robberviet

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
406
Reaction score
0
ID Youtube:robberviet
1. Rex nguyên bản :Cam kết về bộ nhớ
2. Rex với nón lá :phong Cách Việt Nam
3. Rex với nón quý tộc :Hợp thời trang và có phong cách
4. Rex với tai nghe :Trẻ trung và sáng tạo
 

MrQuay

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
18
Reaction score
0
utube : thaison2809
1. Rex nguyên bản => Tin cậy

2. Rex với nón lá =>Thân thiện

3. Rex với nón quý tộc => Hợp thời trang và có phong cách

4. Rex với tai nghe => Trẻ trung và sáng tạo
trả lời khác xíu để cơ hội trúng cao :adore:
 
Joined
Sep 28, 2017
Messages
23
Reaction score
0
Youtube ID : mrlonelymms251. Rex nguyên bản ~> Cam kết về bộ nhớ
2. Rex với nón lá ~> Phong cách Việt Nam
3. Rex với nón quý tộc ~> Tham vọng
4. Rex với tai nghe ~> Trẻ trung và sáng tạo
 

thuan134

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
15
Reaction score
0
Youtube ID: thuan134
1. Rex nguyên bản
Cam kết về bộ nhớ
2. Rex với nón lá
Phong cách Việt Nam
3. Rex với nón quý tộc
tham vọng
4. Rex với tai nghe:
Trẻ trung và sáng tạo
 

robberviet

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
406
Reaction score
0
ID Youtube:robberviet
1. Rex nguyên bản :Cam kết về bộ nhớ
2. Rex với nón lá :phong Cách Việt Nam
3. Rex với nón quý tộc :Hợp thời trang và có phong cách
4. Rex với tai nghe :Trẻ trung và sáng tạo
 

nguyenvandat

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
160
Reaction score
0
Youtube ID: nguyenvandat


Trả lời:

1. Rex nguyên bản: Cam kết về bộ nhớ
2. Rex với nón lá: Phong cách Việt Nam
3. Rex với nón quý tộc: Tham vọng
4. Rex với tai nghe: Trẻ trung và sáng tạo
 

MrQuay

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
18
Reaction score
0
1. Rex nguyên bản => Tin cậy

2. Rex với nón lá =>Thân thiện

3. Rex với nón quý tộc => Tham vọng

4. Rex với tai nghe => Trẻ trung và sáng tạo
:adore:
 

micasa

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
38
Reaction score
0
Youtube ID: makemone2011

1. Rex nguyên bản => Cam kết về bộ nhớ

2. Rex với nón lá => Thân thiện

3. Rex với nón quý tộc => Hợp thời trang và có phong cách

4. Rex với tai nghe => Trẻ trung và sáng tạo
 

minhhan

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
30
Reaction score
0
My YouTube ID: minhhan
1.Rex nguyên bản
Câu trả lời: Cam kết về bộ nhớ
2.Rex với nón lá
Câu trả lời: Phong cách Việt Nam
3.Rex với nón quý tộc
Câu trả lời: Hợp thời trang và có phong cách
4.Rex với tai nghe
Câu trả lời: Trẻ trung và sáng tạo
 
Top