1. Dismiss Notice
 2. Không đăng nhập được bằng tài khoản Voz Loser. Vui lòng đăng kí nick mới
  Dismiss Notice

Chuyện kể của tiểu nô tài ( TIẾP)

Discussion in 'From f17 with Love' started by hanoikute1, Dec 7, 2018.

 1. hanoikute1

  hanoikute1 New Member

  Joined:
  May 10, 2018
  Messages:
  2,154
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Last Updated 13-04-2019 at 10:11
  Đặt viên gạch ở đây viết tiếp chuyện cho ae đọc:sexy:
  Ae chú ý đây là chuyện hư cấu hoàn toàn nên ae đừng hỏi code hay uncode mất công [​IMG]
  Link các món ăn phần trước ae tham khảo:beauty:
  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhậpcác món ngon phần trước đọc ở đây:sexy::sexy:  Phần tiếp Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập:
  Tiếp
  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập:

  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập Phần tiếp nhà ae:beauty:
  Phần 1 nhạc hội 6 :beauty::beauty::beauty::beauty: các thím đọc thì đọc từ phần 1 này : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Phần
  tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp / Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp :gach: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Ngoại truyện đại nhạc hội thập nhất : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp theo : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Có phần mới rồi nha ae:sexy:

  Last Updated 12-04-2019 at 10:11
  Đặt viên gạch ở đây viết tiếp chuyện cho ae đọc:sexy:
  Ae chú ý đây là chuyện hư cấu hoàn toàn nên ae đừng hỏi code hay uncode mất công [​IMG]
  Link các món ăn phần trước ae tham khảo:beauty:
  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhậpcác món ngon phần trước đọc ở đây:sexy::sexy:  Phần tiếp Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập:
  Tiếp
  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập:

  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập Phần tiếp nhà ae:beauty:
  Phần 1 nhạc hội 6 :beauty::beauty::beauty::beauty: các thím đọc thì đọc từ phần 1 này : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Phần
  tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp / Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp :gach: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Ngoại truyện đại nhạc hội thập nhất : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp theo : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Có phần mới rồi nha ae:sexy:

  Last Updated 13-04-2019 at 10:11
  Đặt viên gạch ở đây viết tiếp chuyện cho ae đọc:sexy:
  Ae chú ý đây là chuyện hư cấu hoàn toàn nên ae đừng hỏi code hay uncode mất công [​IMG]
  Link các món ăn phần trước ae tham khảo:beauty:
  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhậpcác món ngon phần trước đọc ở đây:sexy::sexy:  Phần tiếp Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập:
  Tiếp
  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập:

  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập Phần tiếp nhà ae:beauty:
  Phần 1 nhạc hội 6 :beauty::beauty::beauty::beauty: các thím đọc thì đọc từ phần 1 này : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Phần
  tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp / Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp :gach: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Ngoại truyện đại nhạc hội thập nhất : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp theo : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Có phần mới rồi nha ae:sexy:

  Last Updated 16-10-2018 at 22:37
  Đặt viên gạch ở đây viết tiếp chuyện cho ae đọc:sexy:
  Ae chú ý đây là chuyện hư cấu hoàn toàn nên ae đừng hỏi code hay uncode mất công [​IMG]
  Link các món ăn phần trước ae tham khảo:beauty:
  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhậpcác món ngon phần trước đọc ở đây:sexy::sexy:  Phần tiếp Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập:
  Tiếp
  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập:

  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập Phần tiếp nhà ae:beauty:
  Phần 1 nhạc hội 6 :beauty::beauty::beauty::beauty: các thím đọc thì đọc từ phần 1 này : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Phần
  tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp / Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp :gach: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Ngoại truyện đại nhạc hội thập nhất : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp theo : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp: Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Tiếp : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập

  Đặt viên gạch ở đây viết tiếp chuyện cho ae đọc:sexy:
  Ae chú ý đây là chuyện hư cấu hoàn toàn nên ae đừng hỏi code hay uncode mất công [​IMG]
  Link các món ăn phần trước ae tham khảo:beauty:
  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhậpcác món ngon phần trước đọc ở đây:sexy::sexy:  Phần tiếp https://vozforum.org/showthread.php?p=148382070&posted=1:canny:
  Tiếp
  https://vozforum.org/showthread.php?p=148382827#post148382827:beauty:

