Cuộc sống có vẻ càng ngày càng tệ đi thì phải.

told115

New Member
Joined
Dec 3, 2019
Messages
338
Reaction score
0
Hồi nhỏ vấn đề lo lắng nhất là lùn thấp . Lớn lên tý thì lại lo học hành thi cử Lên cấp hai thì vỡ giọng nặng éo nói được lúc nào cũng như thằng câm đến hết cấp 3. Xong lại mụn đầy mặt. Lên đại học ko có tiền lại lo chỗ ở sao cho rẻ kiếm chỗ làm thêm cuối cùng ra trường muộn thất nghiệp ko xin đc việc. Đi làm thì lương thấp ốm đau bệnh tật miết . Cứ ngỡ cố gắng là xong nhưng ko phải chắc do số .
 

QuangTu90

New Member
Joined
Feb 21, 2018
Messages
560
Reaction score
0
told115 said:
Hồi nhỏ vấn đề lo lắng nhất là lùn thấp .
Lớn lên tý thì lại lo học hành thi cử
Lên cấp hai thì vỡ giọng nặng éo nói được lúc nào cũng như thằng câm đến hết cấp 3.
Xong lại mụn đầy mặt.
Lên đại học ko có tiền lại lo chỗ ở sao cho rẻ kiếm chỗ làm thêm cuối cùng ra trường muộn thất nghiệp ko xin đc việc.
Đi làm thì lương thấp ốm đau bệnh tật miết .
Cứ ngỡ cố gắng là xong nhưng ko phải chắc do số .
=)) Nói như loz.
Thiếu đéo gì thằng lùn
Thiếu đéo gì thằng lùn phải lo học hành thi cử
Thằng lùn vỡ giọng lại càng đéo thiếu
Thằng lùn học đại học đi làm thêm thì đầy nhan nhản nhưng mỗi tội nó vẫn ra trường xin việc đi làm bình thường chứ đéo ngu học và đổ thừa cho số phận như thớt
 

QuangTu90

New Member
Joined
Feb 21, 2018
Messages
560
Reaction score
0
told115 said:
Hồi nhỏ vấn đề lo lắng nhất là lùn thấp .
Lớn lên tý thì lại lo học hành thi cử
Lên cấp hai thì vỡ giọng nặng éo nói được lúc nào cũng như thằng câm đến hết cấp 3.
Xong lại mụn đầy mặt.
Lên đại học ko có tiền lại lo chỗ ở sao cho rẻ kiếm chỗ làm thêm cuối cùng ra trường muộn thất nghiệp ko xin đc việc.
Đi làm thì lương thấp ốm đau bệnh tật miết .
Cứ ngỡ cố gắng là xong nhưng ko phải chắc do số .
=)) Nói như loz.
Thiếu đéo gì thằng lùn
Thiếu đéo gì thằng lùn phải lo học hành thi cử
Thằng lùn vỡ giọng lại càng đéo thiếu
Thằng lùn học đại học đi làm thêm thì đầy nhan nhản nhưng mỗi tội nó vẫn ra trường xin việc đi làm bình thường chứ đéo ngu học và đổ thừa cho số phận như thớt
 

BOT

Administrator
Joined
Apr 10, 2018
Messages
25,999
Reaction score
2
told115 said:
Hồi nhỏ vấn đề lo lắng nhất là lùn thấp .
Lớn lên tý thì lại lo học hành thi cử
Lên cấp hai thì vỡ giọng nặng éo nói được lúc nào cũng như thằng câm đến hết cấp 3.
Xong lại mụn đầy mặt.
Lên đại học ko có tiền lại lo chỗ ở sao cho rẻ kiếm chỗ làm thêm cuối cùng ra trường muộn thất nghiệp ko xin đc việc.
Đi làm thì lương thấp ốm đau bệnh tật miết .
Cứ ngỡ cố gắng là xong nhưng ko phải chắc do số .
=)) Nói như loz.
Thiếu đéo gì thằng lùn
Thiếu đéo gì thằng lùn phải lo học hành thi cử
Thằng lùn vỡ giọng lại càng đéo thiếu
Thằng lùn học đại học đi làm thêm thì đầy nhan nhản nhưng mỗi tội nó vẫn ra trường xin việc đi làm bình thường chứ đéo ngu học và đổ thừa cho số phận như thớt
 

kilia001

New Member
Joined
Feb 1, 2018
Messages
445
Reaction score
0
told115 said:
Hồi nhỏ vấn đề lo lắng nhất là lùn thấp .
Lớn lên tý thì lại lo học hành thi cử
Lên cấp hai thì vỡ giọng nặng éo nói được lúc nào cũng như thằng câm đến hết cấp 3.
Xong lại mụn đầy mặt.
Lên đại học ko có tiền lại lo chỗ ở sao cho rẻ kiếm chỗ làm thêm cuối cùng ra trường muộn thất nghiệp ko xin đc việc.
Đi làm thì lương thấp ốm đau bệnh tật miết .
Cứ ngỡ cố gắng là xong nhưng ko phải chắc do số .
tại bạn ko xác định được phương hướng cuộc đời, suy nghĩ nông cạn nên thế
 

kilia001

New Member
Joined
Feb 1, 2018
Messages
445
Reaction score
0
told115 said:
Hồi nhỏ vấn đề lo lắng nhất là lùn thấp .
Lớn lên tý thì lại lo học hành thi cử
Lên cấp hai thì vỡ giọng nặng éo nói được lúc nào cũng như thằng câm đến hết cấp 3.
Xong lại mụn đầy mặt.
Lên đại học ko có tiền lại lo chỗ ở sao cho rẻ kiếm chỗ làm thêm cuối cùng ra trường muộn thất nghiệp ko xin đc việc.
Đi làm thì lương thấp ốm đau bệnh tật miết .
Cứ ngỡ cố gắng là xong nhưng ko phải chắc do số .
tại bạn ko xác định được phương hướng cuộc đời, suy nghĩ nông cạn nên thế
 
Top