HN/TQ [Dọn nhà] Tản Deepcool, Chuột DareU, Nguồn Seasonic

KEnZyN'

New Member
Joined
Sep 30, 2017
Messages
493
Reaction score
0
Last Updated 25-10-2018 at 21:21
Như tiêu đề, em dọn nhà ra mấy thứ không dùng đến, các bác xem có gì xúc được thì ủng hộ em với ạ :beauty:
Link shopee từng món cho các bác ở xa tiện đặt ship :beauty::beauty:


̶S̶̶e̶̶a̶̶s̶̶o̶̶n̶̶i̶̶c̶ ̶S̶̶1̶̶2̶̶I̶̶I̶̶ 4̶̶3̶̶0̶̶W̶ ̶B̶̶r̶̶o̶̶n̶̶z̶̶e̶


Chuột DareU EM905 (dùng dưới 1 tháng, còn fullbox, mất giấy bảo hành coi như hết)


̶K̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶ả̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ệ̶̶t̶ ̶N̶̶o̶̶c̶̶t̶̶u̶̶a̶ ̶N̶̶T̶̶-H̶̶1̶ ̶1̶̶g̶


̶T̶̶ả̶̶n̶ ̶D̶̶e̶̶e̶̶p̶̶c̶̶o̶̶o̶̶l̶ ̶I̶̶c̶̶e̶ ̶E̶̶d̶̶g̶̶e̶ ̶M̶̶i̶̶n̶̶i̶ ̶v̶̶2̶ ̶(̶̶f̶̶u̶̶l̶̶l̶̶b̶̶o̶̶x̶ ̶h̶̶b̶̶h̶)


bác nào đặt hàng qua shopee, sau khi nhận hàng các bác kiểm tra cẩn thận rồi xác nhận "đã nhận hàng" với vote * cho em nhé. Em cảm ơn các bác nhiều

:beauty::beauty:

Last Updated 24-10-2018 at 21:21
Như tiêu đề, em dọn nhà ra mấy thứ không dùng đến, các bác xem có gì xúc được thì ủng hộ em với ạ :beauty:
Link shopee từng món cho các bác ở xa tiện đặt ship :beauty::beauty:


̶S̶̶e̶̶a̶̶s̶̶o̶̶n̶̶i̶̶c̶ ̶S̶̶1̶̶2̶̶I̶̶I̶̶ 4̶̶3̶̶0̶̶W̶ ̶B̶̶r̶̶o̶̶n̶̶z̶̶e̶


Chuột DareU EM905 (dùng dưới 1 tháng, còn fullbox, mất giấy bảo hành coi như hết)


̶K̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶ả̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ệ̶̶t̶ ̶N̶̶o̶̶c̶̶t̶̶u̶̶a̶ ̶N̶̶T̶̶-H̶̶1̶ ̶1̶̶g̶


̶T̶̶ả̶̶n̶ ̶D̶̶e̶̶e̶̶p̶̶c̶̶o̶̶o̶̶l̶ ̶I̶̶c̶̶e̶ ̶E̶̶d̶̶g̶̶e̶ ̶M̶̶i̶̶n̶̶i̶ ̶v̶̶2̶ ̶(̶̶f̶̶u̶̶l̶̶l̶̶b̶̶o̶̶x̶ ̶h̶̶b̶̶h̶)


bác nào đặt hàng qua shopee, sau khi nhận hàng các bác kiểm tra cẩn thận rồi xác nhận "đã nhận hàng" với vote * cho em nhé. Em cảm ơn các bác nhiều

:beauty::beauty:

Last Updated 25-10-2018 at 21:21
Như tiêu đề, em dọn nhà ra mấy thứ không dùng đến, các bác xem có gì xúc được thì ủng hộ em với ạ :beauty:
Link shopee từng món cho các bác ở xa tiện đặt ship :beauty::beauty:


̶S̶̶e̶̶a̶̶s̶̶o̶̶n̶̶i̶̶c̶ ̶S̶̶1̶̶2̶̶I̶̶I̶̶ 4̶̶3̶̶0̶̶W̶ ̶B̶̶r̶̶o̶̶n̶̶z̶̶e̶


Chuột DareU EM905 (dùng dưới 1 tháng, còn fullbox, mất giấy bảo hành coi như hết)


̶K̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶ả̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ệ̶̶t̶ ̶N̶̶o̶̶c̶̶t̶̶u̶̶a̶ ̶N̶̶T̶̶-H̶̶1̶ ̶1̶̶g̶


