Chia sẻ những cuốn sách tâm đắc nhất của các thím!

Gooc-Ba-Chop

New Member
Joined
Sep 30, 2019
Messages
70
Reaction score
0
potter said:
Hồi sinh viên ngu ngơ, nghe mấy lời quảng cáo "những cuốn sách ít ra phải đọc một lần trong đời, sách bạn chạy sau kinh thánh...." bị dụ đọc hết cuốn Nhà Giả Kim, sau này có đỡ ngu hơn tí, Đắc Nhân Tâm đọc được vài chục trang thì vứt một góc. Xin lỗi ai đang đọc chứ riêng tôi cảm thấy Help self rác rưởi vãi.
Mỗi lứa tuổi sẽ có thể loại phù hợp với từng người khác nhau, văn hóa thì phải nhìn từ nhiều phương diện để đánh giá, nó là rác đối với người này nhưng với người khác nó lại có giá trị riêng. Cách nhìn nhận của bác hơi cực đoan :gach:
 

Gooc-Ba-Chop

New Member
Joined
Sep 30, 2019
Messages
70
Reaction score
0
potter said:
Hồi sinh viên ngu ngơ, nghe mấy lời quảng cáo "những cuốn sách ít ra phải đọc một lần trong đời, sách bạn chạy sau kinh thánh...." bị dụ đọc hết cuốn Nhà Giả Kim, sau này có đỡ ngu hơn tí, Đắc Nhân Tâm đọc được vài chục trang thì vứt một góc. Xin lỗi ai đang đọc chứ riêng tôi cảm thấy Help self rác rưởi vãi.
Mỗi lứa tuổi sẽ có thể loại phù hợp với từng người khác nhau, văn hóa thì phải nhìn từ nhiều phương diện để đánh giá, nó là rác đối với người này nhưng với người khác nó lại có giá trị riêng. Cách nhìn nhận của bác hơi cực đoan :gach:
 

Gooc-Ba-Chop

New Member
Joined
Sep 30, 2019
Messages
70
Reaction score
0
potter said:
Hồi sinh viên ngu ngơ, nghe mấy lời quảng cáo "những cuốn sách ít ra phải đọc một lần trong đời, sách bạn chạy sau kinh thánh...." bị dụ đọc hết cuốn Nhà Giả Kim, sau này có đỡ ngu hơn tí, Đắc Nhân Tâm đọc được vài chục trang thì vứt một góc. Xin lỗi ai đang đọc chứ riêng tôi cảm thấy Help self rác rưởi vãi.
Mỗi lứa tuổi sẽ có thể loại phù hợp với từng người khác nhau, văn hóa thì phải nhìn từ nhiều phương diện để đánh giá, nó là rác đối với người này nhưng với người khác nó lại có giá trị riêng. Cách nhìn nhận của bác hơi cực đoan :gach:
 

ghost

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
1,417
Reaction score
1
potter said:
Hồi sinh viên ngu ngơ, nghe mấy lời quảng cáo "những cuốn sách ít ra phải đọc một lần trong đời, sách bạn chạy sau kinh thánh...." bị dụ đọc hết cuốn Nhà Giả Kim, sau này có đỡ ngu hơn tí, Đắc Nhân Tâm đọc được vài chục trang thì vứt một góc. Xin lỗi ai đang đọc chứ riêng tôi cảm thấy Help self rác rưởi vãi.
Đọc cuốn của Nguyễn Hiến Lê ấy :">
 
Top