đến đông đủ hết rồi,tôi luôn là người đến cuối cùng của lớp.
-muộn thế mày_thằg bạn thân tên dũng nói.
-mày đến sớm thì có :shot:
-xuống căn-tin đi.
-ừ.
2thằng khoác vai nhau xuống căn-tin ngồi uống nước,ngày nào tôi cũng được uống nước free cả,hôm nó bao,hôm nó không bao thì lẻn chạy lên lớp trước để nó lại chả tiền,tuy cũng bị nó rằn vặt mấy lần về khoản đó,nhưng là bạn thân nó cũng chỉ nói vậy thôi,chứ thật ra nó chả tiếc tiền gì cả.
-hôm nay mày bao,bố cấm mày chạy lên lớp trước,thằg bẩn tính_nó nói.
-ừ,để xem.
-mà chuyện mày với em phương sao rồi.
:gach:phương là người tôi thích,em học lớp 11a1 cách lớp tôi tận 6 lớp,tôi với em gặp nhau tại một hôm tôi xang bên lớp em lấy sổ đầu bài cho cô giáo kí,và tôi phải lòng em từ đó,từ hôm đó đến bây giờ cũng được 1 tuần rồi mà tôi vẫn chưa có sđt em,tôi vẫn không biết gì ngoài cái tên Phương.
-chả có gì tiến chiển_tôi chán nản nói.
-mày kém quá,gặp tao thì 1 hôm thôi.
-giỏi chú tán em ý đi,to mồm.
-tao không muốn cướp vợ mày.
-ừ,to mồm,thôi tao lên lớp đây_ tôi chạy luôn lên lớp,tôi vẫn còn ghe thấy tiếng gọi ý ới của thằng dũng là “tiền mày,thằg chó”
đi qua hành lang a1,ngó vào thì thấy em phương đang chăm chú đọc sách,tôi ngẩn người trước vẻ đẹp của em,hình như em cận thị hay sao mà đeo kính,hay là đeo kính để đẹp thôi,nhưng dù gì cũng phải nói là em rất đẹp, tóc xõa ra,để mái chéo che phủ vào kính bên mắt trái em,có một giọng nói của thằng a1 nào đó,làm tôi phải hoàn hồn lại.
-thằg a7 kia đứng lớp tao làm gì mày.
-ừ giờ tôi đi.
-đại trà mà giám xang lớp chọn,bẩn lớp bọn bố.
Trườg tôi thì lũ lớp chọn nó khinh những ai học bên đại trà lắm(tùy người),bọn nó tưởg chỉ lớp chọn mới có học sinh giỏi,còn đại trà toàn học sinh dốt hay sao.
lúc đó tôi điên tiết lắm,nhưng tôi không thích đánh nhau,tôi ghét đánh nhau,nhưng khi ai đó động vào người thân hay bạn bè của tôi thì dù ghét đánh nhau tới mấy tôi cũng phải làm những việc của những người làm đàn ông,là bảo vệ bạn bè.
vừa lúc đó thì thằng dũng chạy từ phía sau lại bóp cổ tôi,thằg này cực nóng tính luôn vs nó cũng sống vì anh em,nếu bọn kia mà xúc phạm đại trà trước mặt thằg này thì kiểu gì cũng có đánh nhau.
-không chịu trả tiền mà gọi dõ lắm,làm tao mất toi 50k_nó vừa nói vừa bóp cổ tôi.
-lại chui ra thêm 1 thằg đại trà nè anh em.
-đập chết 2thằg ý đi_bọn a1 ở trong lớp nói ra.
-bọn mày nói gì_thằg dũng định xông vào hẳn lớp nó.
-thôi mày,về lớp kệ bọn nó_tôi ngăn nó lại.
-mày bỏ ra để tao vào.
-giỏi vào đây,to mồm gì_thằg nào bên a1 nói.
-thôi về mày_tôi lôi nó, trên đườg nó giằng co để thoát khỏi tay tôi,để ăn đủ với lũ a1 khinh người kia,lôi được nó về lớp,thì tôi bỏ tay nó ra.
-sao mày lôi tao,để tao lại tẩn cho bọn nó trận cho hết láo_nó ngân cổ lên nói.
-việc gì cũng phải bình tĩnh,việc gì phải đánh nhau với bọn nó làm gì.
-nhưng bọn nó láo.
-thôi về chỗ đi,kệ bọn nó.
Một lúc sau thì cô giáo vào lớp,lại là cái màn kiểm tra bài cũ,tôi thì chúa ghét màn này vì tôi học dốt mà,từ năm lớp 1-10, tôi chưa được cái giấy khen học sinh giỏi bao giờ cả, có ít năm mới được tiên tiến còn đâu toàn trung bình, mà cũng không hiểu sao tôi học dốt vậy mà cũng đõ được vào c3 nữa, ở lớp chắc tôi là đứa học dốt nhất..
những lần cô giáo kiểm tra bài cũ thì lớp tôi ai cũng im thin thít,bình thường nó chuyện ghê lắm,cứ đến màn này thì ai cũng im,cúi ngầm mặt xuống bàn,có đứa chăm học thì còn không sợ chứ mấy thằg dốt như tôi thì hi sinh.
-em dũng lên bảng.
-chết rồi_thằg dũng nói.
-ngon mày,lại được trứng ngỗng về luộc.
mà cũng lạ thật đó,mỗi lần thằng nào lên bảng rồi về chỗ cô giáo đều nói câu “kiểm tra tiếp 1 bạn nữa” cứ tiếp một bạn nữa thì cũng được 10 thằng,tất nhiên tôi cũng trong số đó và cũng chung số phận là được điểm 0.
-tôi biết ngay lớp chả ai học bài_cô giáo nói.
-sao cô biết lớp không ai học bài mà con kiểm tra làm gì,phí cả thời gian_thằg mạnh nói.
-anh còn nói hả.
Kết thúc 5 tiết học,tôi lại đứng ở cổng trườg đợi chị tôi rồi về, ở nhà vì có 2 chị em nên đi học về mới nấu được cơm,nên phải đợi rất lâu toàn 12h30-1h mới ăn được, không đủ thời gian ngủ trưa nữa
:gach: :haha:
chap2:

