pitroy

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
1,303
Reaction score
0
YoutubeID: logop8x

Trả lời câu hỏi:
1. Rex nguyên bản => Cam kết về bộ nhớ
2. Rex với nón lá => Phong cách Việt Nam
3. Rex với nón quý tộc => Tham vọng
4. Rex với tai nghe => Trẻ trung và sáng tạo
 

tct106

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
2
Reaction score
0
Youtube ID: hackervn1902

1. Rex nguyên bản (hình ảnh)

Câu trả lời: Thân thiện

2. Rex với nón lá (hình ảnh)

Câu trả lời: Phong cách Việt Nam

3. Rex với nón quý tộc (hình ảnh)

Câu trả lời: Hợp thời trang và có phong cách

4. Rex với tai nghe (hình ảnh)

Câu trả lời: Trẻ trung và sáng tạo
 

quan_tt_3110

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
7
Reaction score
0
Youtube ID: quannmtt3110

1. Rex nguyên bản (hình ảnh)

Câu trả lời: Thân thiện

2. Rex với nón lá (hình ảnh)

Câu trả lời: Phong cách Việt Nam

3. Rex với nón quý tộc (hình ảnh)

Câu trả lời: Hợp thời trang và có phong cách

4. Rex với tai nghe (hình ảnh)

Câu trả lời: Trẻ trung và sáng tạo
 

emperor666

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
1
Reaction score
0
id youtube: emperor666vn

1. Rex nguyên bản => Cam kết về bộ nhớ

2. Rex với nón lá => Thân thiện

3. Rex với nón quý tộc => Hợp thời trang và có phong cách

4. Rex với tai nghe => Trẻ trung và sáng tạo
 

clone139

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
24
Reaction score
0
Youtube ID: m1wru139
1. Rex nguyên bản
Cam kết về bộ nhớ
2. Rex với nón lá
Phong cách Việt Nam
3. Rex với nón quý tộc
Hợp thời trang và có phong cách
4. Rex với tai nghe:
Trẻ trung và sáng tạo
 

nguyenvandat

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
160
Reaction score
0
Youtube ID: nguyenvandat


Trả lời:

1. Rex nguyên bản: Cam kết về bộ nhớ
2. Rex với nón lá: Phong cách Việt Nam
3. Rex với nón quý tộc: Tham vọng
4. Rex với tai nghe: Trẻ trung và sáng tạo
__________________
 

hellfire_dead

New Member
Joined
Sep 29, 2017
Messages
22
Reaction score
0
Youtube ID: ktdk53


1. Rex nguyên bản => Cam kết về bộ nhớ

2. Rex với nón lá => Phong cách Việt Nam

3. Rex với nón quý tộc => Tham vọng

4. Rex với tai nghe => Trẻ trung và sáng tạo
 

robberviet

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
406
Reaction score
0
ID Youtube:robberviet
1. Rex nguyên bản :Cam kết về bộ nhớ
2. Rex với nón lá :phong Cách Việt Nam
3. Rex với nón quý tộc :Hợp thời trang và có phong cách
4. Rex với tai nghe :Trẻ trung và sáng tạo
 

[Anh] Đại Gia

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
14
Reaction score
0
My ID YOUTUBE : leuvitvhc
1. Rex nguyên bản (hình ảnh)

Câu trả lời: Cam kết về bộ nhớ

2. Rex với nón lá (hình ảnh)

Câu trả lời: Thân thiện

3. Rex với nón quý tộc (hình ảnh)

Câu trả lời: Tin cậy

4. Rex với tai nghe (hình ảnh)

Câu trả lời: Trẻ trung và sáng tạo
 

cakiem0201

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
69
Reaction score
0
Youtube ID: cakiem0201


Cam kết về bộ nhớ


Phong cách Việt Nam


Hợp thời trang và có phong cách


Trẻ trung và sáng tạo
 
Top