  https://vozforum.org/showthread.php?p=148388181&posted=1 Phần tiếp nhà ae:beauty:
  Phần 1 nhạc hội 6 :beauty::beauty::beauty::beauty: các thím đọc thì đọc từ phần 1 này : Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Phần
  tiếp :https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=8
  Tiếp /https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=11
  Tiếp :gach: https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=12
  Ngoại truyện đại nhạc hội thập nhất :https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=16
  Tiếp theo : https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=19
  Tiếp :https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=21
  Tiếp: https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=22
  Tiếp : https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=27
  Tiếp : https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=30
  Tiếp : https://vozforum.org/showthread.php?p=148427784&posted=1#post148427784
  Tiếp: https://vozforum.org/showthread.php?p=148437222&posted=1#post148437222
  Tiếp https://vozforum.org/showthread.php?p=148447885
  Tiếp: https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=51
  Tiếp : https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=56
  Tiếp : https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=75
  Tiếp :https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=79
  Tiếp: https://vozforum.org/showthread.php?p=148519731&posted=1#post148519731
  Tiếp :https://vozforum.org/showthread.php?p=148529858
  Tiếp : https://vozforum.org/showthread.php?p=148540229
  Tiếp : https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=111
   
  Mã giảm giá khi mua sắm, du lịch... áp dụng cho voz

 2. karry0248

  karry0248 New Member

  Joined:
  Oct 6, 2017
  Messages:
  1,472
  Likes Received:
  2
  Trophy Points:
  1
  LƯU Ý AE ĐÂY LÀ TRUYỆN HƯ CẤU NÊN MONG AE Ý THỨC ĐỪNG HỎI CODE HAY DECODE Ở ĐÂY,MUỐN BIẾT THÊM VẤN ĐỀ GÌ HAY CHƯA HIỂU CÓ THỂ HỘP CÁC BẠN Ở TRONG NÀY,ĐỪNG ĐỂ VÌ CHÚT BỐC ĐỒNG MÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MN,THÂN
  Một lưu ý từ mod
  Nhạc hội 6 cho ae nào xem mờ
  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
  mình sẽ tổng hợp lại cái chap ở đây còn các phần trước bạn đọc qua #1 xem hướng dẫn :gach:
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=2
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=3
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=5
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=8
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=11
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=12
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=16
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=19
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=21
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=22
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=24
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=27
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=30
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=33
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=34
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=40
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=45
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=47
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=50
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=51
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=56
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=60
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=61
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=65
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=67
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=75
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=75
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=79
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=81
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=83
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=86
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=90
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=90
  Ngoại truyện:https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=91
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=95
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=101
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=111
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=113
  Ngoại truyện2: https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=116
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=124
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=125
  Ngoại truyện 3:https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=127
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=136
  https://vozforum.org/showthread.php?t=7419189&page=137
  https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=1506
  Ngoại truyện 4:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=1600
  Ngoại truyện 5:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=1661
  Ngoại truyện 6.1:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=1698
  Ngoại truyện 6.2:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=1706
  https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=1720
  https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=1738 (tạm dừng mạch chính)
  Ngoại truyện 7.1:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=1782
  Ngoại truyện 7.2:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=1796
  Ngoại truyện 8.1:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=1834
  Ngoại truyện 8.2:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=1852
  Ngoại truyện 8.3:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=1908
  Ngoại truyện 8.4:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=1961
  Ngoại truyện 9.1:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2096
  Ngoại truyện 9.2:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2110
  Ngoại truyện 9.3:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2194
  Ngoại truyện 9.4:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2206
  Ngoại truyện 9.5:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2214
  Ngoại truyện 9.6:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2228
  Ngoại truyện 10.1:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2301
  Ngoại truyện 10.2:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2365
  Ngoại truyện 10.3:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2380
  Ngoại truyện 10.4:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2414
  Ngoại truyện 11.1:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2466
  Ngoại truyện 11.2:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2515
  Ngoại truyện 11.3:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2605
  Ngoại truyện 11.4:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2627
  Ngoại truyện 11.5:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2688
  Ngoại truyện 11.6:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2693
  Ngoại truyện 11.7:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2747
  Ngoại truyện 12.1:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2867
  Ngoại truyện 12.2:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2879
  Ngoại truyện 12.3:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=2912
  Ngoại truyện 12.4:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=3104
  Ngoại truyện 12.5:https://vozforum.org/showpost.php?p...postcount=3127
  Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4 bằng Link đã ẩn. Bạn cần đăng nhập
   