Ở nhà tôi cũng chả có việc gì làm,chỉ có cái việc là ngồi cày game,tôi là đứa nghiện game đích thực,có thể ngồi chơi từ chiều cho đến tối,từ tối cho đến nửa đêm,đang chơi thì chị huyền vào phòng tôi nói.

-hông chơi nữa.
-có việc gì làm đâu.
-xuốt ngày chơi,tôi méc mẹ bây giờ.
-xuốt ngày mẹ mẹ.
-hông được chơi nữa,chơi lắm hại người.
-tí nữa 15p nữa.
-không là không.

Tiếng điện thoại của tôi vang lên,là thằg dũng gọi.

-alo_tôi nói.
-đi, chơi khôg mày.
-ở đâu,đang ở nhà cày game.
-treo đi,đi chơi với tao.
-tới nhà tao,đón tao đi.
-đợi tí tao qua liền.

đứng dậy đuổi chị huyền ra khỏi phòng để thay đồ,thay đồ xog xuống dưới nhà đợi thằg dũng,đợi một lúc thì nó tới.

-chơi ở đâu_tôi nói.

-uống cafê đi.

-đi.

nó trở tôi tới một quán cafe gì đó, bước vào trong,em phục vụ bước ra, phục vụ ở quán này toàn gái đẹp

-2 anh dùg gì ạ_nó đưa bọn tôi menu.

-cho em ly nước cam_tôi rất thích uống nước cam.

-cho em ly cafe sữa nha chị.

-2anh đợi em chút.

-pv ở đây xinh nha mày_thằg dũng nói.

-ừ.

quán rất đẹp,mọi thứ đều được trang trí chỉ với 2 màu đó là hồng vs xanh dương,những dòg nhạc nhẹ nhàng du dương làm tôi cảm thấy một sự bình yên.

-phương kìa-tiếng thằg dũng nói làm tôi trở về với thực tại.

-đâu.

-bàn kia kìa_nó chỉ về phía cuối quán.

Tôi nhìn theo ngón tay nó chỉ,đúng là em phương thật,em thật sự rất đẹp,êm mặc quần jean áo sơ mi,đeo mắt kính,tóc xõa dài, vẫn như lúc xáng, em chú tầm vào quyển sách,mà không chú ý gì tới xung quanh cả.

Tôi rất muốn lại bàn em,ngồi nói chuyện và uống nước cùg em,nhưng tôi ngại ,rất ngại,phải làm sao mới làm quen được với em đây.

-cơ hội đấy lại làm quen đi mày.

