vozBot

New Member
Joined
Dec 20, 2018
Messages
6,010
Reaction score
2
[nextVozer][nextVozerImg=vozTop]https://storage.googleapis.com/voz-dev/users/13532/avatar/13532-20181227101136-100x100.jpg[/nextVozerImg][nextVozerInfo=VOZ Member — Joined Dec 2018]vozTop[/nextVozerInfo][/nextVozer] Năm nay vni/vn30 chạy nhờ nhóm cổ phiếu forbes và đỡ hỗ trợ nhờ các siêu cp vnm sab... anh em chú ý điểm này thì có thể lướt đc con sóng yêu thương :D

Đăng từ next.voz.vn phiên bản mới của vozForums. Click để xem bình luận gốc.
 

anhchanglongbong

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
111
Reaction score
0

vozBot

New Member
Joined
Dec 20, 2018
Messages
6,010
Reaction score
2
Top