Chia sẻ những cuốn sách tâm đắc nhất của các thím!

Dragon_Tooth

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
72
Reaction score
0
KhoaDG said:
Quyển Atlas trừ khi có tay trong NXB leak ra chứ ko thì cứ đợi đây :D .
Tôi đợi từ lúc NXB dự định phát hành cơ :pudency:

Sent using vozFApp
Cuốn sách này tại sao lại bị đình bản thế bác :surrender:
 

Dragon_Tooth

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
72
Reaction score
0
KhoaDG said:
Quyển Atlas trừ khi có tay trong NXB leak ra chứ ko thì cứ đợi đây :D .
Tôi đợi từ lúc NXB dự định phát hành cơ :pudency:

Sent using vozFApp
Cuốn sách này tại sao lại bị đình bản thế bác :surrender:
 

Dragon_Tooth

New Member
Joined
Sep 27, 2017
Messages
72
Reaction score
0
KhoaDG said:
Quyển Atlas trừ khi có tay trong NXB leak ra chứ ko thì cứ đợi đây :D .
Tôi đợi từ lúc NXB dự định phát hành cơ :pudency:

Sent using vozFApp
Cuốn sách này tại sao lại bị đình bản thế bác :surrender:
 

RacingBoy

New Member
Joined
Sep 30, 2019
Messages
117
Reaction score
1
aaa said:
Bookmark, sẽ cố gắng update vào trang sách Sách Tui: http ://sachtui.com[/url] cho mọi người cùng đọc :))
Bác bổ sung thêm 2 cuốn: Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên và cuốn Phạm Xuân Ẩn một người Việt trầm lặng nữa đi ợ
 

RacingBoy

New Member
Joined
Sep 30, 2019
Messages
117
Reaction score
1
aaa said:
Bookmark, sẽ cố gắng update vào trang sách Sách Tui: http ://sachtui.com[/url] cho mọi người cùng đọc :))
Bác bổ sung thêm 2 cuốn: Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên và cuốn Phạm Xuân Ẩn một người Việt trầm lặng nữa đi ợ
 

RacingBoy

New Member
Joined
Sep 30, 2019
Messages
117
Reaction score
1
aaa said:
Bookmark, sẽ cố gắng update vào trang sách Sách Tui: http ://sachtui.com[/url] cho mọi người cùng đọc :))
Bác bổ sung thêm 2 cuốn: Đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên và cuốn Phạm Xuân Ẩn một người Việt trầm lặng nữa đi ợ
 
Top