Điều kiện gì để biến TK Junior thành TK Senior đây các Vozer

NgayCuoiNam2013

New Member
Joined
Sep 28, 2017
Messages
4,372
Reaction score
0
99 -> 100 post
khẳng định đây là reply chân thật nhật trong suốt thời gian từ lúc tham gia forums đến giờ .
các vấn đề là hỏi làm mod, làm admin, hỏi senio, junior, hỏi avata to =))
 
Top