-tao ngại lắm.

-ngại thì ở nhà.

năm đó có xu hướng là mặc quần rách,giới trẻ ra đườg ai cũng rách gối đứa nào chơi xang thì tơi tả hơn,em phương không như vậy, em mặc đồ rất kín đáo,không có chỗ nào rách cả.

-thích ra mà làm quen.

-thôi tao ngại .

-thế thì về.

-tí nữa đã.

-về,nhà tao có việc rồi.

về nhà trong sự tiếc nuối của tôi và sự hớn hở của thằg bạn,mà về cũng tốt vì ở nhà cũng đang có người chờ tôi.

có lần tôi mải chơi tới 9h đêm,tưởg ở nhà chị tôi đã ngủ rồi,nhưng không chị tôi vẫn ngồi ở ghế đợi tôi,đến lúc tôi về chị tôi mới vào phòng ngủ,lúc đó cảm thấy mình là một người nhẫn tâm,đi chơi mà còn không biết về sớm,để chị tôi lo lắng đến nỗi không ngủ được,từ ngày hôm đó tôi đã rút kinh nghiệm là đi chơi phải về sớm,không muốn chị tôi phải lo lắng cho tôi nữa.

thằng bạn lai tôi về,thì nó cũng về luôn, vào trong nhà thì thấy chị tôi đang lúi húi vặt rau ở bếp,chán lấm tấm mồ hôi,thấy vậy tôi càng thương chị tôi hơn.

-về rồi hả_chị tôi nói.

-dạ để em phụ cho.

tôi ngồi vặt rau muống cho chị tôi nấu những món khác,nấu nước xong dọn ra bàn ăn,tuy thức ăn cũng chả có gì,ngoài bát thịt kho và rau muống luộc,nhưng với tôi thế là quá đủ rồi.

Tuy bàn ăn thiếu đi bố mẹ,tôi thì chỉ cảm thấy hơi tủi thân tí,còn chị tôi tuy bên ngoài vẫn hồn nhiên cười xuốt ngày,nhưng trong thâm tâm tôi biết chị tôi buồn lắm,chỉ là chị tôi không muốn tôi biết thôi.

Ăn cơm xong,tôi phụ giúp chị tôi bưng chén bát cho chị rửa,rồi lên phòng lại cày game cho tới khuya.......

Xáng thức dậy,VSCN,xuống ăn cơm rồi 2 chị em lại đèo nhau đi học,rắt xe ra cổng tôi nói.

-mang kẹo không đấy.

-có.

-ừ thế thì đi.

đến trườg tôi đi gửi xe còn chị tôi lên lớp trước,à mà hồi đó đang hót cái bài gangnam stlye gì đó, lớp tôi thì thằg nào cũng ỘP ỘP ghe rức cả đầu,vào lớp đập vài thằg dũng thì nó nói.

-ỘP ỘP.

-ộp mẹ mày,như lũ bệnh.

-gì gọi có gì hót.

-hót cứt ở nhà vệ sinh đấy ra mà hót.

-có gì nói luôn.

-chả có gì tại mày cứ ỘP ỘP làm bố ghứa tai.

Tôi về chỗ lấy điện thoại C5 ra cày game,rồi chả biết tại sao lũ bạn thằg nào cũng mặt hầm hầm rồi bước ra khỏi lớp,tôi chả hiểu bọn này có gì mà tức giận thế nhỉ, thôi mặc kệ cày game tiếp.

Rồi một lúc sau thấy bà uyên chạy vô,mặt ngó ngó quanh lớp,rồi chạy lại chỗ tôi nói,hôm nay bọn này lạ thế nhỉ:

-hải mấy ông nam lớp mình đang ngây sự với a1 kìa.

-cái gì?

Ghe uyên nói xong,tôi chạy luôn ra khỏi lớp,chạy luôn xang a1, xang thì thấy cảnh tượng mấy đứa con gái a1 đang ngăn mấy thằg lớp tôi vs lũ a1 không cho đánh nhau,thấy vậy tôi chạy lại chỗ thằg dũng quát:

-về,rảnh mà xuống đây ngây sự với bọn nó à.

-thằg hải,nó chửi anh em mình thế,mà mày nói về à_thằg công nói.

