minhhan

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
30
Reaction score
0
My YouTube ID: minhhan

1.Rex nguyên bản

Câu trả lời: Cam kết về bộ nhớ

2.Rex với nón lá

Câu trả lời: Phong cách Việt Nam

3.Rex với nón quý tộc

Câu trả lời: Hợp thời trang và có phong cách

4.Rex với tai nghe

Câu trả lời: Trẻ trung và sáng tạo
 

thuan134

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
15
Reaction score
0
Youtube ID: thuan134
1. Rex nguyên bản
Cam kết về bộ nhớ
2. Rex với nón lá
Phong cách Việt Nam
3. Rex với nón quý tộc
tham vọng
4. Rex với tai nghe:
Trẻ trung và sáng tạo
 
Joined
Sep 28, 2017
Messages
23
Reaction score
0
Youtube ID : mrlonelymms251. Rex nguyên bản ~> Cam kết về bộ nhớ
2. Rex với nón lá ~> Phong cách Việt Nam
3. Rex với nón quý tộc ~> Tham vọng
4. Rex với tai nghe ~> Trẻ trung và sáng tạo
 

dyoukyou

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
21
Reaction score
0
ID Youtube:

1. Rex nguyên bản - Cam kết về bộ nhớ

2. Rex với nón lá - Phong Cách Việt Nam

3. Rex với nón quý tộc - Hợp thời trang và có phong cách

4. Rex với tai nghe - Trẻ trung và sáng tạo
 

micasa

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
38
Reaction score
0
Youtube ID: makemone2011

1. Rex nguyên bản => Cam kết về bộ nhớ

2. Rex với nón lá => Thân thiện

3. Rex với nón quý tộc => Hợp thời trang và có phong cách

4. Rex với tai nghe => Trẻ trung và sáng tạo
 

thuan134

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
15
Reaction score
0
Youtube ID: thuan134
1. Rex nguyên bản
Cam kết về bộ nhớ
2. Rex với nón lá
Phong cách Việt Nam
3. Rex với nón quý tộc
tham vọng
4. Rex với tai nghe:
Trẻ trung và sáng tạo
 

micasa

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
38
Reaction score
0
Youtube ID: makemone2011

1. Rex nguyên bản => Cam kết về bộ nhớ

2. Rex với nón lá => Thân thiện

3. Rex với nón quý tộc => Hợp thời trang và có phong cách

4. Rex với tai nghe => Trẻ trung và sáng tạo
 

chuong78Return

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
3
Reaction score
0
Youtube ID: PO1468
1. rex nguyên bản : Tham vọng

2. rex nón lá :phong cách Việt Nam

3. rex nón quý tộc : Hợp thời trang và có phong cách

4. rex tai nghe : Trẻ trung và sáng tạo
 

blacktm

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
34
Reaction score
0
Youtube ID: Datberry230690
1.Rex nguyên bản :Tin cậy

2. Rex với nón lá: Phong cách Việt Nam

3.Rex với nón quý tộc: Tham vọng

4. Rex với tai nghe: Năng động và sáng tạo
 
Top