Chơi lớn, "nông dân" thuê cả Boeing 747 chở VGA cho kịp "mùa vụ"

Top