Được nói 1 câu trên Vtv1 trực tiếp cho cả nước. Các bác nói gì?

Top