-thôi về đi,kệ bọn nó.

không phải là tôi sợ tụi nó,nhưng việc nhỏ như vậy đâu cần phải đổ máu gì cả,về lớp thì từg thằg chửi tôi,tôi xem lớp tôi như một điểm tựa của mình vậy,bọn nó ai cũng sống vì bạn bè hết,tuy tôi không chơi thân với bọn nó như thằg dũng, nhưng tôi mà bị đánh,thì tôi chắc bọn nó sẽ trả thù giúp tôi.

Trong giờ học chả có gì đặc sắc,nên tôi tua luôn đến về nhé, về nhà ăn cơm xong xuôi thì tôi đi ngủ,ngủ tới 3h tôi rắt xe máy đi lượn phố.

Ngắm nhìn con phố mà 16 năm qua đã sống ở đây,càg ngày càng đẹp,những ngôi nhà từ thấp bé giờ đã to lớn,những cây từ thấp tí giờ đã trở thành những cây to vươn,chải dài khắp vỉa hè.

Trời tự dưng có những hạt mưa,từ nhỏ rồi thành nặng hạt, tôi tính phóng xe về tắm mưa luôn, nhưng đột nhiên tôi nhìn thấy một người con gái rất quen thuộc,đang đứng trú mưa ở cổng của một ngôi nhà nào đó,đó là phương,áo phương ướt hết,trên tay vẫn ôm lấy quyển sách nào đó,thỉnh thoảg thấy em lấy tay tháo kính ra lau,rồi lại đeo, thấy cơ hội đã tới,tôi tạt xe vô đấy trú mưa.

Tôi với em rất hay gặp nhau,hay đấy là duyên trời,ông trời xe duyên cho tôi với em gặp nhau,hôm qua thì quán cafe,hôm nay thì tại cổng của một nhà nào đó.

2đứa đứng đấy mà tôi chả biết nói gì,tính nói thì lại sợ em không trả lời,suy nghĩ một lúc tôi cũng mở miệng ra nói:

-trú mưa hả_câu nói ngu nhất trong ngày hôm đó của tôi.

-ừ.

Lúc đó tôi lại cứng mồm,cố mở thêm vài câu nữa nhưng không được,lúc đó tôi chỉ ước,ước cơn mưa kéo dài lâu hơn,để tôi được đứng cạnh em lâu hơn, nhưng ước mơ chả thành hiện thực, cơn mưa tạnh sau 10p mà tôi ước, thấy tạnh mưa em phương bước đi,tôi nói:

-nhà ở đâu lên xe mình chở về,cả tí mưa to đấy.

-cảm ơn,nhưng tôi tự về được rồi.

ừ thì cũng đúng tôi với em còn chưa thành bạn,mà chưa nói chuyện được mấy, mà tôi đòi trở về thì em từ chối là đúng rồi.

Tôi phóng xe về nhà,về nhà thì thấy chị tôi ngồi ở ghế,thấy tôi chị chạy ra mở cửa và nói:

-lên thay đồ đi cả ốm.

-dạ.

Tôi lên tắm,tắm xong xuống ăn cơm rồi lên phòng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.

tuy tôi mới gặp phương được hơn tuần nhưng tôi đã cảm thấy tôi yêu em rồi,yêu nhiều lắm,yêu tới lúc ngày nào cũng phải suy nghĩ về em,phải làm sao mới làm quen được với em,phải làm sao để em yêu tôi,phải làm sao,làm sao, mải suy nghĩ tôi ngủ lúc nào không hay
 

bicoji_itv

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
65
Reaction score
0
văn bác hơi cứng với sai chính tả. viết hài hài tí đọc mới dễ tiêu hóa.
 

hai1996

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
296
Reaction score
2
bicoji_itv said:
văn bác hơi cứng với sai chính tả.
viết hài hài tí đọc mới dễ tiêu hóa.
Xin lỗi thím tôi viết xong đăng luôn,khôg kiểm tra lại,bây giờ viết xẽ kiểm tra lại, muốn viết hài lắm, nhưng cuộc đời tôi không hài,nên khôg viết hài được
 

bicoji_itv

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
65
Reaction score
0
hai1996 said:
Xin lỗi thím tôi viết xong đăng luôn,khôg kiểm tra lại,bây giờ viết xẽ kiểm tra lại, muốn viết hài lắm, nhưng cuộc đời tôi không hài,nên khôg viết hài được
tùy vào cách hành văn của từng người.
em góp ý thế thôi. chứ có cái đọc là tốt rồi
 
Top