̶T̶̶ả̶̶n̶ ̶D̶̶e̶̶e̶̶p̶̶c̶̶o̶̶o̶̶l̶ ̶I̶̶c̶̶e̶ ̶E̶̶d̶̶g̶̶e̶ ̶M̶̶i̶̶n̶̶i̶ ̶v̶̶2̶ ̶(̶̶f̶̶u̶̶l̶̶l̶̶b̶̶o̶̶x̶ ̶h̶̶b̶̶h̶)


bác nào đặt hàng qua shopee, sau khi nhận hàng các bác kiểm tra cẩn thận rồi xác nhận "đã nhận hàng" với vote * cho em nhé. Em cảm ơn các bác nhiều

:beauty::beauty:

Last Updated 25-10-2018 at 12:03
Như tiêu đề, em dọn nhà ra mấy thứ không dùng đến, các bác xem có gì xúc được thì ủng hộ em với ạ :beauty:
Link shopee từng món cho các bác ở xa tiện đặt ship :beauty::beauty:


Seasonic S12II-430W Bronze (hbh) (đã nhận gạch đến 3h chiều 25/10)


Chuột DareU EM905 (dùng dưới 1 tháng, còn fullbox, mất giấy bảo hành coi như hết)


̶K̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶ả̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ệ̶̶t̶ ̶N̶̶o̶̶c̶̶t̶̶u̶̶a̶ ̶N̶̶T̶̶-H̶̶1̶ ̶1̶̶g̶


̶T̶̶ả̶̶n̶ ̶D̶̶e̶̶e̶̶p̶̶c̶̶o̶̶o̶̶l̶ ̶I̶̶c̶̶e̶ ̶E̶̶d̶̶g̶̶e̶ ̶M̶̶i̶̶n̶̶i̶ ̶v̶̶2̶ ̶(̶̶f̶̶u̶̶l̶̶l̶̶b̶̶o̶̶x̶ ̶h̶̶b̶̶h̶)


bác nào đặt hàng qua shopee, sau khi nhận hàng các bác kiểm tra cẩn thận rồi xác nhận "đã nhận hàng" với vote * cho em nhé. Em cảm ơn các bác nhiều

:beauty::beauty:

Last Updated 18-10-2018 at 20:52
Như tiêu đề, em dọn nhà ra mấy thứ không dùng đến, các bác xem có gì xúc được thì ủng hộ em với ạ :beauty:
Link shopee từng món cho các bác ở xa tiện đặt ship :beauty::beauty:


Seasonic S12II-430W Bronze (hbh)


Chuột DareU EM905 (dùng dưới 1 tháng, còn fullbox, mất giấy bảo hành coi như hết)


̶K̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶ả̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ệ̶̶t̶ ̶N̶̶o̶̶c̶̶t̶̶u̶̶a̶ ̶N̶̶T̶̶-H̶̶1̶ ̶1̶̶g̶


̶T̶̶ả̶̶n̶ ̶D̶̶e̶̶e̶̶p̶̶c̶̶o̶̶o̶̶l̶ ̶I̶̶c̶̶e̶ ̶E̶̶d̶̶g̶̶e̶ ̶M̶̶i̶̶n̶̶i̶ ̶v̶̶2̶ ̶(̶̶f̶̶u̶̶l̶̶l̶̶b̶̶o̶̶x̶ ̶h̶̶b̶̶h̶)


bác nào đặt hàng qua shopee, sau khi nhận hàng các bác kiểm tra cẩn thận rồi xác nhận "đã nhận hàng" với vote * cho em nhé. Em cảm ơn các bác nhiều

:beauty::beauty:

Như tiêu đề, em dọn nhà ra mấy thứ không dùng đến, các bác xem có gì xúc được thì ủng hộ em với ạ :beauty:
Link shopee từng món cho các bác ở xa tiện đặt ship :beauty::beauty:


Seasonic S12II-430W Bronze (hbh)


Chuột DareU EM905 (dùng dưới 1 tháng, còn fullbox, mất giấy bảo hành coi như hết)


̶K̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶ả̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ệ̶̶t̶ ̶N̶̶o̶̶c̶̶t̶̶u̶̶a̶ ̶N̶̶T̶̶-H̶̶1̶ ̶1̶̶g̶


̶T̶̶ả̶̶n̶ ̶D̶̶e̶̶e̶̶p̶̶c̶̶o̶̶o̶̶l̶ ̶I̶̶c̶̶e̶ ̶E̶̶d̶̶g̶̶e̶ ̶M̶̶i̶̶n̶̶i̶ ̶v̶̶2̶ ̶(̶̶f̶̶u̶̶l̶̶l̶̶b̶̶o̶̶x̶ ̶h̶̶b̶̶h̶)


bác nào đặt hàng qua shopee, sau khi nhận hàng các bác kiểm tra cẩn thận rồi xác nhận "đã nhận hàng" với vote * cho em nhé. Em cảm ơn các bác nhiều

:beauty::beauty:
 
Top