 3. hanoikute1

  hanoikute1 New Member

  Joined:
  May 10, 2018
  Messages:
  2,154
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  => ae nào đã theo dõi được 2 kì nhạc hội 6/7 đây là phần sẽ là bước tiếp nối nhé mình sẽ đi từ hiện tại về quá khứ:shame: ae nào chưa đọc có thể ra ngoài luôn vì ko hiểu gì đâu:stick:
  Năm thịnh vương thứ nhất , triều đại red
  - tể tướng tuân Úc sau khi thu thập các quan đại thần đã nhất trí để chúa Nguyễn lên thay thịnh vương lên ngôi hoàng đế triều nhà red:sexy: trước khi vào nhạc hội bát kỳ .... để tướng đã cho gửi các phiếu tham dò lấy ý kiến các quan đầu triều , thượng thư các bộ , tri phủ cả nước và kết quả thăm dò ý kiến đạt tỉ lệ rất cao:beauty:
  Phủ chúa :byebye: mật thất
  - chúa Nguyễn : ây dà cái tên tuân Úc này thật ko đơn giản ...:gach: mới qua thăm dò ý kiến ta đã cùng vs trung lang tướng tung tin đi khắp nơi lấy ý kiến thăm dò trước nhạc hội bát kì rồi:sexy:
  - vịn thân vương : chúa có thể dùng quyền phủ quyết hoặc ta sẽ nhóm họp quân cơ viện để....::beauty:
  - chúa Nguyễn hắn đã có chuẩn bị lại tung tin là ta muốn lên làm đám trung dung quyết ko dám bỏ phiếu trống kể cả ta có đứng trước quân cơ viện xin rút:stick: ... người tính xem:look_down: hắn đi cho ta con dao và bắt ta chơi .... vậy hay là ta chơi dao cho hắn xem:">
  - vịn vương : ý chúa là .... có phải muốn mượn gió ...
  - chúa Nguyễn : ko vội mau cho người gọi thái thú đại nhân kỷ uỷ đến đây cho ta:beauty: .... có việc cần bàn rồi :stick:
  ........
  thái thú đại nhân tất tải vào trầu vừa vào mật thất đã vội hành lễ
  - chúa Nguyễn : thôi bớt lễ máu ngồi đây : những việc ta giao cho kỷ ủy giám sát viện các người đã có tiến triển gì chưa .... mau báo cáo:beauty: liệu đã chuyển sang bộ hình được chưa ...
  - thái thú đại nhân: bẩm hồ sơ đã đâu đấy .... nhưng chúa đã căn dặn thần dục tốc bất đạt nên thần vẫn đang củng cố chứng cứ đợi lệnh:sexy:
  - chúa Nguyễn : tốt lắm..... hắn đưa cho ta con dao để xem ai đứt tay:look_down:
  - vịn vương : bẩm nhưng tuân Úc liệu có nghĩ ra kế này ko thưa chúa ?
  - chúa Nguyễn : cái này chính là cái làm ta cầm con dao này:gach: để xem
  Hắn là ai .....
  Vịn vương và thái thú đại nhân nhìn nhau ko nói gi....
  ***** bên ngoài tiểu nô tài thấy 3 minh chủ bàn việc vs nhau mà cũng thấy thất kinh đôi phần ......
  ..... mọi chuyện hồi sau sẽ rõ:stick:
   
 4. hanoikute1

  hanoikute1 New Member

  Joined:
  May 10, 2018
  Messages:
  2,154
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Ai biết thì đọc:gach:
   
 5. caidaulau

  caidaulau New Member

  Joined:
  Sep 29, 2017
  Messages:
  203
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  ai có backup mấy phần trước không ạ :beauty:
   
 6. DangKyNickKhoQua

  DangKyNickKhoQua New Member

  Joined:
  Oct 2, 2017
  Messages:
  376
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  đánh dấu, hy vong không bị xoá[​IMG][​IMG][​IMG].
   
 7. hanoikute1

  hanoikute1 New Member

  Joined:
  May 10, 2018
  Messages:
  2,154
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Vào đây xin link các ông ấy kiểu gì cũng còn giữ:stick:
   
 8. caidaulau

  caidaulau New Member

  Joined:
  Sep 29, 2017
  Messages:
  203
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  biết thế nên mới xin :gach::gach::gach:
   
 9. Corn Kim Bar

  Corn Kim Bar New Member

  Joined:
  Nov 25, 2017
  Messages:
  301
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Giờ tháng 10 rồi, vừa qua hội 8 xong mà cuối năm đã hội 9 à a? Hay là năm âm lịch nhỉ? :surrender::">
   
 10. hanoikute1

  hanoikute1 New Member

  Joined:
  May 10, 2018
  Messages:
  2,154
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Đây thớt chuyện bạn ơi hỏi ra thớt khác:sosad: cuối năm Tây nhé
   
comments powered by Disqus

Share This Page